Index Reguli

Listele electorale

Listele permanente

Sunt listele cu alegătorii arondaţi la secţia de votare respectivă, extrase din Registrul electoral. Alegătorii cu domiciliul sunt înscrişi în Registrul Electoral pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor (înregistrare pasivă).

Citește mai multe în Cum pot vota la alegerile locale din 27 septembrie 2020 cei cu reședință nouă / viză de flotant?.

Art 84 din Legea 115/2015

(1) Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, și unde sunt înscriși în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.

Vezi aici modelul listelor electorale permanente.

Listele suplimentare

În ziua alegerilor, în lista suplimentară sunt trecute:

  • alegătorii omiși  din lista electorală permanentă, dacă au domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective și nu
    au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
  • alegătorii care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri, care nu au solicitat înscrierea în
    Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
  • cetățenii Uniunii Europene omiși din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective;
  • cetățenii UE care și-au schimbat reședința după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secției de votare
  • membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalul tehnic auxiliar şi cel însărcinat cu menţinerea ordinii, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială în care se află secția de votare. Pentru București, fiecare sector este o unitate administrativ teritorială diferită

Art 85 din Legea 115/2015

(3) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:

c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secție de votare;

d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință;

e) persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin.

(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:

b) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secție de votare;

c) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare unde a fost arondat conform reședinței, în cazul în care acesta face parte dintre persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective și nu face parte dintre persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1); în cazul în care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secție de votare, președintele biroului electoral al acelei secții de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens și va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;

Vezi aici modelul listelor electorale suplimentare.

Listele complementare

Listele electorale complementare au caracter permanent și îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și au domiciliul sau reședința în localitatea pentru care se întocmește lista. Listele sunt actualizate de primari și formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, cu 45 de zile înaintea zilei votării. Cetățenii UE pot verifica înscrierile din listele complementare.

 

Art 22 din Legea 115/2015

(2) Cetățenii Uniunii Europene au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale complementare. În acest scop, primarii aduc la cunoștința publică locul și intervalul orar când acestea pot fi verificate.

(3) Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din liste se fac în scris și se depun la primar. Primarul este obligat să se pronunțe, în scris, în cel mult 3 zile de la data înregistrării întâmpinării.

(4) Împotriva soluției date de primar se poate face contestație în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestația se soluționează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea. Hotărârea judecătorească este definitivă și se comunică persoanei interesate și primarului, în termen de 24 de ore de la pronunțare.

Extrasul pentru urna specială

Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriși într-un extras din listele electorale de la secția de votare respectivă.

Art 91 din Legea 115/2015

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție.

Vezi aici modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *