Index Reguli

[SESIZĂRI] Cum se fac întâmpinări și contestații

Descarcă document

 

Este recomandat să faceți sesizarea în dublu exemplar, astfel încât pe copia care rămâne la dumneavoastră preşedintele sau locţiitorul să scrie că a luat la cunoştinţă și numărul sub care este înregistrată sesizarea. Dacă nu aveți timp să scrieți, puteți face o poză sesizării.

Sesizări privind activitatea birourilor electorale 

Art 17 – Biroul Electoral Central

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la activitatea birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate; în cazul în care pentru soluționarea unei întâmpinări sau contestații sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezența unui judecător din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificări nu se pot face în data alegerilor;

(3) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei alianțe electorale, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale, pentru soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor care sunt de competența sa, precum și pentru alte cazuri prevăzute de prezenta lege. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri, se comunică părților interesate și se aduc la cunoștința publică prin afișare pe pagina proprie de internet.

Art 19 – Birourile electorale județene, respectiv birourile electorale ale sectoarelor municipiului București

c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare și la procesul de votare; deciziile date sunt definitive;

Art 20- Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;

Art 24 (4)- Biroul electoral pentru secțiile de votare

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

(7) Birourile electorale ale secțiilor de votare predau, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale județene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, Ministerului Afacerilor Externe.

Sesizări privind campania electorală

Art. 42. 

(1) Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale, soluționând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală. Decizia se aduce la cunoștința publică prin afișare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent.

(2) Dacă birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate consideră, cu ocazia soluționării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori penale, sesizează autoritățile competente.

(3) Împotriva deciziilor birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se pot face contestații la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea acestora.Doctrină (1)

(4) Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor.

(5) Contestațiile formulate în termenul legal împotriva deciziilor adoptate de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate suspendă executarea acestora.

(6) Deciziile adoptate de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora.

(7) Contestațiile cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formațiuni politice ori a unui candidat de a-și desfășura campania electorală în condițiile legii se soluționează de Curtea Constituțională, cu votul majorității judecătorilor, în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea lor.

În zilele alegerilor, întâmpinările ar trebui să conțină cel puțin destinatarul (președintele BESV), numele și prenumele petentului, seria și numărul actului de identitate, calitatea, relatarea neregulii czxu cât mai multe detalii (pe cât se poate citați articole de lege sau hotărâri BEC), secția de votare, data și semnătura.

Model întâmpinare / contestație

Download: PDF, DOCX

Domnule/doamnă Președinte,

Subsemnatul/subsemnata, ____________________1, CNP ____________________2, domiciliat în ____________________3 legitimat cu (CI/BI)____________________4.

În baza art. _______ din Legea _____________5, formulez următoarea:

Întâmpinare / contestație

Prin care vă solicit să ______________________________________________________,

Am constatat:

(descrieți fapta/faptele ce formează obiectul întâmpinării; încercați să detaliați toate aspectele care definesc neregula/contravenția, așa cum este prevăzută în lege).
Data / Ora, Semnătura,

________________
1Nume/prenume,   2CNP,   3adresa,   4tip document (CI/BI) / nr,     5 vezi votcorect.ro/reguli/legile-electorate & votcorect.ro/reguli/infractiuni-electorale

Download: PDF, DOCX


Vezi și: Cum fac o plângere sau un denunț penal?


Înapoi la cuprins

4 comentarii

  1. Intrebare: un cetatean oarecare, poate in campania electorala sa acopere o remorca, cu un baner care face campanie electorala unui anumit partid si sa circule prin comuna cu aceasta remorca, motivand ca este remorca sa proprie , iar banerul il foloseste ca protectie a remorcii?

  2. La secția de votare nr 243 din comuna Barca jud .Dolj cit și la secția 242 sînt aproximativ 70 voturi nule din cauza tusului de pe stampila ,tuș care nu a mai ajuns pentru votul de primar.,buletin care a fost pus cu intentie de reprezentantul psd la masa,ultimul. Drept urmare al celor relatate, va rugam sa dispuneti atît renumarea voturilor cit și verificarea acestora.

  3. Bună ziua! Este normal ca un primar sa se ocupe de facerea a 180 de vize în perioada campaniei? Saaducă oameniii din alte sate, orașe sa ne decidă noua soarta comunei?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *