Reguli EuroÎntrebări frecventeZiua alegerilor

Cum funcționează Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Care sunt cele mai frecvente mituri legate de funcționarea sistemului?

La alegeri sunt folosite două sisteme electronice:

 • Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) are rolul principal de a preveni votul multiplu și de a facilita transparența participării la vot. Platforma este realizată de STS, după cerințele AEP, iar componenta fizică este reprezentată de tabletele din secțiile de votare.
 • Sistemul informatic de centralizare a proceselor verbale (SICPV) este o platforma realizată și dezvoltată de către STS, conform cerințelor operaționale ale AEP și INS, care asigură și securizează totalizarea automată a datelor din procesele-verbale întocmite în timpul procesului electoral.

 

SIMPV este folosit pentru creșterea transparenței și integrității procesului electoral și are mai multe funcționalități:

 • facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
 • verifică dacă actele de identitate sunt expirate
 • verifică dacă alegătorii au drept de vot sau interdicții
 • semnalează tentativele de vot multiplu
 • asigură indicarea poziției la care alegătorul este înscris în lista electorală permanentă;
 • urmărește unicitatea înscrierii în listele electorale
 • agregă și publică date statistice privind prezența alegătorilor la vot prin portalul www.prezenta.roaep.ro
 • asigură transmiterea de mesaje și informări ale birourilor electorale sau altor autorități
 • asigură înregistrarea audio-video neîntreruptă a numărării voturilor
 • ajută membrii birourilor electorale să verifice cheile de control pentru procesele verbale și permite fotografierea acestora pentru centralizarea rezultatelor 

În fiecare secție de votare există cel puțin o tabletă pe care este instalat un software, care permite operatorilor să verifice dacă alegătorul are drept de vot, care sunt condițiile în care poate vota, care ajută la transmiterea prezenței de vot, dar și la verificarea și centralizarea rezultatelor. Datele sunt colectate pe baza scanării documentului de identitate sau a introducerii manuale a datelor dacă este vorba de buletin de identitate, de exemplu. În cazul în care alegătorul nu are drept de vot sau trebui luată o decizie cu privire la pașii ce trebuie urmați, aceasta se ia de către președintele biroului electoral, nu de către operatorul de calculator.

Unul din scopurile principale pentru care a fost dezvoltat sistemul este să prevină votul multiplu. Dacă sistemul arată că o persoană figurează că ar fi votat și în altă secție de votare, președintele secției de votare trebuie să verifice care este situația. Alegătorului nu i se poate interzice dreptul de vot doar pe baza unei alerte SIMPV, astfel că trebuie urmați pașii de mai jos:

 • președintele aduce la cunoştinţa alegătorului că SIMPV a semnalat că şi-a mai exercitat o dată dreptul de vot la aceste alegeri şi că fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infracţiunea de fraudă la vot prevăzută de art. 387 alin. (1) lit. b) din Codul Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi;
 • în cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-şi exercita dreptul de vot,  va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale; convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 • în cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare apelate infirmă existenţa unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, îi va permite exercitarea dreptului de vot;
 • în cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare apelate confirmă existenţa unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, îi va permite să voteze numai după ce acesta va completa şi semna împreună cu preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi operatorul de calculator, procesul-verbal al cărui formular este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Incidentele descrise vor fi transmise și către Poliție automat, care va stabili dacă există vot multiplu. Aceasta pentru că președintele biroului electoral nu poate stabili în ziua alegerilor dacă semnătura de pe liste chiar aparține persoanei respective sau un alt alegător a semnat din greșeală.

În secții, tabletele sunt gestionate de operatori sau membri-operatori (doar pentru străinătate), selectați și pregătiți de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Fiecare secție de votare va avea cel puțin o tabletă, dar în străinătate se pot aloca mai multe tablete pentru fiecare secție în funcție de nevoi.

Datele privind prezența sunt publicate în timp real pe pagina web www.prezenta.roaep.ro în timpul zilei alegerilor, pentru fiecare tip de scrutin.

La alegerile europarlamentare

Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) va funcționa la alegerile europarlamentare din 2024. În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, SIMPV semnalează dacă:

 • persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
 • persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
 • alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;
 • alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;
 • alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;
 • alegătorul resortisant se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;
 • alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:

 • oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot și alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală specială; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicții permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
 • permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
 • permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
 • îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul cu mobilitate redusă semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
 • permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
 • permite alegătorilor prevăzuți la art. 13 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”; alegătorul care votează în străinătate semnează pe terminalul informatic din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

Art 13 din OUG 21/2024

La alegerile locale

În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secţia de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:

(3) 

a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

b) persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale;

c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;

d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă şi are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;

e) persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin.

(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:

a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;

b) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secţie de votare;

c) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare unde a fost arondat conform reşedinţei, în cazul în care acesta face parte dintre persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective şi nu face parte dintre persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1); în cazul în care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare, preşedintele biroului electoral al acelei secţii de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens şi va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”;

e) permite alegătorului care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi este înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

Art 85 din Legea 115/2015

Citește mai multe despre procedurile specifice pentru alegerile locale în Hotărârea AEP nr. 36/2019.

 

Mituri despre SIMPV:

 • prin SIMPV se pot frauda alegerile sau de pot modifica rezultatele – SIMPV nu permite modificarea rezultatelor alegerilor. Voturile sunt exprimate pe buletine de hârtie, numărate în fața membrilor birourilor electorale. Procedura se filmează și pot exista și observatori care să monitorizeze procesul. Procesele verbale există și in format tipărit și sunt semnate de membrii biroului electoral, ceea ce arată că există consens asupra cifrelor
 • cât timp nu funcționează SIMPV, nu mai există control – dacă se întâmplă ca SIMPV să nu funcționeze din diverse motive, se completează un formular de către operator, în care se trec persoanele care au votat în acea perioadă. Dacă se pierde conexiunea, datele sunt încărcate automat în sistem când aceasta se restabilește. Tot în această perioadă, președinții birourilor electorale pot verifica prin telefon dacă persoana respectivă are drept de vot sau dacă a mai votat
 • SIMPV poate dezvălui unor terți identitatea alegătorului – operatorii și membrii birourilor electorale sunt obligați să respecte prevederile privind protecția datelor personale și trebuie să semneze și un document în acest sens. Datele alegătorilor nu se publică. Tabletele nu vor filma identitatea persoanei care votează, întrucât se înregistrează doar numărarea voturilor.  De asemenea, nu se pot face conexiuni între opțiunea de vot și identitatea alegătorului.
 • Operatorii de tabletă sunt angajați STS – operatorii nu sunt angajați STS, ci persoane care trimit o cerere către Autoritatea Electorală Permanentă și dau un examen, după ce participă la cursurile de pregătire. Oricine este interesat și îndeplinește condițiile poate depune o candidatură.

 

    Ultima actualizare: 03/12/24 14:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *