Reguli Reguli generale (euro+locale)Ziua alegerilor

Pașii votării

Pașii votării sunt următorii:

 • Votarea începe la ora 7 și se termină la 22.
 • Votarea pentru locale și europarlamentare are loc în aceleași secții de votare.
 • Veți prezenta actul de identitate operatorului de calculator al secției de votare, care procesa datele dvs prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV).
 • După scanarea actului de identitatea și validarea identității, vă veți deplasa înspre membrii biroului electoral. Dacă un alegător nu se încadrează în condițiile legale, președintele biroului electoral al secției de votare ia o decizie în acest sens. Citește mai multe aici despre SIMPV și cum funcționează
 • Puteți să vă exercitați dreptul de vot pentru ambele tipuri de alegeri sau doar pentru unul dintre cele două tipuri de alegeri. Dacă optați să votați doar pentru europarlamentare sau locale, membrii biroului electoral vor marca pe lista electorală permanentă aferentă celuilalt scrutin rubrica destinată semnăturii cu o linie orizontală. Dacă veți vota pentru ambele scrutinuri, veți semna pe două liste electorale separate. La secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare care sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalele informatice din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
 • După semnarea  listelor electorale permanente sau înscrierea și semnarea pe lista electorală suplimentară veți primi cinci buletine de vot – unul pentru europarlamentare și patru pentru locale.
 • Înainte de a intra în cabina de vot, asiguraţi-vă că pe spatele fiecărui buletin de vot este aplicată ștampila de control a secției de votare. Dacă aceasta lipsește, votul va fi declarat nul!
 • Dacă este aglomerație și credeţi că secretul votului dumneavoastră poate fi încălcat, mai bine mai așteptaţi sau înștiințaţi președintele secției de votare. Accesul alegătorilor în sala de votare trebuie să aibă loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
 • Aplicaţi ştampila cu menţiunea “VOTAT” pe patrulaterul care corespunde partidului sau candidatului independent dorit.
 • Îndoiţi buletinele de vot, astfel încât pagina goală care poartă ştampila de control a secției de votare să rămână în afară, și introduceţi-le apoi în urnă corespunzătorare astfel încât să nu se deschidă; îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
 • Dacă greșiți aplicarea ștampilei, puteți cere un nou buletin de vot, dacă nu a fost introdus în urnă. Primul va fi anulat.
 • Restituiţi ștampila și primiţi înapoi actul de identitate, pe care trebuie să fie aplicată ştampila cu menţiunea “VOTAT” (buletine de identitate) sau un timbru autocolant (cărțile de identitate). Pe actul de identitate se aplică o singură dată ștampila cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului. Pe cărțile de identitate electronice nu se aplică timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului.

Câte urne se folosesc?

 • Pentru vot se folosește de regulă o singură urnă staționară, care se poate suplimenta dacă există multe voturi. Se vor asigura urne separate pentru fiecare tip de buletin de vot.
 • Secţiile de votare din ţară vor avea o singură urnă specială, în care vor fi introduse buletinele de vot de către alegătorii care nu se pot deplasa, se află în spital sau în arest, respectiv execută o pedeapsă privativă de libertate.

Bine de știut:

 • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia, în această privinţă, se întind și în afara localului de vot, în curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum și pe străzi și în piețe publice, până la o distanță de 500 de metri – Art 45 (6)
 • Pentru motive întemeiate votarea se poate suspenda la decizia preşedintelui BESV. Suspendarea nu poate depăşi o oră în total şi trebuie afişată pe uşa secţiei de votare imediat. În timpul suspendării urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și toate lucrările biroului electoral vor rămâne sub pază permanentă. Art 46 (15-16)
 • În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de candidați și de observatori, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. Acești nu pot face propagandă electorală sau purta însemne care sprijină campania unui competitor. –  Art 45 (10)
 • Comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în jurul secției de votare sunt interzise – 45 (12)
 • Campania în ziua alegerilor este interzisă sub orice formă, în special în secția de votare. Dacă găsiţi afișe electorale în secția de votare sau pe clădirea unde este amplasată, raportaţi președintelui biroului electoral al secției de votare. Acesta dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării.
 • Votul este secret; nu dezvăluţi cu cine aţi votat și nici nu permiteţi nimănui să violeze secretul opțiunii dumneavoastră. Nu fotografiaţi buletinul de vot și evitaţi fotografierea sau filmarea în secția de votare.
 • Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare. – art 46 (15)
 • Votarea se încheie la ora 22 sau, în situația în care există alegători la coadă, cel târziu la ora 23,59:

(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, votarea începe la ora 7.00 și se încheie la ora 22.00.

(2) La ora 22.00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.

(3) La ora 22.00, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.

(4) Alegătorii care la ora 22.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să exercite dreptul de vot, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute la alin. (4) pot vota până la ora 23.59.

(6) 2 membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 22.00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul de vot, până la ora 23.59.

Art. 15 din OUG 21/2024

    Ultima actualizare: 03/10/24 10:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *