Reguli Reguli generale (euro+locale)Candidaturi

Cum se verifică listele de susținători?

Pentru alegerile europarlamentare, listele cu semnături de susținere se verifică de Biroul Electoral Central. Pentru partidele politice/alianțele electorale numărul minim de semnături valabile este de 200.000, iar pentru candidații independenți este de 100.000.

(1) Biroul Electoral Central verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, admite candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii sau respinge candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale.

(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor de către Biroul Electoral Central se face prin decizie, în termen de 10 zile de la înregistrarea acestora.

Art 19 din Legea 33/2007

La alegerile locale, listele de semnături se verifică de birourile electorale de circumscripție. La alegerile locale, numărul minim de semnături este următorul

(2) Pentru fiecare candidat la funcția de primar și de președinte al consiliului județean și listă de candidați pentru consiliul local și pentru consiliul județean, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I.

Art 49 din Legea 115/2015

(1) Candidații independenți pentru funcția de consilier trebuie să fie susținuți de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I.

(2) Pentru funcția de primar, candidații independenți trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, 500 în cazul orașelor, 1.000 în cazul municipiilor și sectoarelor municipiului București, precum și în cazul municipiului București. Candidații independenți pentru funcția de președinte al consiliului județean trebuie să prezinte o listă de susținători, care să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 2.000.

Art 50 din Legea 115/2015

Legat de verificare, legea prevede că:

(1) Biroul electoral de circumscripție examinează respectarea condițiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condițiilor de fond și de formă ale listelor de candidați, precum și ale listei susținătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale de fond și de formă se resping de către biroul electoral de circumscripție.

(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de circumscripție.

Art 52 din Legea 115/2015

Conform unui răspuns primit de către Expert Forum la o serie de întrebări adresate BEC, verificarea ține cont de următoarele aspecte (răspunsul integral)

 • În ceea ce privește semnăturile de susținere, precizăm că, potrivit art. 18 din Legea 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, lista susținătorilor constituie un act public, sub sancțiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. În finalul listei, persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declarație pe propria răspundere, prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susținătorilor.
 • Verificarea semnăturilor se realizează prin eșantionare în mod aleatoriu până la atingerea numărului necesar de semnături.
 • Dispozițiile art. 2 din Hotărârea BEC nr. 2H/20.03.2024 stabilesc că listele de susținători sunt considerate conforme cu prevederile legale dacă acestea conțin toate elementele obligatorii prevăzute de lege.
 • De asemenea, arătăm că birourile electorale inferioare decid asupra organizării activității de verificare a listelor de susținători.
 • În cele din urmă, arătăm că dispozițiile incidente organizării și desfășurării alegerilor din data de 9 iunie 2024 nu stabilesc posibilitatea observării activităților Biroului Electoral Central de către candidați sau observatori.
 • Verificarea listelor de susținători este realizată de către marea majoritate a personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central care numără în prezent 189 de persoane.

    Ultima actualizare: 04/09/24 18:04
Categorii:


Înapoi la cuprins

2 comentarii

 1. Bună ziua!. Pentru a putea canduda ca independent la Primăria Capitalei, sunt necesare semnăturile de susținere din părea a 1% din totalul numărului de alegători sau munim 1.000 de semnături.?
  Textul de lege este ambiguu :👇

  Art 49 din Legea 115/2015

  (2) Pentru funcția de primar, candidații independenți trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, 500 în cazul orașelor, 1.000 în cazul municipiilor și sectoarelor municipiului București, precum și în cazul municipiului București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *