Index Reguli

Ce face SIMPV și cum va funcționa? Care sunt cele mai frecvente mituri?

SIMPV este sistemul electronic care are rolul de a verifica identitatea persoanei, de a preveni votul multiplu și de a transmite rezultatele din secțiile de votare către nivelul ierarhic superior. În secția de votare există un operator și o tabletă, prin intermediul căreia operatorul realizează toate operațiunile. Operatorul nu este parte din biroul electoral, iar deciziile le ia doar președintele biroului electoral la atenționarea operatorului.

Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) va funcționa la alegerile locale. Acesta are mai multe funcționalități:

 • facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
 • semnalează cazurile în care este posibil ca actele de identitate ale alegătorilor să se afle în afara perioadei de valabilitate;
 • semnalează cazurile în care persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu interdicții de exercitare a dreptului de vot;
 • semnalează cazurile în care alegătorii care se prezintă la vot figurează că au mai votat;
 • asigură indicarea poziției la care alegătorul este înscris în lista electorală permanentă;
 • urmărește unicitatea înscrierii în listele electorale;
 • agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot;
 • asigură transmiterea de mesaje și informări ale birourilor electorale sau ale autorităților și organismelor prevăzute de lege;
 • asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor;
 • asigură verificarea electronică a corectitudinii corelațiilor dintre datele care urmează a fi înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, generarea proceselor- verbale privind consemnarea rezultatelor votării în format electronic și semnarea electronică a acestora prin intermediul certificatelor digitale puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și transmiterea acestora către Sistemul informatic central;
 • asigură fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, întocmite pe suport hârtie, precum și transmiterea fotografiilor către Sistemul informatic central.

Fiecare alegător va trebui să treacă pe la operatorul de tabletă înainte de a vota. În funcție de mesajul transmis de tabletă, se vor măsurile corespunzătoare de către președintele biroului electoral. În secții, tabletele sunt gestionate de operatori  selectați și pregătiți de către Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Fiecare secție de votare va avea o astfel de tabletă.  Datele privind prezența sunt publicate în timp real pe pagina web www.prezenta.bec.ro în timpul zilei alegerilor.

Citește mai multe despre procedurile specifice pentru alegerile locale în Hotărârea AEP nr. 36/2019.

În ziua alegerilor, dacă sistemul arată că o persoană figurează că ar fi votat și în altă secție de votare, președintele secției de votare trebuie să verifice și să întreprindă următorii pași:

Hotărârea BEC nr. 107/18.09.2020

Art. 1. – În cazul în care. urmare a introducerii codului numeric personal al unui alegător în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, acesta semnalează faptul că persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va efectua următoarele operaţiuni:

 1. va aduce la cunoştinţa alegătorului că SIMPV a semnalat că şi-a mai exercitat o dată dreptul de vot la aceste alegeri şi că fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infracţiunea de fraudă la vot prevăzută de art. 387 alin. (1) lit. b) din Codul Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi;
 2. în cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-şi exercita dreptul de vot, chiar şi după ce i s-au făcut precizările de la lit. a), va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale; convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 3. în cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare apelate conform lit. b) infirmă existenţa unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, îi va permite exercitarea dreptului de vot;
 4. în cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare apelate confirmă existenţa unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, îi va permite să voteze numai după ce acesta va completa şi semna împreună cu preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi operatorul de calculator, procesul-verbal al cărui formular este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Tipizatele procesului-verbal al cărui model este prevăzut în anexă vor fi puse la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare prin grija primarilor.

O alertă SIMPV nu poate opri de la vot un alegător. Incidentele descrise mai sus vor fi anchetate de Poliție, care va stabili dacă există vot multiplu. De exemplu, președintele biroului electoral nu poate stabili în ziua alegerilor dacă semnătura de pe liste chiar aparține persoanei respective sau un alt alegător a semnat din greșeală.

Mituri despre SIMPV:

 • prin SIMPV se pot frauda alegerile – SIMPV nu permite modificarea rezultatelor alegerilor și nu numără voturile. Voturile sunt exprimate pe buletine de hârtie, numărate în fața membrilor birourilor electorale. Procedura se filmează și pot exista și observatori care să monitorizeze procesul. Procesele verbale există și in format tipărit și sunt semnate de membrii biroului electoral, ceea ce arată că există consens asupra cifrelor
 • cât timp nu funcționează SIMPV, nu mai există control – dacă se întâmplă ca SIMPV să nu funcționeze din diverse motive, se completează un formular de către operator, în care se trec persoanele care au votat în acea perioadă. Dacă se pierde conexiunea, datele sunt încărcate automat în sistem când aceasta se restabilește. Tot în această perioadă, președinții birourilor electorale pot verifica prin telefon dacă persoana respectivă are drept de vot sau dacă a mai votat
 • SIMPV poate dezvălui unor terți identitatea alegătorului – operatorii și membrii birourilor electorale sunt obligați să respecte prevederile privind protecția datelor personale și trebuie să semneze și un document în acest sens. Datele alegătorilor nu se publică. Tabletele nu vor filma identitatea persoanei care votează, întrucât se înregistrează doar numărarea voturilor.  De asemenea, nu se pot face conexiuni între opțiunea de vot și identitatea alegătorului.
 • Operatorii de tabletă sunt angajați STS – operatorii nu sunt angajați STS, ci persoane care trimit o cerere către Autoritatea Electorală Permanentă și dau un examen, după ce participă la cursurile de pregătire. Oricine este interesat și îndeplinește condițiile poate depune o candidatură.


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *