Reguli Reguli generale (euro+locale)Candidaturi

Se pot strânge semnături de susținere prin mijloace electronice la alegerile din iunie?

Nu, semnăturile trebuie să fie olografe, pe formulare tipărite. Doar la alegerile din 2020 s-a permis colectarea de semnături în format electronic, din motive care țineau de condițiile generate de pandemia Covid-19.

Decizia BEC nr. 7D/26.03.2024 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți în vederea admiterii candidaturilor pentru membrii din România în Parlamentul European la alegerile din anul 2024 și Hotărârea BEC nr.7H/02.04.2024 privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2024 stabilesc că listele de susținători se depun în exemplar original (și copie pentru locale). Mai mult, art 2 (2) din Decizia 7D menționează că datele se completează olograf.

 

Decizia BEC nr. 7D/26.03.2024 stabilește că:

Art. 2. – (1) Odată cu depunerea la Biroul Electoral Central a dosarelor prevăzute la art. 1, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale vor depune și listele de susținători, cuprinzând cel puțin 200.000 de susținători, conform modelului stabilit în anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2024 privind aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 9 iunie 2024.

  • Listele de susținători se depun într-un singur exemplar original, toate mențiunile privind datele cu caracter personal ale alegătorilor din aceasta, precum și declarațiile pe propria răspundere ale persoanelor care au întocmit listele de susținători trebuind să fie completate olograf.

 

Hotărârea BEC nr.7H/02.04.2024 stabilește că:

Art. 2. – (1) Odată cu depunerea la biroul electoral de circumscripție competent a dosarelor prevăzute la art. 1, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale vor depune câte un exemplar original și câte o copie a listei de susținători pentru fiecare listă de candidați propusă, conform modelului aprobat prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, cu modificările ulterioare.

    Ultima actualizare: 04/07/24 08:04
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *