Index Reguli

Cum se fac întâmpinări și CONTESTAȚII

Conform legii:

(1) În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări și contestații cu privire la aceste operațiuni.

(2) Contestațiile se formulează în scris și se prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare, care va elibera dovada de primire.

(3) Președintele biroului electoral al secției de votare va hotărî de îndată asupra contestațiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere.

Art. 42

Este recomandat să faceți sesizarea în dublu exemplar, astfel încât pe copia care rămâne la dumneavoastră preşedintele sau locţiitorul să scrie că a luat la cunoştinţă și numărul sub care este înregistrată sesizarea.

Deciziile birourilor electorale ale secțiilor de votare se pot contesta la birourile ierarhic superioare și se rezolvă conform articolului 28 (1)b

(1) Birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, ale comunelor, orașelor și municipiilor îndeplinesc următoarele atribuții principale:

b) rezolvă, de îndată sau în cel mult 24 de ore de la sesizare, întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare;

Art. 28 (1) b din Legea 3/2000

 

Întâmpinările ar trebui să conțină cel puțin destinatarul (președintele BESV), numele și prenumele petentului, seria și numărul actului de identitate, calitatea, relatarea neregulii czxu cât mai multe detalii (pe cât se poate citați articole de lege sau hotărâri BEC), secția de votare, data și semnătura.

Model întâmpinare / contestație

Download: PDF, DOCX

Domnule/doamnă Președinte,

Subsemnatul/subsemnata, ____________________1, CNP ____________________2, domiciliat în ____________________3 legitimat cu (CI/BI)____________________4.

În baza art. _______ din Legea _____________5, formulez următoarea:

Întâmpinare / contestație

Prin care vă solicit să ______________________________________________________,

Am constatat:

(descrieți fapta/faptele ce formează obiectul întâmpinării; încercați să detaliați toate aspectele care definesc neregula/contravenția, așa cum este prevăzută în lege).
Data / Ora, Semnătura,

________________
1Nume/prenume,   2CNP,   3adresa,   4tip document (CI/BI) / nr,     5 vezi votcorect.ro/reguli/legile-electorate & votcorect.ro/reguli/infractiuni-electorale

Download: PDF, DOCX


Vezi și: Cum fac o plângere sau un denunț penal?


Înapoi la cuprins