Index Reguli

Care sunt regulile pentru campania electorală?

Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor – 28 august 2020 – și se încheie în dimineața zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, pe 26 septembrie, la ora 7,00. Competitorii se pot exprima în timpul campaniei electorale prin mitinguri, adunări, publicitate stradală, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă, precum și prin mediul online. 

Ce legi trebuie să știu?

Principalele reguli privind campania pentru alegerile locale sunt cele din Legea 115/2015, precum și orice alte hotărâri ce pot fi emise de birourile electorale.

Regulile privind finanțarea campaniilor electorale se regăsesc în Legea 334/2006 (finantarea partidelor și campaniilor electorale), precum și Hotararea 10/2016 a AEP, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Puteți citi mai multe despre finanțarea campaniei pentru locale în Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2020.

Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015, Legea audiovizualului nr. 504/2002, Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentei decizii. Regulile din campania din audiovizual sunt stabilite prin Decizia nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.

Ce este un material de propagandă?

Se consideră materiale de campanie doar cele produse și distribuite după începerea campaniei electorale. Astfel, legal vorbind, bannerele, posterele sau orice alte materiale realizate și distribuite înainte de această dată nu sunt considerate materiale electorale, ci sunt produse prin care se promovează partidul; un partid se poate promova oricând, chiar și între alegeri, urmând ca sumele respective să fie declarate către Autoritatea Electorală Permanentă și raportate anul următor, până în luna aprilie.

(1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:
a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
b) este utilizat în perioada 28 august 2020 – 26 septembrie 2020, ora 7,00;
c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;
d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

Ce fel de materiale de campanie se pot folosi?

Art. 39 (1) , H.G. nr. 10/2016 – Ce materiale se pot folosi? 

În campania electorală, partidele politice pot achiziţiona şi utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă:

a) afişe cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură;
b) afişe prin care se convoacă o reuniune care vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
c) materiale de propagandă audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
d) publicitate în presa scrisă;
e) materiale de propagandă online;
f) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie

Art 39, Norme Transparența campaniei

Partidele politice au obligaţia de a imprima sau de a utiliza pe materialele de propagandă tip afiș, broșuri, pliante, alte materiale tipărite și cele din presa scrisă, cel puţin următoarele date:

a) denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care le-a comandat;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;
d) tirajul, în cazul afișelor, broşurilor, pliantelor şi a altor materiale tipărite din aceeaşi categorie

Partidele politice nu pot produce materiale de propagandă în regie proprie, ceea ce înseamnă că trebuie realizate cu o firmă specializată.

Modele de sesizări

Nereguli cu desfășurarea campaniei electorale

A. Cum se poate face campanie offline? 

Art. 65 din Legea 115/2015

(2) În timpul campaniei electorale se asigură candidaților, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare, pentru a se întâlni cu alegătorii. Spațiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în școli, universități, case de cultură, cămine culturale și cinematografe și se asigură pe bază de înțelegere cu privire la cheltuielile de întreținere.

(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.

(4) Este interzisă organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități în perioada de desfășurare a cursurilor.

(5) În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță. În sensul prezentei legi, prin discurs care instigă la ură și la discriminare se înțelege atât discursul, cât și mesajele de propagandă electorală exprimate în formă scrisă sau prin viu grai care incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte forme de ură bazate pe intoleranță sau orice altă formă de discriminare prevăzută la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

(6) În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase.

Art. 79., Legea 115/2015

(1) Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziție, locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, candidaturi pentru funcția de primar și de președinte al consiliului județean, precum și de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective.

(2) Primarii sunt obligați să monteze panouri pentru afișajul electoral în fiecare subdiviziune a unității administrativ-teritoriale.

(3) Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți.

(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiș electoral.

(5) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor.

(7) Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.

(8) Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, în localitățile unde poliția locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

Este ilegală utilizarea de bannere în precampanie sau în perioada de strângere de semnături de susținere?

Nu, utilizarea bannerelor, meshurilor sau panourilor este legală atât timp cât respectă reglementările privind publicitatea stradală și cele privind finanțarea partidelor politice. Partidele politice se pot promova și în afara campaniei electorale.

B. Cum se poate face campanie în mass media

Citește mai multe reguli în Decizia nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.

Reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe vineri, 28 august 2020, și se încheie în ziua de vineri, 25 septembrie 2020, ora 7,00.

Competitorii electorali, au acces gratuit la posturile de radio și de televiziune, publice și private, în condițiile art. 6668 din Legea nr. 115/2015. 

Posturile de radio și de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, au obligația să comunice CNA implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum și intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în data de 24 august 2020. Lista radiodifuzorilor va fi publicată pe site-ul CNA.

Radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:

 • emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015 – informații privind sistemul electoral, tehnica votării și activitățile de campanie ale candidaților; durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică;
 • emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015 – competitorii electorali își pot prezenta programele politice și activitățile de campanie electorală; în situația transmiterii în direct a unor activități de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;
 • de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015 – se pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puțin 2 candidați sau a reprezentanților lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menționat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Candidații și reprezentanții competitorilor electorali au acces numai la primele 2 tipuri de emisiuni. Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidați și de reprezentanți declarați ai competitorilor electorali. Candidații care dețin funcții publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcției lor; în aceste situații radiodifuzorii au obligația să asigure echidistanța și pluralismul de opinii.

În cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.

Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi difuzate în condițiile prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015. Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Începând cu 48 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise:

 • prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;
 • difuzarea de spoturi de publicitate electorală;
 • invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 76 alin. (4) din Legea nr. 115/2015
 • comentarii privind desfășurarea campaniei, precum și cele privind candidații și competitorii electorali.

În ziua votării sunt interzise:

 • activitățile prevăzute la art. 13, menționate în paragraful anterior;
 • prezentarea de sondaje realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării;
 • comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;
 • îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

Unde fac sesizări?

Birourile electorale de circumscripție – birourile electorale de circumscripție asigură corecta desfășurare a campaniei electorale în circumscripția în care funcționează. Datele de contact ale birourile electorale de circumscripție se regăsesc aici

Autoritatea Electorală Permanentă – Nereguli legate de finanțarea campaniei electorale – de exemplu, un competitor care tipărește materiale în regie proprie sau care nu marchează tipăriturile cu datele necesare. Datele de contact ale Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale se regăsesc aici.

Consiliul Național al Audiovizualului – Neregulile privind campania din audiovizual. Date de contact 

Poliția Română, poliția locală – Distrugerea materialele electorale, violențe

Jandarmeria, Poliția Română, poliția locală, Departamentul pentru Situații de Urgență  – Încălcarea reglementărilor privind izolarea la domiciliu (aici se pot sesiza și direcțiile de sănătate publică) sau nerespectarea interdicțiilor stabilite de a organiza mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spații deschise, ori întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise (a se vedea art 5 din Legea 55/2020)

Art. 80. – Supravegherea campaniei și sancțiuni

(1) Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în circumscripția în care funcționează.

(2) Birourile electorale de circumscripție soluționează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania electorală în condițiile prevăzute de lege, precum și plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 și 79.

(3) Dacă biroul electoral de circumscripție consideră, cu ocazia soluționării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori penale, sesizează autoritățile competente.

(4) Împotriva hotărârilor pronunțate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.

(5) Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă și se afișează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.

(6) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale, candidații independenți sau primarii, după caz, au obligația de a duce la îndeplinire hotărârile definitive ale birourilor electorale, în materia campaniei electorale, de îndată după comunicare.


Înapoi la cuprins

40 comentarii

   1. Nu cred ca aveti un temei legal pentru acest raspuns, mai ales in ce priveste perioada de dupa vcalidarea listelor electorale. In urma unei discutii avute cu autoritatea electorala, a reiesit ca nici macar domniile lor nu sint siguri in privinta acestui aspect. Eu voi face o intrebare in scris catre dumnealor, n-ar fi rau sa faceti si dvs la fel in aria de domiciliu, pentru a furniza informatii documentate cititorilor.

    1. Nu conteaza mesajul. Gasiti mai jos un citat din Hot 4/2020 AEP, respectiv Ghidul finantarii campaniei electorale – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228721
     Art. 25. –
     (1) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:
     a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
     b) este utilizat în perioada 28 august 2020-26 septembrie 2020, ora 7,00;
     c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;
     d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

 1. Buna dimineața, îmi poate spune cineva cum se poate face campania online, cum se poate promova plătit sau nu prin intermediul Facebook, google, un candidat? Se pot face postări promovate de pe pagina de like-URI a candidatului?

  1. Buna ziua. Reglementarile privind campania electorala sunt in articol.
   De asemenea, conform art 38 din Legea 334/2006, cheltuielile pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online pot fi in în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală. In campania electorala, adica dupa 28 august, se pot face postari platite, cu conditia sa respecte regulile de transparenta din lege (a se vedea articol).

   1. Aveti idee care este numărul maxim al persoanelor dintr un partid, care se pot deplasa in comuna pentru a face campanie electorală unui candidat la primarie

    1. Buna ziua. Sase persoane se pot deplasa in grup.
     HG 688/2020, modificată prin HG 713/2020
     g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;

 2. In perioada de campanie electorală este permisă folosirea bannerelelor mobile ? Tractionate de un vehicul ( mașina , bicicleta )?
  Și dacă da ce dimensiuni maxime poate avea ?

  1. Buna ziua,

   Nu se pot folosi. Lista materialele care se pot utiliza este descrisa exhaustiv mai jos:

   Art. 39 (1) , H.G. nr. 10/2016
   În campania electorală, partidele politice pot achiziţiona şi utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă:

   a) afişe cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură;
   b) afişe prin care se convoacă o reuniune care vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
   c) materiale de propagandă audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
   d) publicitate în presa scrisă;
   e) materiale de propagandă online;
   f) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie

 3. Unde si cum formulez o sesizare despre urmatoarea situatie?
  Pe un grup de facebook unde accesul imi este restrictionat, de pe un cont fals se posteaza fotografii de natura sa discrediteze un candidat la alegerile locale, iar in comentarii se induce ideea ca eu as fi in spatele acelor postari/acelui cont.

  1. Afisele cu dimensiunile legale pot fi lipite pe latura exterioara a unui gard ( înspre domeniul public).Trebuie acceptul scris al proprietarului!?
   Mulțumesc!

   1. Buna ziua. Art. 79 (6) din legea 115/2015 prevede faptul că: În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor.
    Deci se pot utiliza afișe pe latura exterioară a unui gard. Legea nu prevede necesitatea unui acord scris.

  2. Buna ziua, este permisa afisarea posterelor, mesajelor unui partid exclusiv in alta limba decat limba romana? Mi se pare discriminare din moment ce noi, romanii, nu putem intelege mesajul afiselor?

 4. Buna ziua!
  Am vazut ca unele partide folosesc minori in campanie. In legea 33/2007 scria expres ca este interzisa participarea minorilor sub 16 ani in activitatile de campanie. In legea 115-2015, nu gasesc o astfel de prevedere.
  Rezulta ca e legal sa folosesti minori pentru impartire pliante, etc?
  Multumesc.

 5. Buna ziua,
  Afisul pus pe masina este conform legii?
  (afis pe geamurile laterale cu poza candidatului)
  va rog sa precizati temeiul legal.

  1. Buna ziua.
   Legea nu este foarte specifica in acest sens, dar nu interzice utilizarea de afise in acest fel.
   Art 79 (6) din legea 115/2015 prevede ca:
   (6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor.
   Pe de alta parte, legislația privind finanțarea partidelor nu permite utilizarea unor masini cu autocolant sau care transporta panouri electorale.

 6. Buna seara.
  Ca si candidat la consiliul local mi-am facut reclama singur, respectiv partidul mi-a facut afis doar cu mine ( respectand dimensiunile ), afisul fiind pus pe locul special de afisaj electoral, amenajat de primarie.
  Bec-ul mi-a spus telefonic ca nu am voie sa imi pun afis doar cu mine ca si candidat la consiliul local, este adevarat? Daca se poate si baza legala. Va multumesc

  1. Buna ziua. Nu exista nicio prevedere care sa stabileasca exact cum trebuie sa fie reprezentati candidatii pe afise.

   Regulile privind afisele electorale sunt stabilite prin Hotararea AEP 10/2016, detaliate mai jos. Puteti sa va uitati si pe art 25 din ghidul finantarii pentru alegerile din 2020 – https://bit.ly/3kffLR1
   Mai sunt si reglementarile din art 79, legea 115/2015
   (7) Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.

   Art. 39. – Hot 10

   (1) În campania electorală, partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele electorale și candidații independenți pot achiziționa și utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

   a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură;

   b) afișe electorale prin care se convoacă o reuniune electorală care vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;

   c) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;

   d) publicitate în presa scrisă;

   e) materiale de propagandă electorală online;

   f) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.

   (2) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video care îndeplinește următoarele condiții:

   a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;

   b) este utilizat în perioada campaniei electorale sau a campaniei pentru referendum, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

   c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

   d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

   (3) Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți au obligația de a imprima sau de a utiliza pe toate materialele de propagandă electorală cel puțin următoarele date:

   a) denumirea partidului politic, a alianței politice sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele candidatului independent care le-a comandat, după caz;

   b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;

   c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;

   d) tirajul, în cazul materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și f).

  1. Puteti folosi afisaj, potrivit regulilor explicate in articol, conform art 79 din Legea 115/2015
   (5) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.
   (6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor.

 7. Cine are obligatia sa ia, afisele electorale de pe panouri,alte locuri prevazute de lege,in ziua de 26 septembrie 2020 : candidatii,primaria sau cine altcineva ?

 8. Pot da likuri la postări mai vechi care sunt pe faccebook dupa ora icheierea campaniei adica dupa ora 7?
  Pot redistribui o postarea pe FB tot dupa aceasta ora?

  Mulțumesc

 9. Buna ziua – am trimis mail la circumscriptia relevanta, am si sunat la filiala AEP sa comunic ca afisele electorale sunt in continuare pe panouri. Acestea trebuie date jos, nu? Mi s-a spus ca poate candidatii le lasa acolo sperand la un al doilea tur – cum se poate sa fim constieti de legi si sa nu le respectam? Aveti idee catre cine pot face reclamatie mai departe?

  1. Conform legii, birourile de circumscriptie trebuie sa ia aceasta decizie. Azi ar trebui sa se asigure presedintele sectiei de votare – daca afisele sunt la mai putin de 500 de metri de sectie – ca sunt inlaturate. Duminica puteti face si dvs solicitare pentru a le inlatura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *