Reguli Reguli generale (euro+locale)Campania electorală și finanțarea acesteia

Regulile pentru utilizarea de afișe electorale

Câte panouri se utilizează la aceste alegeri?

La alegerile din 9 iunie, panourile sunt distincte pentru alegerile locale și pentru europarlamentare, conform Hotărârii BEC nr.102H/08.05.2024. În lege nu există un număr clar de panouri care trebuie montate de către primari, deci este la decizia acestora. Aceasta este completată de Hotărârea BEC 137H/14.05.2024., care include mai multe prevederi legate de utilizarea afișelor electorale. Legat de alegerile locale stabilește că primarii asigură panouri electorale distincte pentru alegerea primarului, alegerea consiliului local, alegerea președintelui consiliului județean și pentru alegerea consiliului judetean, iar în cazul municipiului București, primarii de sector asigură panouri electorale distincte pentru alegerea primarului, alegerea consiliului local, alegerea primarului general și pentru alegerea Consiliului General.

Câte afișe se pot aplica pe un panou?

Conform art (2) din Hotărârea 137H/14.05.2024, regula este următoarea:

 • Pe panourile aferente alegerilor europarlamentare fiecare partid politic, alianță politică, alianță electoralã, organizatie a cetățenilor apartinând unei minorități naționale ori candidat independent care participa la alegeri poate aplica un singur afis electoral.
 • Pe fiecare dintre panourile pentru alegerile locale menționate mai sus fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizatie a cetätenilor apartinând unei minorități naționale ori candidat independent care participă la alegeri poate aplica un singur afiș electoral (câte unul pentru fiecare tip de funcție).

Cadrul legislativ general

Pentru locale

Art 79 din Legea 115/2015 stabilește că primarii sunt obligați să monteze panouri pentru afișajul electoral pe care le pot folosi competitorii electorali care participă la alegerile respective. Pe un panou fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.

(1) Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.

(2) Primarii sunt obligaţi să monteze panouri pentru afişajul electoral în fiecare subdiviziune a unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.

(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.

(5) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Pentru europarlamentare

Art 40 din Legea 33/2007 (europarlamentare) stabilește în plus că acestea trebuie plasate în locuri publice frecventate de cetățeni.

(1) Primarii sunt obligaţi ca după expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale, să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi al candidaţilor independenţi. În acelaşi termen, dispoziţia primarului se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

(2) Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât participanţii la alegeri să le poată folosi fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.

(3) Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi pentru candidaţii independenţi.

(4) Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt/o altă partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un alt candidat independent.

(5) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.

(6) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentei legi ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Sesizări privind încălcarea legislației

În țară

Responsabilitatea pentru asigurarea respectării reglementărilor legate de legislație este a birourilor de circumscripție comunală, orașenească, municipală sau de sector al municipiului București, conform art. 80 din Legea 115/2015 și art 42 din Legea 33/2007. Acestea rezolvă plângerile competitorilor electorali cu privire la posibilitatea a-și desfășura campania electorală în condițiile prevăzute de lege sau privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 si 79 din Legea nr. 115/2015 și ale art. 35 și 40 din Legea nr. 33/2007, în circumscriptia în care funcționează.

Datele de contact ale acestora se regăsesc aici.

Conform Hotărârii BEC 137H/14.05.2024, birourile decid prin hotărâre cu privire la plângeri, în 3 zile de la înregistrare. Pentru luarea de măsuri administrative sau aplicarea de sancțiuni contravenționale sau penale, sesizează autoritățile competente.

Hotărârile se pot contesta în 48 de ore de la afișare la biroul electoral de circumscriptie judeteană sau Biroul electoral de circumscriptie nr. 42 – municipiul Bucuresti, dupa caz, care soluționează contestațiile în 3 zile de la înregistrare. Soluția este definitivă și se publică la sediul biroului și pe pagina web a acestuia (ca și hotărârile de la punctul anterior). Competitorii electorali, persoanele fizice sau juridice, primarii etc au obligația de a pune în aplicare deciziile birourilor electorale.

În străinătate

Sesizările se depun la Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Pentru luarea de măsuri administrative sau aplicarea de sancțiuni contravenționale sau penale, sesizează autoritățile competente ale statului român sau ale altui stat, dupa caz.

Deciziile pot fi contestate la Biroul Electoral Central în 48 de ore de la afișare. Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor.

Sancțiuni

Încălcarea dispozițiilor legale cu privire la desfășurarea campaniei electorale și/sau a dispozitiilor Hotărârii BEC 137H/14.05.2024 se sanctionează contravențional conform art. 108 lit. g)-k) și y) si art. 109-111 din Legea nr. 115/2015 sau ale art. 52-56 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

    Ultima actualizare: 05/16/24 06:05
Categorii:


Înapoi la cuprins

7 comentarii

 1. Bună ziua!
  În timpul campaniei electorală locală, un candidat, un membru al familiei sau cunoștințe, pot purta tricouri, veste, etc. ( in timpul liber) pe care sunt imprimate imagini cu candidatul la funcția de primar?
  Mulțumesc!

  1. Bună ziua,

   Confirm ghidului privind finanțarea campaniei locale, următoarele materiale sunt permise:
   (2) în campania electorală, partidele politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală: 
   a) afișe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură;
   b) materiale de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condițiile art. 68 – 71 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale deciziei Consiliului Național al Audiovizualului privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024;
   c) publicitate în presa scrisă;
   d) materiale de propagandă electorală online;
   e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.

   Legislația permite și cheltuieli pentru vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic, inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral. Tipul de material la care faceți dvs referire nu este reglementat ca atare, însă s-ar putea încadra în categoria vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic. De menționat că aceste materiale nu pot fi realizate în regie proprie și trebuie emise documente fiscale care se vor prezenta de către competitorul politic la AEP.

 2. Nu găsesc nici un articol de lege în care să se specifice că: afișele trebue să aibă CMF și tirajul.

  1. Bună ziua,

   Conform HG 10/2016
   Art. 39. –

   (1) În campania electorală, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele electorale şi candidaţii independenţi pot achiziţiona şi utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

   a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură;

   b) afişe electorale prin care se convoacă o reuniune electorală care vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;

   c) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;

   d) publicitate în presa scrisă;

   e) materiale de propagandă electorală online;

   f) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

   (2) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video care îndeplineşte următoarele condiţii:

   a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;

   b) este utilizat în perioada campaniei electorale sau a campaniei pentru referendum, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

   c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;

   d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

   (3) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima sau de a utiliza pe toate materialele de propagandă electorală cel puţin următoarele date:

   a) denumirea partidului politic, a alianţei politice sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau numele candidatului independent care le-a comandat, după caz;

   b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;

   c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;

   d) tirajul, în cazul materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi f).

 3. in timpul campaniei electorale pot fi montate bannere sau afise electorale in interiorul proprietatii private?

 4. Pe stații de autobuz sau stâlpi de electricitate se pot pune afișe electorale? Unde se face sesizarea? Și ce trebuie sa conțină? Mulțumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *