Reguli LocaleÎntrebări frecventeCandidați

Care sunt termene limită pentru depunerea și validarea candidaturilor la locale?

Puteți vedea mai jos principalele termene legate de înregistrarea candidaturilor la alegerile locale, extrase din Hotărârea nr. 199/2024 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

Nr.
crt.
Termen Descrierea acţiunii Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea Modalitatea de realizare a acţiunii
88. Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor:
30 aprilie 2024
[Art. 46 şi 47 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
Depunerea candidaturilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, sub semnătura conducerii organizaţiilor judeţene ale acestora şi pe baza listei susţinătorilor. Candidaţii independenţi, pe baza listei susţinătorilor. În scris, în două exemplare originale şi două copii.
90. În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, cel mai târziu la data de:
1 mai 2024
[Art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
Afişarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Biroul electoral de circumscripţie. Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie, la loc vizibil.
94.  

În termen de cel mult 48 de ore de la data afişării candidaturii la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, cel mai târziu la data de:
3 mai 2024
[Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unei candidaturi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale. În scris.
95.  

În cel mult 48 de ore de la data afişării respingerii candidaturii la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, cel mai târziu la data de:
3 mai 2024
[Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]

Formularea de contestaţii împotriva respingerii unei candidaturi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Candidatul, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă. În scris.
97. În termen de 48 de ore de la data înregistrării contestaţiei, cel mai târziu la data de:
5 mai 2024
[Art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Judecătoria, respectiv tribunalul. Prin hotărâre.
98. În termen de 24 de ore de la data pronunţării hotărârii, cel mai târziu la data de:
6 mai 2024
[Art. 54 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
Declararea apelului împotriva hotărârii date în contestaţie privind admiterea sau respingerea candidaturii la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Cetăţenii, candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale. În scris.
99. În termen de 24 de ore de la data înregistrării apelului, cel mai târziu la data de:
7 mai 2024
[Art. 54 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
Soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind admiterea sau respingerea candidaturii la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Tribunalul, respectiv curtea de apel. Prin hotărâre definitivă.
100. De îndată ce au expirat termenele prevăzute la art. 54 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
7 mai 2024
[Art. 54 alin. (8) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
Aducerea la cunoştinţa birourilor electorale de circumscripţie a hotărârilor definitive privind candidaturile la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Judecătoria, tribunalul sau curtea de apel, după caz. În scris.
102.  

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 54 alin. (1), (2), (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
8 mai 2024
[Art. 55 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare]

Rămânerea definitivă a candidaturilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024. Biroul electoral de circumscripţie. Proces-verbal.
    Ultima actualizare: 03/25/24 09:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *