Index Reguli

Există măsuri de siguranță speciale impuse pentru organizarea alegerilor locale din 2020?

Planul de măsuri prezentat de Guvern

Guvernul a publicat la începutul lui august un plan pentru organizarea alegerilor locale. Documentul integral poate fi consultat aici (paginile 58-99 pentru chestiuni care țin de alegeri)

Ce prevede legislația?

Conform Legii 135/2020, Ministerul Sănătății trebui să asigure prin prefecți și primari materiale de protecție sanitară pentru organizarea procesului de vot.

Art. 6. –

(1) Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară, în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

(2) Materialele de protecție sanitară prevăzute la alin. (1), precum și igiena și dezinfecția localurilor de vot se asigură de Ministerul Sănătății, iar transportul și distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor prefectului, cu sprijinul primarilor.

Distribuția acestora se va face astfel:

 • Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși.
 • Câte o mască de protecție pentru fiecare persoană acreditată, delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare.
 • În ziua votării  fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare primește câte o mască de protecție

Art 3 din Hotărârea Guvernului nr 577/2020

(1) Ministerul Sănătății distribuie, prin intermediul instituțiilor prefectului, către primari, materiale dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare.

(2) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul desemnat, odată cu predarea materialelor necesare desfășurării procesului electoral, predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a măștilor de protecție ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator ai acestora.

(3) Măștile de protecție vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfășurării procesului electoral, urmând să fie utilizate de membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator în conformitate cu normele emise de autoritățile medicale competente.

(4) În zilele de 26 și 27 septembrie 2020, președintele biroului electoral al secției de votare se va asigura că membrii biroului electoral al secției de votare și operatorii de calculator primesc și utilizează, pe durata activităților desfășurate în localul de vot, măști de protecție.

(5) Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși.

(6) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare, distribuirea a câte unei măști de protecție fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare.

(7) Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măști de protecție fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare.

(8) Materialele de protecție sanitară neutilizate se predau instituțiilor prefectului, cu sprijinul primarilor, prin intermediul personalului desemnat prevăzut la alin. (2). Instituțiile prefectului predau materialele de protecție sanitară neutilizate Ministerului Sănătății.

Art 7

(3) Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.

(4) Ministerul Sănătății asigură materiale dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare și coordonează prin direcțiile de sănătate publică acțiunile de dezinfecție a sediilor secțiilor de votare efectuate cu sprijinul instituțiilor prefectului și al primarilor înaintea începerii activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și după finalizarea acesteia.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 prevede că:

Biroul Electoral Central şi fiecare birou electoral de circumscripţie stabilesc, prin hotărâre, măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Alte măsuri generale legate de prevenție și combaterea COVID-19 se regăsesc în Legea 55/2020, precum și în hotărârile de guvern pentru instituirea stării de alertă sau în hotărârile Comitetului Național pentru Situații Special de Urgență.

Ce măsuri de siguranță sunt necesare pentru desfășurarea campaniilor electorale?

Citește mai multe în HG 688/2020, modificată prin HG 713/2020

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;

b) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;

d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/ întrunirile;

e) limitarea numărului participanților la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore;

f) limitarea numărului participanților la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor desfășurate în aer liber;

g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;

h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;

i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acțiunii;

j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Ordinul nr. 1484/130/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale

I. Precauțiuni universale, obligatoriu de respectat pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale:

 1. menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri/acțiuni, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
 2. asigurarea condițiilor necesare spălării sau dezinfecției regulate a mâinilor, la locul de desfășurare a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor (preferabil portului mănușilor); în cazul în care participanții la activitățile electorale utilizează mănușile, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea feței cu mănușile;
 3. asigurarea curățeniei și dezinfecția riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;
 4. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toata perioada desfășurării evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale;
 5. afișarea, în locuri vizibile, a regulilor de acces și de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică.

II. Evenimente/Întruniri/Acțiuni aferente campaniei electorale care presupun prezența fizică a participanților

Având în vedere riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor de secreții respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomerației și a contactelor interumane, se impune respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acțiuni și care presupun prezența fizică a participanților, după cum urmează:

II.1. Limitarea numărului de persoane:

a) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 50;

b) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber, limitarea numărului participanților la maximum 100;

c) în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6;

d) în cazul acțiunilor din ușă în ușă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2.

II.2. Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor au obligația de a asigura și de a respecta următoarele măsuri și reguli:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;

b) afișarea în locuri vizibile a unor afișe și/sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/incinta/spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile, precum și regulile de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică;

c) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

d) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie la evenimente/întruniri;

e) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice, ce vor facilita menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți;

f) limitarea duratei la maximum două ore a evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis;

g) distribuirea materialelor de propagandă electorală se va face la standuri de autoservire;

h) asigurarea de recipiente de colectare/coșuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție și eventual a mănușilor, în funcție de numărul de participanți estimat;

i) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;

j) scena/spațiul destinat(ă) vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între cei ce vor urca pe scenă;

k) echipamentele utilizate în campanie: microfoane, stații de amplificare, cameră video, aparate de fotografiat se vor dezinfecta înainte și după utilizare;

l) se vor asigura toalete pentru participanți; în cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora; de asemenea vor fi plasate dispensere/flacoane cu soluții dezinfectante sau soluție alcoolică 70% pentru dezinfecția mâinilor;m) suprafețele se vor dezinfecta periodic, folosind produse biocide autorizate/avizate;n) aerisirea temeinică a încăperilor înainte și după eveniment/întrunire.

II.3. Acțiunile electorale din ușă în ușă, între cetățeni și candidați/echipele de campanie electorală ale acestora, precum și acțiunile de distribuire a materialelor de propagandă electorală

II.3.1. Măsuri și considerații generale

La acest tip de acțiuni de campanie, în afara transmiterii virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor respiratorii, există și riscul potențial de transmitere a virusului SARS-CoV-2 prin intermediul suprafețelor și prin atingerea feței cu mâinile neigienizate.

Astfel, măsurile de prevenire a infectării se vor axa pe evitarea aglomerărilor unde distanța fizică nu poate fi menținută, pe evitarea contactelor ocazionale între persoane cu istoric de infecție necunoscut și pe evitarea contactului cu suprafețe sau obiecte.

În acest context, se recomandă evitarea acestor acțiuni și transmiterea materialelor de propagandă electorală online.

II.3.2. Măsuri specifice

 1. Persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată durata interacțiunii între aceștia și cetățeni, menținând distanța fizică de minimum 1 metru între oricare două persoane; de asemenea, vor evita orice interacțiune apropiată cu persoanele care prezintă semne și/sau simptome de boli respiratorii.

 2. În situația în care persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală prezintă semne și/sau simptome de boli respiratorii, acestea nu vor participa la acțiunile în cauză și se vor adresa medicului de familie pentru consult.

 3. Persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală își vor dezinfecta mâinile înainte de începerea acțiunii.

 4. Se recomandă ca persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă să nu pătrundă în interiorul locuințelor.

 5. Materialele de propagandă electorală (broșuri, pliante etc.) vor fi oferite prin plasarea pe clanța ușii și/sau în cutia poștală etc.

 6. În situația în care se impune instruirea persoanelor care vor participa la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală, aceasta se va face pe cât posibil la distanță, online sau telefonic. În cazul în care instruirea se va face în spații închise sau în aer liber se vor aplica regulile specifice, stabilite potrivit legislației în vigoare.

Ce măsuri de siguranță sunt necesare pentru ziua alegerilor?

Guvernul a emis Hotărârea nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, care reglementează modul general în care se va desfășura ziua alegerilor, iar detaliile sunt stabilite prin Ordinul nr. 1.594/140/2020.

 

Accesul și fluxul alegătorilor în sediul secției de votare:

 

 1. accesul alegătorilor în sediul secției de votare se va face eșalonat spre a evita aglomerările din interiorul acestuia. Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și la ieșirea din acesta;
 2. în situația în care se formează aglomerări la intrarea în sediile secțiilor de votare, personalul de pază va asigura distanțarea de minimum 1 metru între persoane; în această situație este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura. Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de exemplu, vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) pot solicita acces prioritar în localul de vot. Accesul va fi dispus de președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare prin măsuri organizatorice;
 3. distanțarea de minimum 1 metru poate fi asigurată și prin marcarea acesteia între persoanele ce așteaptă în curtea sau în fața sediului secției de votare. Este recomandabil ca și în curtea sau în fața sediului secției de votare alegătorii să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura;
 4. la intrarea în sediul secției de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnat, dotat cu termometru, materiale de protecție sanitară și flacon cu dezinfectant;
 5. alegătorii vor fi supuși un triaj observațional și vor fi termometrizați cu ajutorul unui termometru noncontact;
 6. dacă nu sunt evidențiate temperatură de peste 37,3ºC și/sau simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație), alegătorul își va dezinfecta mâinile, va intra în sediul secției de votare, păstrând distanța de minimum 1 metru față de celelalte persoane și evitând atingerea pe cât posibil a suprafețelor;
 7. personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnat se va asigura că alegătorii vor respecta distanțarea fizică, vor purta corect masca și nu se vor abate de la traseul indicat către localul de vot. În cazul în care un alegător nu dispune de mască de protecție, acestuia i se va pune la dispoziție o mască de protecție, pe care o va purta pe tot parcursul prezenței în interiorul sediului secției de votare și în localul de vot;
 8. după exprimarea votului, alegătorii nu vor staționa în interiorul localului de vot sau al sediului secției de votare și vor părăsi imediat sediul secției de votare urmând traseele indicate;
 9. în cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste 37,3ºC), personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare va organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot după cum urmează:

a) alegătorul va purta mască, astfel încât să acopere nasul și gura, și va fi menținut la distanță de celelalte persoane în exteriorul sediului secției de votare;

b) se va identifica rapid numărul secției de votare la care alegătorul este arondat și va fi anunțat președintele biroului electoral al secției de votare de existența cazului unui alegător ce necesită acces prioritizat;

c) în localul de vot se vor face pregătirile necesare, astfel încât respectivul alegător să petreacă cât mai puțin timp în interiorul acestuia;

d) alegătorul își va dezinfecta mâinile la intrarea în sediul secției de votare;

e) alegătorul va fi condus de către un membru al personalului tehnic al biroului electoral al secției de votare în interiorul sediului secției de votare până la intrarea în localul de vot, evitând contactul fizic cu suprafețele sau cu alte persoane;

f) după îndeplinirea cu celeritate a formalităților prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina de vot care este mai apropiată de intrarea în localul de vot;

g) după finalizarea procedurilor de votare prevăzute de lege, alegătorul va fi condus în afara sediului secției de votare;

h) cabina de vot va fi dezinfectată prin ștergerea suprafețelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool și prin ștergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire; acolo unde este posibil, după primul alegător febril și/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată până la sfârșitul zilei de votare doar alegătorilor febrili și/sau cu simptome respiratorii;

i) alegătorului i se va recomanda purtarea măștii de protecție până la domiciliu, evitarea transportului în comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, după caz;

j) în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se va contacta serviciul 112, iar acesta va fi izolat într-o sală separată, evitând contactul cu alți alegători sau cu alte persoane, și va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical.

Accesul și fluxul alegătorilor în localul de vot:

 accesul alegătorilor în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane; alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot și la ieșirea din acesta;

 1. alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănușile;
 2. în vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii biroului electoral al secției de votare, alegătorul va fi instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 1,5 metri față de operatorul de calculator și membrii biroului electoral al secției de votare; după identificare, alegătorul își va repoziționa masca, astfel încât să acopere nasul și gura;
 3. alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secției de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală și va poziționa actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă, astfel încât atingerea acestuia de către membrii biroului electoral al secției de votare să nu fie necesară;
 4. se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secției de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea „VOTAT“. Pe cât posibil, buletinele de vot, ștampila cu mențiunea „VOTAT“ și pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secției de votare, sub supravegherea și la indicația acestora. Dacă alegătorul și-a dezinfectat mâinile la intrarea în localul de vot și a purtat mască de protecție pe durata staționării în localul de vot, ștampila cu mențiunea „VOTAT“, buletinele de vot, pixul și documentele atinse vor fi considerate necontaminate;
 5. după exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor biroului electoral al secției de votare, timbrul autocolant ori ștampila cu mențiunea „VOTAT“, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.

Măsuri de protecție la utilizarea urnei speciale:

 în ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanților din alte cauze decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile medico-sociale, aziluri de bătrâni, penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă;

 1. echipa care transportă urna specială se va deplasa la unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către categoriile de alegători prevăzute la pct. 1;
 2. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială trebuie să poarte mască și mănuși ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte;
 3. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială nu vor intra în locuința în care se află alegătorul și vor realiza toate formalitățile la intrarea în aceasta, asigurând o distanță de minimum 1 metru față de alegător;
 4. alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul își va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea „VOTAT“, își va înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat și își va repoziționa masca acoperind nasul și gura. Alegătorul va semna în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil pixul personal. Ștampila cu mențiunea „VOTAT“ și, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin pulverizare/ștergere cu soluție dezinfectantă sau prin ștergere cu șervețele/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool;
 5. în cazul persoanelor internate în unități sanitare, votul cu urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecție pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secției respective. Toate materialele de protecție utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat.

Măsuri de protecție la numărarea voturilor:

 1. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatorii de calculator și persoanele acreditate vor purta mască și mănuși pe tot parcursul numărării voturilor și vor menține o distanță de minimum 1 metru față de celelalte persoane;
 2. numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20;
 3. după finalizarea procesului și sigilarea sacilor cu buletinele de vot, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatorii de calculator și persoanele acreditate își vor scoate mănușile și își vor dezinfecta mâinile.

 

Există metode alternative de vot pentru alegerile locale din 2020?

Nu există metode alternative de vot pentru alegerile locale din 2020. Nu se poate vota prin corespondență sau electronic. Persoanele care nu se pot deplasa la secția de votare, sunt internate în spital sau se află în penitenciare sau arest pot solicita urna mobilă. Nu există la momentul publicării acestui articol nicio metodă specifică de vot pentru persoanele infectate sau suspecte de a fi infectate cu COVID-19.

Cum pot vota persoanele confirmate sau suspectate de a fi infectate cu COVID-19?

Conform legislației actuale, alegătorii care nu se pot deplasa sau sunt internați în spital pot solicita urna mobilă, fără referințe specifice la COVID-19. Cu toate acestea, alegătorii trebuie să prezinte un document pentru a solicita urna specială. Nu există prevederi distincte pentru cei care nu pot prezenta un document.

 


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *