Reguli EuroReguli votZiua alegerilor

Unde votez la europarlamentare și pe ce listă electorală

Unde votez la europarlamentare?

Alegătorii pot vota în țară unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință:

 • în localitatea de domiciliu sau reședință, la secția unde sunt arondați, pe liste permanente
 • în orice altă secție de votare, în afara localității unde au reședința sau domiciliul, pe liste suplimentare

Alegătorii pot vota în străinătate

 • la oricare din secțiile de votare deschise pe lângă ambasade, consulate sau institute culturale, pe liste suplimentare. Spre deosebire de alegerile parlamentare, la europarlamentare poți vota în străinătate chiar dacă nu ai domiciliul sau reședința stabilite acolo. Poți vota dacă locuiești acolo, ești turist sau ești în trecere în ziua respectivă. Vei vota pentru aceeași listă de candidați, întrucât nu există liste separate pentru străinătate.

Alegătorii comunitari – cetățeni ai altor țări EU cu domiciliul sau reședința în România care s-au înscris în listele speciale pentru a vota pentru reprezentanții României – votează la secția de votare unde sunt arondați sau la orice altă secție de votare dacă nu se află în localitatea respectivă. Un alegător poate vota o singură dată, pentru reprezentanții unei singure țări.

Alegătorii comunitari pot vota în țară unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință:

 • în localitatea de domiciliu sau reședință, la secția unde sunt arondați, conform copiei de pe listele speciale
 • la altă secție de votare –  votează numai dacă biroul electoral judeţean sau biroul electoral de sector confirmă, la solicitarea telefonică a preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, că au fost înscrişi în listele electorale speciale.

Alegătorii comunitari pot vota în străinătate

 • votează pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European numai dacă se regăsesc în tabelul întocmit de AEP, care cuprinde alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale.

Tipurile de liste electorale

Listele permanente

Reprezintă listele principale care se folosesc în procesul electoral. Sunt listele cu alegătorii arondaţi la secţia de votare respectivă, extrase din Registrul electoral. Alegătorii cu domiciliul/reşedinţa în ţară sunt înscrişi în Registrul Electoral pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor (înregistrare pasivă). Dacă vă înregistrați reședința într-o altă localitate decât unde aveți domiciliul, veți fi înscris/ă pe lista permanentă din localitatea unde aveți reședința.

Listele suplimentare

Listele suplimentare reprezintă o excepție de la regulă. În ziua alegerilor, în lista suplimentară de la fiecare secţie de votare sunt trecuți:

la secţiile de votare din țară

 • alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secției de votare respective, însă au fost omiși din lista electorală permanentă sau din copia de pe aceasta existentă la secția de votare;
 • alegătorii români sau cei comunitari care nu se află în localitatea de domiciliu – care se află în orice altă localitate în afara de cea de domiciliu. În Municipul București nu se poate vota în alt sector, întrucât sectoarele sunt considerate subdiviziuni și nu localități distincte.
 • membrii biroului electoral al secției de votare și operatorul SIMPV
 • persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, dacă nu sunt înscrise pe lista permanentă pentru secția unde își desfășoară activitatea
 • alegătorii care votează cu urna mobilă

la secţiile de votare din străinătate

  • alegătorii resortisanți care se află în străinătate și votează la orice secție de votare organizată în străinătate

Art 13, Legea 33/2007

Extrasul pentru urna specială

Membrii biroului electoral al secției de votare pot pune la dispoziție o urnă specială pentru cetățenii cu drept de vot care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate sau care sunt deținuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu și-au pierdut drepturile electorale. Aceștia sunt incluși în listele suplimentare, iar votarea se face pe baza unui extras de pe aceasta. Persoanele înscrise în extrasul de pe lista electorală suplimentară trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție. – Art 47 din Legea 33/2007

 

Copiile de pe listele speciale / pentru alegătorii comunitari

Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale UE care au domiciliul sau reședința în România pot face cereri la primării pentru înscrierea în listele electorale speciale, însoțite de o copie a unui document de identitate valabil, până cu cel mult 60 de zile înaintea alegerilor.

Alegătorii comunitari rămân înscriși în listele electorale speciale până când solicită radierea din aceste liste sau până când sunt radiați deoarece nu mai îndeplinesc condițiile de exercitare a dreptului de a alege. Radierea alegătorilor comunitari din listele electorale speciale este efectuată de către primar.

Art. 12, Legea 33/2007

(10) Cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referință, primarii transmit Autorității Electorale Permanente, în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 15, copii de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale însoțite de copiile documentelor de identitate.

(11) Primarul realizează copii de pe listele electorale speciale, care cuprind alegătorii comunitari din fiecare secție de votare. Cu două zile înainte de ziua de referință, primarul predă două exemplare ale copiilor de pe listele electorale speciale, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale ale secțiilor de votare. Un exemplar este pus la dispoziția alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua de referință. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.

Art. 15,  Legea 33/2007

(1) Autoritatea Electorală Permanentă notifică autorităților cu responsabilități similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene următoarele:

a) informațiile cuprinse în cererile de înscriere în listele electorale speciale a alegătorilor comunitari, până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei de referință;

(4) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este informată, de către o autoritate cu responsabilități similare din alt stat membru al Uniunii Europene, asupra faptului că o persoană eligibilă comunitar și-a pierdut dreptul de a fi aleasă sau că aceasta candidează și în statul membru de origine, respectiv asupra faptului că un cetățean român a fost înscris în listele electorale ale statului membru de reședință, ia măsurile prevăzute de lege pentru:

a) împiedicarea exercitării dreptului de a fi ales la aceleași alegeri atât în statul membru de origine, cât și în România, împiedicarea exercitării dreptului de a fi ales de către persoanele cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept, precum și pentru împiedicarea exercitării mandatului de către persoanele care au candidat fără a avea dreptul de a fi alese;

b) radierea din copia de pe lista electorală permanentă a alegătorilor români înscriși în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene.

Fiecare alegător poate vota o singură dată, pentru reprezentanții unei singure țări! Un cetățean român înscris în listele electorale ale unui alt stat membru nu poate vota pentru reprezentanții României, ci doar pentru cei ai statului respectiv.

 

    Ultima actualizare: 03/12/24 15:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *