Index Reguli

LISTELE ELECTORALE, alegători resortisanți și alegători comunitari

Listele permanente

Sunt listele cu alegătorii arondaţi la secţia de votare respectivă, extrase din Registrul electoral.

Alegătorii cu domiciliul/reşedinţa în ţară sunt înscrişi în Registrul Electoral pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor (înregistrare pasivă). – Art 11, Legea 33/2007; Legea 208/2015

Listele suplimentare

În ziua alegerilor, în lista suplimentară de la fiecare secţie de votare sunt trecute:

la secţiile de votare din țară

  • alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secției de votare respective, însă au fost omiși din lista electorală permanentă sau din copia de pe aceasta existentă la secția de votare;
  • alegătorii resortisanți care nu se află în localitatea de domiciliu;
  • membrii biroului electoral al secției de votare;
  • persoanele însărcinate cu menținerea ordinii votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea
  • persoanele care votează cu urna mobilă

la secţiile de votare din străinătate

(3) Alegătorii resortisanți care în ziua de referință se află în străinătate votează la orice secție de votare organizată în străinătate și sunt înscriși în listele electorale suplimentare.

Art 13, Legea 33/2007

Listele speciale / alegătorii resortisanți

Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale UE care au domiciliul sau reședința în România pot face cereri la primării pentru înscrierea în listele electorale speciale, însoțite de o copie a unui document de identitate valabil, până cu cel mult 60 de zile înaintea alegerilor (28 martie 2019 pentru alegerile europarlamentare)

Alegătorii comunitari rămân înscriși în listele electorale speciale până când solicită radierea din aceste liste sau până când sunt radiați deoarece nu mai îndeplinesc condițiile de exercitare a dreptului de a alege. Radierea alegătorilor comunitari din listele electorale speciale este efectuată de către primar.

Art. 12, Legea 33/2007

(10) Cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referință, primarii transmit Autorității Electorale Permanente, în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 15, copii de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale însoțite de copiile documentelor de identitate.

(11) Primarul realizează copii de pe listele electorale speciale, care cuprind alegătorii comunitari din fiecare secție de votare. Cu două zile înainte de ziua de referință, primarul predă două exemplare ale copiilor de pe listele electorale speciale, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale ale secțiilor de votare. Un exemplar este pus la dispoziția alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua de referință. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.

Art. 15,  Legea 33/2007

(1) Autoritatea Electorală Permanentă notifică autorităților cu responsabilități similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene următoarele:

a) informațiile cuprinse în cererile de înscriere în listele electorale speciale a alegătorilor comunitari, până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei de referință;

(4) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este informată, de către o autoritate cu responsabilități similare din alt stat membru al Uniunii Europene, asupra faptului că o persoană eligibilă comunitar și-a pierdut dreptul de a fi aleasă sau că aceasta candidează și în statul membru de origine, respectiv asupra faptului că un cetățean român a fost înscris în listele electorale ale statului membru de reședință, ia măsurile prevăzute de lege pentru:

a) împiedicarea exercitării dreptului de a fi ales la aceleași alegeri atât în statul membru de origine, cât și în România, împiedicarea exercitării dreptului de a fi ales de către persoanele cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept, precum și pentru împiedicarea exercitării mandatului de către persoanele care au candidat fără a avea dreptul de a fi alese;

b) radierea din copia de pe lista electorală permanentă a alegătorilor români înscriși în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene.

Fiecare alegător poate vota o singură dată, pentru reprezentanții unei singure țări! Un cetățean român înscris în listele electorale ale unui alt stat membru nu pot vota pentru reprezentanții României, ci doar pentru cei ai statului respectiv. 

Extrasul pentru urna specială

Pentru cetățenii cu drept de vot care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate sau care sunt deținuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu și-au pierdut drepturile electorale, membrii biroului electoral al secției de votare pot pune la dispoziție o urnă specială. Aceștia sunt incluși în listele suplimentare, iar votarea se face pe baza unui extras de pe aceasta. Persoanele înscrise în extrasul de pe lista electorală suplimentară trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție. – art 12, 47 din Legea 33/2007

Citeste mai multe despre extrasul pentru urna specială și despre modul în care se va utiliza aceasta


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *