Reguli Reguli generale (euro+locale)Sesizări

Posibile fraude sau nereguli care pot apărea în timpul alegerilor

În timpul campaniei pot apărea nereguli referitoare la utilizarea unor materiale electorale nepermise, mesaje care instigă la ură, abuz de resurse publice sau influențarea ilegală a alegătorilor Dacă auzi de astfel de incidente, de campanie în școli sau în instituții publice, presiuni ale angajatorilor sau ale autorităților locale, afișe sau bannere cu astfel de mesaje, te rugăm să ne informezi cât mai rapid, printr-o sesizare pe www.votcorect.ro/sesizari. Problemele legate de campanie le poți reclama și la birourile electorale de circumscripție județeană.

Am făcut o lista cu posibile probleme de luat în considerare în timpul votării şi numărării voturilor. Nu este o listă exhaustivă, astfel că o vom completa pe parcurs:

Presiuni ale administrației locale sau ale altor instituții / aglomerație la secția de votare

 •  Prezenţa reprezentanţilor poliţiei sau autorităţilor locale în vecinătatea secţiei de votare poate fi un instrument de intimidare, deoarece poate sugera că autorităţile monitorizează prezentarea sau neprezentarea alegătorilor la vot.
 • Acţiuni inoportune din partea forţelor de ordine şi/sau poliţiei, ca de exemplu notarea sau raportarea prin telefon a datelor privind prezenţa la vot sau rezultatelor.
 • Prezenţa unor grupuri numeroase de alegători în vecinătatea secţiilor de votare poate indica faptul că participarea acestora la vot este coordonată şi/sau nu rezultă din voinţa proprie;
 • Presiuni din partea preoților în timpul slujbelor religioase

Indicii pentru potențiale fraude/abuzuri

 • Votarea în grup, votul multiplu
 • Introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât cele la care au dreptul alegătorii
 • Buletine de vot dinainte marcate
 • Pierderea unor buletine sau urne de vot
 • Utilizarea neregulamentară sau abuzivă a urnelor mobile; număr semnificativ de cereri privind urna mobilă; presiuni privind votul cu urna mobilă în spitale sau închisori
 • Cazurile în care secretul votului nu este asigurat, cabine de vot deschise
 • Limitarea dreptului alegătorilor de a-şi exprima votul din motive nejustificate
 • Înlocuirea urnei de vot cu o altă urnă de vot
 • Numărarea voturilor sau înregistrarea rezultatelor intenţionat incorectă
 • Adăugarea unor buletine de vot după deschiderea urnei de vot
 • Procesele verbale ce conţin rezultatele referendumului nu sunt completate la secţia de votare sau sunt completate cu creionul şi nu cu cerneală
 • Falsificarea sau înlocuirea proceselor verbale
 • Invalidarea arbitrară sau inconsecventă a buletinelor de vot

Listele electorale

 • Înscrieri fictive în listele suplimentare sau înscrierea unui număr anormal de mare de persoane
 • Inadvertenţe în listele de alegători

Legate de secția de votare/ziua votului

 • Deschiderea cu întârziere a secţiilor de votare, întârzieri excesive în administrarea votării
 • Absenţa materialelor electorale necesare (tuș, ștampile, urna mobilă, cabine de vot etc)
 • Urnă nesigilată sau sigilată necorespunzător (nu există un model standard pentru sigiliu, deci fiecare secție de votare are propriile metode; în general este o bandă albă, peste care se aplică ștampila de control a secției de votare)
 • Confuzie sau lipsă de organizare, cazuri în care membrii comisiilor de votare nu urmează procedurile
 • Prezenţa persoanelor neautorizate în secţiile de votare (primari, consilieri locali, membri de partid etc)
 • Cazurile în care identitatea alegătorilor nu este verificată
 • Activităţi inoportune din partea reprezentanţilor candidaţilor sau partidelor politice, imixtiuni în activitatea birourilor electorale sau observatorilor
 • Păstrarea în condiţii precare a buletinelor de vot neutilizate
 • Excluderea unor membri ai comisiilor de votare sau unor observatori pe motive nejustificate
 • Însoțirea frecventă de către membri ai birourilor electorale, observatori sau alte persoane a unor persoane care au dificultăți în a vota

Numărarea voturilor (pentru persoanele acreditate)

 • Proceduri dezordonate de numărare a voturilor
 • Personal insuficient pentru efectuarea şi supravegherea numărării voturilor
 • Transportarea materialelor electorale la biroul electoral de circumscriptie nu se efectuează în condiţii de siguranţă
 • Lipsa transparenţei sau proceduri nereglementare constatate în cursul centralizării voturilor
 • Participarea la numărarea voturilor a persoanelor neautorizate (membri de partid, primar, observatori etc)

Vezi și lista de infracțiuni electorale

Informații preluate parțial din Manualul de observare a alegerilor, OSCE/ODIHR; completate cu informații din experiențele anterioare de observare. Vezi și Manualul Observatorului

    Ultima actualizare: 03/10/24 10:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *