Reguli LocaleÎntrebări frecventeCandidați

Cum arată lista de susținători la locale?

Semnăturile pentru europarlamentare și pentru locale se strâng pe formulare separate, conform unor proceduri specifice în fiecare tip de lege. Pentru locale, formularul listei susținătorilor trebuie să cuprindă, conform art 51 din Legea 115/2015:

  • data alegerilor
  • numele și prenumele candidatului
  • funcția pentru care candidează
  • numele și prenumele susținătorului,
  • cetățenia
  • data nașterii
  • adresa
  • denumirea, seria și numărul actului de identitate – în cazul cetățenilor Uniunii Europene, la această rubrică se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
  • semnătura susținătorului
  • numele și prenumele persoanei care a întocmit-o.

(2) Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susținătorilor.(2) Lista susținătorilor constituie un act public, cu toate consecințele prevăzute de lege.

(3) Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar.

(4) Adeziunile susținătorilor se dau pe propria răspundere.

(5) Lista de susținători se depune într-un exemplar original și o copie, la biroul electoral al circumscripției electorale unde se depun propunerile de candidați.

Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale, respectiv candidații independenți sunt operatori de date cu caracter personal și trebuie să respecte legislația în domeniu. Conform OUG 21/2015:

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți trebuie să asigure informarea, prin orice mijloc, a susținătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Modelul listei de susținători

Conform Hotărârii BEC nr.2H/20.03.2024, art 1:

La alegerile din data de 9 iunie 2024, listele de sustinatori care însotes propunerile de candidati la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale sunt considerate conforme cu prevederile legale, indiferent de fontul utilizat, ordinea si dimensiunile coloanelor din respectivele tabele, sau de ordinea în care sunt inscrise numele si prenumele persoanei, daca acestea contin toate elementele obligatori prevăzute de lege si notele de subsol.

Conform unei modificări ulterioare, introduse prin Hotărârea 2bisH/26.03.3024:

„Art. 2. – Lipsa notelor si a notelor de subsol prevăzute la art. 1 si art. 2 nu atrage invalidarea listelor.”

 

Citește mai multe în Hotărârea AEP nr. 1 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

Citește mai multe despre drepturile alegătorilor referitoare la protecția datelor personale.

    Ultima actualizare: 03/28/24 12:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *