Index Reguli

Cum votează alegătorii cu dizabilități sau care nu pot citi?

Alegătorii care au motive întemeiate pot solicita un însoțitor, care să îi asiste în cabină. Aceștia nu pot fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților. Nu există alte instrumente – buletine de vot sau materiale explicate în limbaj Braille, spre exemplu – care să faciliteze votul. Președintele secției de votare stabilește dacă motivele sunt întemeiate, nu trebuie prezentate documente în acest sens.

Persoanele care nu se pot deplasa pot solicita urna mobilă. Nu există prevederi speciale pentru persoanele care se deplasează la secția de votare și nu pot ajunge la secția de votare din motive care țin de accesibilitate (dacă secția este organizată la etaj sau nu există rampă de acces).

Dacă identificați secții care nu sunt accesibile, vă puteți adresa Autorității Electorale Permanente – [email protected]

Art. 90 din Legea 115/2015

(1) Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

(2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților.

 

Art. 4. din Hotărârea nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora

(1) Sediile secțiilor de votare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

g) să permită afluirea și defluirea corespunzătoare a alegătorilor;

j) să permită deplasarea normală, neobstrucționată, pe coridoare, holuri, culoare, vestibuluri și alte asemenea locuri de trecere și, de asemenea, să fie marcat corespunzător;

k) să beneficieze de rampe speciale pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot și să asigure accesibilitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000”.

Art 5

(4) Localurile de vot trebuie să fie amplasate, de regulă, la parterul clădirilor.

(5) Localurile de vot pot fi amplasate la etajele imobilelor numai sub condiția asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la procesul de votare.

Art 7

(2) Se recomandă confecționarea și amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată și marcată corespunzător.

Procedura pentru solicitarea urnei speciale (mobile)


Înapoi la cuprins

2 comentarii

 1. Buna ziua! Daca in ziua alegerilor locale eu voi fi internat intr un spital dintr o alta localitate mai pot solicita urna mobila?

  1. Buna ziua. Conform art. 91 din Legea 115/2015, urna se solicita la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. De asemenea, pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare. Deci nu puteți vota cu urna specială în altă localitate.

   Art. 91 din Legea 115/2015

   (1) Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

   (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție.

   (3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) și (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *