Reguli LocaleReguli votCandidaturi

Procedura pentru strângerea de semnături și depunerea de candidaturi la locale

Partidele politice și candidații independenți trebuie să depună liste de susținători pentru a intra în competiția electorală.  Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar. Candidații pot organiza puncte de strângere de semnături în spațiul public, cum ar fi corturi, pentru care au nevoie de aprobare de la primărie. O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscripţie electorală, cu excepţia cazului în care candidatura se depune atât pentru un consiliu local, cât şi pentru consiliul judeţean.

Art. 49 și 50 din Legea 115/2015 stabilesc care este numărul necesar de semnături pentru candidaturi. Vezi mai jos numărul minim de semnături pentru fiecare localitate în parte, conform calculelor din 2020. Numărul de alegători înscriși în Registrul Electoral la 31 martie 2024 se poate consulta aici.

 

Pentru partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

 • pot propune câte o listă de candidați în fiecare circumscripție electorală pentru consiliul local, pentru consiliul județean și câte un candidat pentru funcția de primar și pentru funcția de președinte al consiliului județean.
 • pentru fiecare candidat la funcția de primar și de președinte al consiliului județean și listă de candidați pentru consiliul local și pentru consiliul județean – trebuie să depună minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează,
  • Numărul de semnături nu poate fi mai mic de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I.

Pentru candidații independenți

 • pentru funcția de consilier – minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează. Nu se admit liste de candidați independenți pentru funcția de consilier.
  • Numărul de semnături nu poate fi mai mic de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I.
 • pentru funcția de primar – minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează.
  • Numărul de semnături nu poate fi mai mic de 100 în cazul comunelor, 500 în cazul orașelor, 1.000 în cazul municipiilor și sectoarelor municipiului București, precum și în cazul municipiului București.
 • pentru funcția de președinte al consiliului județean trebuie să prezinte o listă de susținători, care să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează
  • Numărul nu poate fi mai mic de 1000 de semnături.

Conținutul listelor de susținători

Conform art. 51, lista susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele și prenumele candidatului, funcția pentru care candidează, numele și prenumele susținătorului, cetățenia, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum și numele și prenumele persoanei care a întocmit-o.

Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susținătorilor. Adeziunile susținătorilor se dau pe propria răspundere.

Lista de susținători se depune într-un exemplar original și o copie, la biroul electoral al circumscripției electorale unde se depun propunerile de candidați.

Semnăturile se pot strânge doar pe formulare tipărite, nu se acceptă semnături colectate prin mijloace electronice.

Hotărârea BEC nr.7H/02.04.2024 stabilește că:

Art. 2. – (1) Odată cu depunerea la biroul electoral de circumscripție competent a dosarelor prevăzute la art. 1, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale vor depune câte un exemplar original și câte o copie a listei de susținători pentru fiecare listă de candidați propusă, conform modelului aprobat prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, cu modificările ulterioare.

Modelul liste de susținători, Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

    Ultima actualizare: 04/24/24 10:04
Categorii:


Înapoi la cuprins

50 comentarii

  1. La alegerile din iunie 2024 nu este posibilă colectarea de semnături prin mijloace electronice. Semnăturile trebuie să fie olografe. La alegerile din 2020 a fost permis acest mod de colectare de semnături, ca excepție, din cauza pandemiei COVID-19.

  1. Bună ziua. Poate semna pentru mai multe partide/alianțe electorale, respectiv candidați independenți.
   Pentru locale vedeți art 51 (3) din Legea 115/2015
   prevăzute de lege.
   ”(3) Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar.
   (4) Adeziunile susținătorilor se dau pe propria răspundere.”
   Vedeți mai multe detalii și aici https://votcorect.ro/euro-locale-2024/reguli/pot-semna-pentru-a-sustine-candidati-la-ambele-tipuri-de-alegeri.

 1. Care este numărul obligatoriu al susținătorilor pentru un candidat independent la primăria unei comune care are 1700 de votanți?
  Mulțumesc

  1. Bună ziua,

   Conform art 50 din Legea 115/2015
   (2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, 500 în cazul oraşelor, 1.000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi în cazul municipiului Bucureşti.
   Deci, în cazul unei comune cu 1700 de alegători este 170.

 2. Buna seara! Pentru a candida ca și consilier local de cat timp trebuie sa ai CI pe judetul respectiv sau viza de flotant? Mă puteți ajuta cu un cadru legal în privința asta? Am auzit variante că ți-ar trebui o CI peste 6 luni pt judetul respectiv pentru a putea candida?!

  1. Bună ziua. Este relevant Articolul 3 din Legea 115/2015. Legea stabilește doar că un candidat trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese. Nu se specifică niciun termen.
   Articolul 4
   […]
   (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.
   (3) La sectoarele municipiului București pot candida și pot fi alese persoanele care au domiciliul în municipiul București, indiferent de sector.

 3. Dacă ai primit delegare pentru un centru BEC,apoi ești repartizat la un altul,până se primește hotărârea de înlocuire de la BEJ unde ești postat,unde te prezinți?

 4. Bună ziua! Intrebare pentru cineva care candidează independent. Dacă dorește să candideze atât pentru funcția de primarul al Municipiului cât și pentru cea de consilier local, cum anume trebuie să procedeze? Trebuie să aibă lista de semnături de la cetățeni separat sau aceleași liste pot fi folosite pentru o candidatură cât și pentru cealaltă? Mulțumesc anticipat!

 5. Buna ziua, prima intrebare ar fi :
  1. Daca in lista de sustinatori nu a fost completat domiciliul conform actului de identitate ( ex. a fost trecut doar numele comunei….fara a trece…str, nr, sat, judet) se poate anula lista de semnaturi?
  2. Daca la pct 5 din lista ex…. Intocmit de_______⁵, persoana nu si-a trecut numele, dar continua mai jos la subsemnatul…..cu numele se anuleaza lista de semnaturi?
  3. Daca la numarul de pozitii din lista nu a completat nimic…( ex.lista contine un nr de……semnaturi) si nu a trecut nr semnaturilor din lista, se poate anula lista.
  Va multumesc, cu respect !

  1. Bună ziua,

   La punctul 1. pot fi respinse anumite semnături de susținere, întrucât informația trebuie să fie completă.
   La punctul 2 și 3 interpretăm că ar putea fi acceptate, atât timp cât conțin toate informațiile solicitate în formularul pus la dispoziție de AEP. Cu toate acestea, vă recomandăm să adresați aceste întrebări și către biroul electoral de circumscripție, întrucât nu există o procedura detaliată de verificare, ci doar ce se menționează în art 52 din Legea 115/2015 și Hotărâre nr.7H/02.04.2024 privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2024 – https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/04/hot_7.pdf.

  1. Bună ziua,

   Nu există nicio reglementare legală specifică în acest sens, iar articolul 51 din Legea 115/2015 nu menționează acest aspect. Pentru a evita respingerea candidaturilor, vă recomandăm să colectați mai multe semnături.

 6. Care este nr minim de persoane propuse pe o listă de candidați pt consiliul local la un nr de sub 3000 locuitori? Cadru legal. Mulțumesc.

  1. Numărul de semnături depinde de numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează. Găsiți regula în art 49 din Legea 115/2015.

   Art. 49. –

   (1) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri pot propune câte o listă de candidaţi în fiecare circumscripţie electorală pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean şi câte un candidat pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean.

   (2) Pentru fiecare candidat la funcţia de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean şi listă de candidaţi pentru consiliul local şi pentru consiliul judeţean, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul I.

   1. Nu susținători. Lista candidaților. Normal sunt 11 consilieri. Listele pot cuprinde până la un sfert mai mult, maxim 14 pot fi înscriși în listă. Dar care este nr minim de candidați în listă? Poți depune lista pt consilieri locali cu doar 3 persoane ? Sau trebuie să ai cel puțin minim 11? În cazul alianțelor este la fel??? Mulțumesc.

    1. Pentru listele de candidați nu există un număr minim de persoane specificat în lege, ci doar maxim. O listă poate avea și un singur candidat. Puteți vedea art 7 din Legea 115/2015:

     ”Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepţia acelora care conţin un singur candidat.”

  1. Bună ziua. Listele de susținători sunt verificate de către birourile electorale de circumscripție (locale), respectiv de către BEC (pentru europarlamentare). Acestea nu sunt accesibile publicului sau altor competitori.

   1. De unde rezultă că nu sunt publice pentru că primarul în funcție are acces la ele și în baza lor amenință în stânga și în dreapta pe cei care au semnat și așa mai departe…???!

  1. Bună ziua,

   Conform Articolul 4 din Legea 115/2015:
   (1) Au dreptul de a fi aleși consilieri, primari sau președinți ai consiliilor județene cetățenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituția României, republicată.

 7. Folosirea de către primarul comunei, a unor funcționarilor publici din cadrul primăriei, pentru strângerea de semnături în timpul legal de muncă în vederea susținerii candidaturii sale la funcția de primar și consilier local este legală?
  Acești funcționari publici de la compartimentul asistență socială și de la registrul agricol a forțat pe mai multe persoane care în schimbul reînnoirii dosarului de ajutor social și emiterea unor adeverințe i-a obligat să semneze pe aceste liste de susținere a candidaturi.
  Ce se poate face în această situație și dacă acest lucru este o infracțiune?

 8. De unde rezultă că nu sunt publice pentru că primarul în funcție are acces la ele și în baza lor amenință în stânga și în dreapta pe cei care au semnat și așa mai departe…???!

  1. Buna ziua,

   Legea nu specifica in mod special acest aspect. Insa specifica faptul ca pot asista la operatiunile biroului electoral al sectiei de votare. Asadar, considerăm că puteți solicita președintelui biroului electoral al secției de votare să însoțiți urna specială.

 9. Buna ziua,
  Stiu ca este in discutie scaderea la 100.000 a numarului de semnaturi pentru sustinerea candidaturii la presedintie.
  S-a aprobat ceva in acest sens?
  Exista perspectiva aprobarii unei hotarari in acest sens, pentru candidatii din acest an 2024?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *