Reguli EuroÎntrebări frecventeCandidați

Cum arată lista de susținători la europarlamentare?

Semnăturile pentru europarlamentare și pentru locale se strâng pe formulare separate, conform unor proceduri specifice în fiecare tip de lege. Pentru europarlamentare, formularul listei susținătorilor trebuie să cuprindă:

  • ziua votării
  • denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori numele și prenumele candidatului independent
  • numele și prenumele susținătorului
  • data nașterii susținătorului
  • denumirea, seria și numărul actului de identitate al susținătorului
  • semnătura susținătorului.

Acesta va fi însoțit de declarația persoanei care a întocmit lista prin care se atestă veridicitatea semnăturilor susținătorilor, care cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate ale persoanei care a întocmit lista de susținători.

Pentru alegerile europarlamentare din 2024 puteți semna pentru una sau pentru mai multe liste de candidați, respectiv candidați independenți. 

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți trebuie să asigure informarea, prin orice mijloc, a susținătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Listele se depun la Biroul Electoral Central, care verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă pentru candidaturi, admite candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii sau respinge candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale, prin decizie, în termen de 10 zile de la înregistrarea acestora.

Modelul listei de susținători

Conform Hotărârii BEC nr.2H/20.03.2024, art 2:

La alegerile din data de 9 iunie 2024, listele de sustinători care însotesc propunerile de candidati la alegerile pentru membrii din România ai Parlamentului European din anul 2024 sunt considerate conforme cu prevederile legale, indiferent de fontul utilizat, ordinea si dimensiunile coloanelor din respectivele tabele, sau de ordinea in care sunt inscrise numele si prenumele persoanei, dacă acestea contin toate elementele obligatorii prevazute de lege si notele de subsol.

Conform unui răspuns furnizat de BEC Partidului LEU se menționează că după cum reiese din Hotărârea 2H ”listele respectă condițiile de validitate dacă conțin toate elementele obligatorii pe aceeași pagină, inclusiv notele de subsol”.

Conform unei modificări ulterioare, introduse prin Hotărârea 2bisH/26.03.3024:

„Art. 2. – Lipsa notelor si a notelor de subsol prevăzute la art. 1 si art. 2 nu atrage invalidarea listelor.”

 

Modelul este stabilit prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2024 privind aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 9 iunie 2024.

Vezi și

1. Modelul declarației de acceptare a candidaturii
2. Modelul listei de candidați
3. Modelul cererii de admitere a candidaturii independente
4. Modelul cererii de renunțare la candidatură
5. Modelul certificatului doveditor al alegerii

Sursa AEP.

    Ultima actualizare: 03/28/24 12:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

2 comentarii

  1. Buna ziua,
    Un functionar public functie de executie poate semna pe lista de sustinere a anumitor candidatii din diverse partide?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *