Index Reguli

Cum poate fi contestată o candidatură?

Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de circumscripție. La alegerile din 2020, 18 august a fost ultima zi pentru depunerea candidaturilor la birourile de circumscripție.

Acceptarea unei candidaturi se poate contesta de cetățeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii. 

Respingerea unei candidaturi se poate contesta de către candidat, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au propus candidatura respectivă, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării respingerii candidaturii. Contestațiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluționează în termen de 24 de ore de la înregistrare, de către judecătoria, respectiv tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripția electorală. Termenele legale pentru contestații, redate în articolele de mai jos, au fost reduse la jumătate prin Legea 84/2020.

Așadar, calendarul arată astfel:

19 august – Afișarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură

20 august – Formularea de contestații împotriva acceptării unei candidaturi / Formularea de contestații împotriva respingerii unei candidaturi

21 august – Soluționarea contestațiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la funcția de primar sau consilier local, respectiv de președinte al consiliului județean, primar general sau consilier județean

22 august – Declararea apelului împotriva hotărârii date în contestație privind admiterea sau respingerea candidaturii

23 august – Soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunțate în soluționarea contestației privind admiterea sau respingerea candidaturii la funcția de primar sau consilier local, respectiv președinte al consiliului județean, primar general sau consilier județean

24 august – Aducerea la cunoștința birourilor electorale de circumscripție a hotărârilor definitive privind candidaturile

24 august – rămânerea definitivă a candidaturilor

Contestațiile pentru candidaturile pentru consiliul județean, președintele consiliului județean, primăria generală, consiliul general se depun la tribunal, iar cele pentru primar și listele de consilieri locali, inclusiv cele pentru sectoarele din București, se depun la judecătorii. 

Art. 52 din Legea 115/2015

(1) Biroul electoral de circumscripție examinează respectarea condițiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condițiilor de fond și de formă ale listelor de candidați, precum și ale listei susținătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale de fond și de formă se resping de către biroul electoral de circumscripție.

(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de circumscripție.

(3) Listele de candidați pentru consiliile locale sau județene în care există persoane care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a putea candida se admit în parte, doar pentru acei candidați care îndeplinesc condițiile legale. În această situație, pozițiile ocupate de candidații admiși în lista de candidaturi se vor renumerota corespunzător, candidații admiși ocupând locurile eliminate imediat superioare poziției din lista în care se află.

(4) În situația în care listele de candidați sunt admise numai parțial, partidele politice, alianțele electorale pot retrage lista în vederea completării până la data-limită de depunere.

Art. 54 din Legea 115/2015

(1) Acceptarea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi poate fi contestată de către cetățeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la data afișării candidaturii.

(2) Respingerea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi poate fi contestată de către candidat, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au propus candidatura respectivă, în termen de cel mult 48 de ore de la data afișării respingerii candidaturii.

(3) Contestațiile trebuie să cuprindă numele și prenumele, adresa și calitatea contestatarului, numele și prenumele persoanei a cărei candidatură a fost admisă sau respinsă, prezentarea temeiurilor contestației, data și semnătura contestatarului și indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să îl reprezinte.

(4) Contestația și, dacă este cazul, cererea de apel, se depun la instanța competentă să le soluționeze, sub sancțiunea nulității.

(5) Contestațiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluționează în termen de 48 de ore de la înregistrare, de către judecătoria, respectiv tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripția electorală. Hotărârea nu se comunică.

(6) Împotriva hotărârii date în contestație se poate face apel în termen de 24 de ore de la pronunțare, la instanța ierarhic superioară. Apelul se soluționează în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(7) Hotărârea pronunțată în apel este definitivă.

(8) Instanțele judecătorești competente să soluționeze contestațiile formulate împotriva hotărârilor de admitere sau de respingere a unei candidaturi de către biroul electoral de circumscripție vor lua măsuri de aducere la cunoștință, de îndată, a hotărârii definitive, după expirarea termenelor imperative prevăzute la alin. (5) și (6), biroului electoral de circumscripție care a pronunțat hotărârea atacată, în vederea definitivării candidaturilor.

Art. 55 din Legea 115/2015

 

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 54 alin. (1), (2), (5) și (6), birourile electorale de circumscripție încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor. Candidaturile definitive se afișează la sediul biroului electoral de circumscripție, precum și la sediul secțiilor de votare, după constituirea birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui și prenumelui, apartenenței politice, profesiunii și ocupației candidatului. Candidaturile definitive pot fi făcute publice, de asemenea, prin orice mijloace de informare în masă, cheltuielile fiind suportate de cei interesați.


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *