Utilizare imagine personalitate istorică

Un uriaș banner publicitar utilizează imaginea lui Vlad Țepeș prntru a promova o formațiune politică

Detalii sesizare

3 aprilie 07:35 AM  ·   București   ·   ·   Adresă: Pasajul Băneasa, Bulevardul Aerogării, București, România( harta)   ·   Categorii: Discurs instigator la ură,   ·   Calitate: alegator

 

Un comentariu

 1. Bună ziua. Mulțumim pentru sesizare. Până la începerea campaniei electorale, nu există restricții legate de folosirea unor simboluri naționale. În campania electorală, când sunt reglementate afișele electorale, există mai multe reglementări, pe care le reproducem mai jos:

  Legea 115/2015 (locale) stabilește că:
  Art 68 (9) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

  Art 79 (7) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

  Art 80 – (2) Birourile electorale de circumscripţie soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege, precum şi plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 şi 79.

  Legea 33/2007 (europarlamentare) stabilește că:

  Art 40 (7) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

  Art. 53. –
  Constituie contravenţii următoarele fapte:
  k) nerespectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi (4) şi ale art. 40 alin. (3) – (7); afişarea listelor electorale şi a copiilor de pe acestea; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite;

  Art. 54. –
  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ş), ţ), u), v) şi z) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) şi z1), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) şi y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 53 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
  a) ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 53 lit. i), k), n), o), q), r), t), w), z) şi z1);

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *