Sesizările vor fi utilizate pentru raportări în ziua alegerilor, rapoartele finale de observare și în anumite cazuri pot fi transmise instituțiilor care au rol în organizarea alegerilor. Dacă este nevoie, vă puteți asista în a formula anumite plângeri sau pentru a transmite solicitări către instituțiile relevante. Publicarea pe acest site nu reprezintă o plângere oficială depusă la instituțiile cu rol în organizarea alegerilor.

Selectați una sau mai multe tipuri de probleme

1

Fișere acceptate: jpg, jpeg, png, gif, mov, avi, mpg, 3gp, 3g2, pdf, doc, ppt, odt, pptx, docx, pps, ppsx, xls, xlsx, mp3, ogg, m4a, wav, mp4. Dimensiune maximă: 4.5Mb

Nume fișier:

Dimensiune fișier:

Atașează imagini sau documente.

Modalitate de contact [opțional] dacă sunteți de acord să luăm legătura cu dumneavoastră pentru eventuale detalii suplimentare despre sesizare. Datele dumneavoastră nu vor fi făcute publice.