Index Reguli

Listele electorale

Listele permanente

Sunt listele cu alegătorii arondaţi la secţia de votare respectivă, extrase din Registrul electoral. Alegătorii cu domiciliul/reşedinţa în ţară sunt înscrişi în Registrul Electoral pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor (înregistrare pasivă). Listele electorale sunt întocmite pe baza Legii 208/2015.

Pe listele permanente pot fi înscriși și alegători din străinătate care s-au înregistrat pe pagina web www.votstrainătate.ro. Conform art 42 (3) din Legea 208, alegătorul care este înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate este arondat unei singure secţii de votare și votează la această secție, cu excepțiile prevăzute pentru listele suplimentare.

Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile. Documentele care atestă reşedinţa în străinătate au fost stabilite de către ministrul afacerilor externe, prin ordin.

Listele suplimentare

În ziua alegerilor, pe lista suplimentară sunt trecuți:

la secţiile de votare din țară

În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din țară vor fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare, următoarele persoane:

 • persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare respective, însă au fost omise din lista electorală permanentă;
 • persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au reședința pe raza secției de votare respective, însă nu au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință;
 • persoanele care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își au domiciliul sau reședința și care fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă;
 • membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator, dacă au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă;
 • persoanele însărcinate cu menținerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de menținere a ordinii, dacă au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă;
 • candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală respectivă.

la secţiile de votare din străinătate

 • persoanele care se prezintă la vot la secțiile de votare organizate în străinătate și care fac dovada că au domiciliul sau reședința în străinătate;
 • personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, secțiilor consulare și institutelor culturale din străinătate;
 • membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator din străinătate, dacă au domiciliul sau reședința în străinătate;
 • candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală externă.

Listele electorale suplimentare pentru străinătate vor fi generate în format electronic pe baza datelor înregistrate în SIMPV. Cu alte cuvinte, alegatorii din străinătate semnează direct pe tabletă. Dacă acesta nu funcționează, se întocmesc pe hârtie, conform art. 51 (5) și (6) din Legea 208/2015.

(5) La secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare care sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalele informatice din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

(6) În situația disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința alegătorului, precum și semnătura acestuia. – 

Extrasul pentru urna specială

Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriși într-un extras din listele electorale.

 • Votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de către președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă sau suplimentară existentă la secția respectivă. Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste electorale existente la secție.
 • Pot vota numai persoanele care domiciliază pe raza teritorială a circumscripției electorale din țară.
 • Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei biroului electoral pe baza semnăturilor din extras
 • Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secției de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secția de votare potrivit legii, președintele biroului electoral al secției de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective și-au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi.

Cum pot cere informații despre listele electorale? 

Conform art 27 (1) din Legea 208/2015

 • Orice alegător poate solicita primarului unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reședința, după caz, prin cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, dacă are domiciliul sau reședința în străinătate, informații cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral.
 • Răspunsurile la cererile se comunică în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
 • Puteți verifica unde sunteți înregistrați pe www.registrulelectoral.ro


Înapoi la cuprins

6 comentarii

 1. Buna ziua am domiciliul in Mangalia dar locuiesc in Cluj de 3 luni nu am încă flotant pe buletin dar doresc sa votez in Cluj la alegerile parlamentare, unde este secția destinată peroanelor in cazul meu. Mulțumesc

 2. De ce nu se poate vota in alt oras? Chiar nu inteleg. Pana la urma votam viitorul intregii tari, nu a unui oras. Asta se intampla de 30 de ani si iese PSD-ul pentru ca oamenii sunt plecati la munca sau la studii in alte orase si nu pot vota.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *