Reguli EuroReguli votCampania electorală

Regulile pentru campania electorală la europarlamentare

Reglementările privind campania pentru alegerile europarlamentare sunt cele din Legile 33/2007 și 334/2006 (finanțarea partidelor și campaniilor electorale). Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015, Legea audiovizualului nr. 504/2002, Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual. CNA a emis și Decizia CNA nr. 149 din 3 aprilie 2024 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 respectiv Instrucțiunea CNA nr. 1 din 16 aprilie 2024 privind conținutul audiovizual cu caracter electoral difuzat prin intermediul serviciilor media audiovizuale la cerere, în contextul alegerilor europarlamentare și al alegerilor locale din anul 2024

Campania începe pe 9 mai, ora 00:00 și se termină pe 8 iunie 2024, ora 7,00

Se consideră materiale de campanie doar cele produse și distribuite după începerea campaniei electorale. Astfel, legal vorbind, bannerele, posterele sau orice alte materiale realizate și distribuite înainte de această dată nu sunt considerate materiale electorale, ci sunt produse prin care se promovează partidul; un partid se poate promova oricând, chiar și între alegeri, urmând ca sumele respective să fie declarate către Autoritatea Electorală Permanentă.

În afara campaniei electorale, partidele politice se pot promova prin mijloace foarte diverse și nu există decât foarte puține restricții. De exemplu, nu pot cumpăra publicitate politică în afara campaniei electorale la TV. Dar în campanie există restricții destul de mari, în sensul în care nu pot folosi bannere, afișaj electronic, mașini colantate sau multe alte materiale prin care s-ar putea promova la exterior.

În audiovizual

Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 33/2007, Legea audiovizualului nr. 504/2002, Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

CNA stabilește prin decizie obligatorie care sunt normele care se aplică pentru alegeri. În general, radiodifuzorii (TV și radio, public/privat) pot acorda acces competitorilor electorali prin:

 • emisiuni de promovare electorală – în care candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali, precum şi candidaţii independenţi îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură. Aceste emisiuni se marchează ca promovare electorală.
 • emisiuni de dezbatere electorală – în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi a altor invitaţi;
 • spoturi electorale – în care competitorii electorali sau candidaţii, după caz, îşi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură.
 • în cadrul emisiunilor informative, cum ar fi jurnalele de știri, se pot difuza informații privind activităţile de campanie astfel încât să respecte principiile de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului. Acestea nu pot fi sponsorizate.

Codul de reglementare a conţinutului audiovizual stabilește că publicitatea în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. În timpul campaniei, furnizorii de servicii media audiovizuale pot insera publicitate politică numai în calupuri separate şi marcate corespunzător, iar publicitatea politică trebuie să fie asumată în mod explicit, prin prezentare ori conţinut, de către candidaţi sau competitorii electorali.

Art. 140-141 din Cod 

Cu 48 de ore înainte de ziua alegerilor este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă, iar în ziua votului se pot prezenta doar după finalizarea votului (ora 21). 

Regulile privind campania electorală în audiovizual la europarlamentate sunt definite în:

Regulile pentru locale și europarlamentare sunt definite diferit în legislație și în deciziile CNA și se vor pune în aplicare ca atare.

Ce fel de materiale de campanie se pot folosi?

În campania electorală, competitorii trebuie să achiziționeze orice materiale de propagandă și nu au voie să le producă singuri. Se pot utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă:

 • afişe cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură;
 • afişe prin care se convoacă o reuniune care vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
 • materiale de propagandă audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
 • publicitate în presa scrisă;
 • materiale de propagandă online;
 • broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie

Art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (4) din H.G. nr. 10/2016

Este material de propagandă orice material scris, audio sau video, care:

 • se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
 • este utilizat în perioada campaniei;
 • are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
 • depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului

Art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006.

Competitorii electorali trebuie să marcheze afișele, broșurile, pliantele sau alte materiale, inclusiv cele din presa scrisă, cu:

 • denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care le-a comandat;
 • denumirea operatorului economic care le-a realizat;
 • codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;
 • tirajul, în cazul afișelor, broşurilor, pliantelor şi a altor materiale tipărite din aceeaşi categorie

Art. 39 alin. (3) și art. 40 alin. (4) din H.G. nr. 10/2016

În 15 zile de la data alegerilor, competitorii au obligația să transmită către Autoritatea Electorală Permanentă lista de firme sau persoane fizice autorizate cu care au lucrat și lista de materiale produse. Aceste liste pot fi consultate aici.

Câteva reguli importante din legea electorală

Citiți mai multe despre regulile privind afișajul electoral aici.

 • Primarii stabilesc după expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale, prin dispoziție, locuri speciale pentru afișajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ținând seama de numărul competitorilor electorali. Dispoziția primarului se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei. Primarii asigură și integritatea materialelor electorale
 • Acestea trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetățeni, astfel încât participanții la alegeri să le poată folosi fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective. 
 • Competitoriii electorali nu au voie să le folosească astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt competitor
 •  Afișajul electoral este permis în alte locuri (de exemplu în vitrina unui magazin) numai cu acordul scris al proprietarilor
 • Pe un panou un competitor poate aplica un singur afiș electoral, care nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 300 mm cealaltă latură (cel prin care se convoacă o reuniune electorală poate avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.)
 • Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.
 • Se interzice afişajul pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei. Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.
 • Este interzisă folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală.
 • După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.

Art 40, Legea 33/2007

Ce se întâmplă cu materialele de campanie offline după încheierea perioadei de campanie? 

Se întâmplă ca unele materiale electorale să nu fie îndepărtate din spațiul public până în ziua alegerilor. Legea obligă doar la îndepărtarea materialelor electorale de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare se dispune de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi se realizează prin persoanele desemnate de primar în acest scop. Dacă aceste materiale rămân în spațiul public nu echivalează cu prelungirea campaniei electorale, se poate ca materialele să rămână acolo din eroare. Pe de altă parte, continuarea lipirii sau a distribuirii de materiale electorale după finalizarea perioadei de campanie constituie continuarea campaniei electorale.

Unde pot face o sesizare pentru încălcarea reglementărilor privind campania electorală?

Pentru desfășurarea campaniei: la birourile electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale. Acestea soluționează prin decizii, plângerile cu privire la împiedicarea unui competitor electoral de a-şi desfăşura campania electorală. Dacă acestea consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente, cum ar fi poliția. 

Poți face reclamații la CNA pentru încălcarea regulilor aici.

Pentru cheltuielile legate de campanie sau încălcarea legislației privind finanțarea campaniei: puteți sesiza Departamentul de Control al Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale, Autoritatea Electorală Permanentă,  Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3 / Tel: (021)310.07.60 / contact@finantarepartide.ro


Vezi o descriere a regulilor privind finanțarea politică în campania #baniipartidelor.

 

 

 

    Ultima actualizare: 05/14/24 20:05
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *