Index Reguli

Cine organizează alegerile?

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP)

Spre deosebire de birourile electorale, Autoritatea funcționează permanent, independent de perioada specială a alegerilor. Este instituția care veghează asupra calității procesului electoral și asigură sprijin logistic. Produce rapoarte, studii, proiecte de lege, pentru îmbunătățirea regulilor și procedurilor de vot. Activitatea AEP cuprinde toate tipurile de alegeri, inclusiv referendumul. De asemenea, AEP menține registrul electoral și registrul secțiilor de votare.

AEP are rol de control asupra finanțării partidelor și campaniilor electorale. Pentru partidele politice, AEP este instituția care le virează subvențiile, sursa primară de venituri, și le rambursează costurile de campanie, cu anumite condiții prevăzute de legea 334/2006.

Potrivit legii care o guvernează, titlul II din Legea 208/2015, AEP este independentă. Președintele ei este numită de parlament, iar cei 2 vicepreședinți de Președintele României, respectiv de primul-ministru. Detalii despre AEP găsiți pe www.roaep.ro.

Biroul Electoral Central

Birourile electorale se formează pentru fiecare scrutin. Site-ul BEC-ului pentru localele din 2020 este www.locale2020.bec.ro. Biroul Electoral Central (BEC) este biroul care ocupă cea mai înaltă poziție în administrația electorală. Potrivit legii 115/2015 privind alegerile locale, BEC-ul are 21 membri: 11 reprezentanți ale partidelor politice, 7 judecători de la Înalta Curte, președintele și vicepreședinții AEP. Președinele BEC este unul dintre judecători. Candidații și rudele apropiate nu pot fi membri a biroului electoral.

BEC-ul are mai multe atribuții. În primul rând, totalizează rezultatele alegerilor și le publică în Monitorul Oficial. De asemenea, soluționează sesizări de fraudă și orice contestație care nu este soluționată de altă instituție. BEC poate interpreta legislația și emite hotărâri care pot clarifica anumite proceduri din timpul procesului electoral. Deciziile BEC sunt obligatorii pentru competitori, alegători, administrația electorală sau alte entitățiți implicate în procesul electoral.

Birourile electorale de circumscripție

Se formează în fiecare județ, comună, oraș sau municipiu, și în sectoarele Bucureștiului. La nivel de comună au 9 membri, la București 15 membri, iar în celelalte cazuri 11 membri. Președintele este un magistrat (sau un jurist expert electoral). Ele înregistrează și comunică listele cu candidații pentru consiliul local, respectiv județean, și pentru primar, respectiv președinte CJ. Totodată, totalizează voturile în circumscripția lor și stabilesc rezultatul alegerilor. Consilierii și primarii aleși primesc de la biroul lor de circumscripție un certificat ce atestă alegerea lor. Birourile de circumscripție soluționează contestațiile împotriva activităților birourilor la nivel de secție de votare. Datele lor de contact pot fi găsite aici

Birourile electorale ale secțiilor de vot

Fiecare dintre cele aproape 19.000 de secții de votare din țară are un birou aferent, care se ocupă de organizarea procesului de votare și centralizare a rezultatelor. Primesc și administrează ștampilele și buletinele de vot, și asigură desfășurarea alegerilor în secție, inclusiv numărarea voturilor și trimiterea rezultatelor după ora 21.00, când se închid urnele. Birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile din 2020 sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor și 9 membri în cazul secțiilor de votare din comune și orașe, respectiv dintr-un președinte, un locțiitor și 11 membri în cazul secțiilor de votare din municipii și sectoarele municipiului București. Președintele și locțiitorul sunt trași la sorți din rândul experților electorali gestionați de AEP, iar restul de membri sunt reprezentanți ai partidelor politice care participă la alegeri.

Prefecții

Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

 • asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;
 • asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;
 • asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Primarii

Primăria asigură sediul pentru biroul electoral de circumscripție, și asigură dotarea lor și ale birourile la nivel de secție de votare.  Totodată, primarul stabilește locațiile pentru afișele electorale și montează panourile, și are grijă să nu le distrugă nimeni.

Primarii mai duc la îndeplinire și alte sarcini, cum ar fi:

 • întocmesc și tipăresc listele electorale permanente, listele electorale complementare și copiile de pe listele electorale complementare
 • asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot, precum și alte materiale necesare votării 
 • asigură materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București;
 • informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;

 

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură infrastructura (servere, tabletele, personal suport) pentru SIMPV, sistemul de prevenire a votului dublu, și pentru sistemul de centralizare a proceselor-verbale. Operatorii de tabletă la secțiile de votare nu sunt angajați STS și nu fac parte din biroul electoral al secției de votare.

 • asigură dezvoltarea aplicației informatice pentru verificarea dreptului la vot, precum și a aplicației informatice pentru centralizarea rezultatelor votării utilizate de BEC, conform cerințelor operaționale furnizate de AEP
 • asigură echipamente informatice și de comunicații pentru implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum și pentru asistența tehnică necesară acestora;
 • asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;
 • asigură tabletele SIMPV
 • asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator;
 • asigură împreună cu Institutul Național de Statistică instruirea informaticienilor;

În organizarea alegerilor mai sunt implicate și ale instituții, cum ar fi Institutul Național de Statistică sau Ministerul Afacerilor Interne. Organizarea alegerilor este coordonataă de

Poți vedea toate atribuțiile instituțiilor implicate în organizarea alegerilor din 2020 în Hotărârea Guvernului nr 577/2020.


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *