Cum se fac sesizări

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, locţiitorul este obligat să primească şi să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare, candidaţi, observatori acreditaţi, reprezentanţi acreditaţi ai presei scrise, radioului şi televiziunii, români şi străini, ori alegători prezenţi în secţia de votare pentru exercitarea dreptului de vot.

Art. 85 (9) din Legea 208/2015

Este recomandat să faceți sesizarea în dublu exemplar, astfel încât pe copia care rămâne la dumneavoastră preşedintele sau locţiitorul să scrie că a luat la cunoştinţă și numărul sub care este înregistrată sesizarea.

Deciziile se pot contesta la birourile ierarhic superioare. Birourile electorale de cirscumscripție județeană rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale din cadrul circumscripţiei electorale în care funcţionează. Contestaţiile se soluţionează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, sub sancţiunile prevăzute de prezenta lege.

Art 14 (1) f din Legea 208/2015

 

Întâmpinările ar trebui să conțină cel puțin destinatarul (președintele BESV), numele și prenumele observatorului, seria și numărul actului de identitate, calitatea, relatarea neregulii cu cât mai multe detalii (pe cât se poate citați articole de lege sau hotărâri BEC), secția de votare, data și semnătura. 

Model sesizare

 

 

Înapoi la cuprins