Reguli LocaleReguli votCandidaturi

Procedura pentru strângerea de semnături la locale

Partidele politice și candidații independenți trebuie să depună liste de susținători pentru a intra în competiția electorală. Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar. Candidații pot organiza puncte de strângere de semnături în spațiul public, cum ar fi corturi, pentru care au nevoie de aprobare de la primărie. O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscripţie electorală, cu excepţia cazului în care candidatura se depune atât pentru un consiliu local, cât şi pentru consiliul judeţean.

Art. 49 și 50 din Legea 115/2015 stabilesc care este numărul necesar de semnături pentru candidaturi. Vezi mai jos numărul minim de semnături pentru fiecare localitate în parte, conform calculelor din 2020. Numărul de alegători înscriși în Registrul Electoral la 31 martie 2024 se poate consulta aici.

 

Pentru partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

 • pot propune câte o listă de candidați în fiecare circumscripție electorală pentru consiliul local, pentru consiliul județean și câte un candidat pentru funcția de primar și pentru funcția de președinte al consiliului județean.
 • pentru fiecare candidat la funcția de primar și de președinte al consiliului județean și listă de candidați pentru consiliul local și pentru consiliul județean – trebuie să depună minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează,
  • Numărul de semnături nu poate fi mai mic de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I.

Pentru candidații independenți

 • pentru funcția de consilier – minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează. Nu se admit liste de candidați independenți pentru funcția de consilier.
  • Numărul de semnături nu poate fi mai mic de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I.
 • pentru funcția de primar – minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează.
  • Numărul de semnături nu poate fi mai mic de 100 în cazul comunelor, 500 în cazul orașelor, 1.000 în cazul municipiilor și sectoarelor municipiului București, precum și în cazul municipiului București.
 • pentru funcția de președinte al consiliului județean trebuie să prezinte o listă de susținători, care să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează
  • Numărul nu poate fi mai mic de 1000 de semnături.

Conținutul listelor de candidaturi

Conform art. 51, lista susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele și prenumele candidatului, funcția pentru care candidează, numele și prenumele susținătorului, cetățenia, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum și numele și prenumele persoanei care a întocmit-o.

Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susținătorilor. Adeziunile susținătorilor se dau pe propria răspundere.

Lista de susținători se depune într-un exemplar original și o copie, la biroul electoral al circumscripției electorale unde se depun propunerile de candidați.

Semnăturile se pot strânge doar pe formulare tipărite, nu se acceptă semnături colectate prin mijloace electronice.

Hotărârea BEC nr.7H/02.04.2024 stabilește că:

Art. 2. – (1) Odată cu depunerea la biroul electoral de circumscripție competent a dosarelor prevăzute la art. 1, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale vor depune câte un exemplar original și câte o copie a listei de susținători pentru fiecare listă de candidați propusă, conform modelului aprobat prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, cu modificările ulterioare.

Modelul liste de susținători, Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

    Ultima actualizare: 04/07/24 09:04
Categorii:


Înapoi la cuprins

6 comentarii

  1. La alegerile din iunie 2024 nu este posibilă colectarea de semnături prin mijloace electronice. Semnăturile trebuie să fie olografe. La alegerile din 2020 a fost permis acest mod de colectare de semnături, ca excepție, din cauza pandemiei COVID-19.

  1. Bună ziua. Poate semna pentru mai multe partide/alianțe electorale, respectiv candidați independenți.
   Pentru locale vedeți art 51 (3) din Legea 115/2015
   prevăzute de lege.
   ”(3) Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar.
   (4) Adeziunile susținătorilor se dau pe propria răspundere.”
   Vedeți mai multe detalii și aici https://votcorect.ro/euro-locale-2024/reguli/pot-semna-pentru-a-sustine-candidati-la-ambele-tipuri-de-alegeri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *