Reguli LocaleReguli votZiua alegerilor

Listele electorale folosite la alegerile locale

La alegerile din iunie 2024 se vor folosi liste separate pentru europarlamentare și pentru locale. La locale se vor folosi listele de mai jos, conform reglementărilor din Legea 115/2015. OUG 21/2024, care stabilește că listele electorale permanente se întocmesc și se tipăresc în conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, pentru fiecare scrutin electoral în parte.

 

Listele permanente

Sunt listele cu alegătorii arondaţi la secţia de votare respectivă, extrase din Registrul Electoral. Alegătorii cu domiciliul sunt înscrişi în Registrul Electoral pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor (înregistrare pasivă). De asemenea, pot fi incluși pe această listă cei care au declarat reședința la serviciile comunitare de evidență a persoanei și s-au înscris la primărie cu 45 de zile înainte de alegeri, pentru a vota la adresa de reședință.

 

(1) Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, și unde sunt înscriși în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.

Art 85 din Legea 115/2015

Vezi și Hotărârea AEP nr. 2 din 22 ianuarie 2016
pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare

Listele suplimentare

În ziua alegerilor, în lista suplimentară se introduc de către biroul electoral al secției de votare:

  • alegătorii omiși  din lista electorală permanentă, dacă au domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective și nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
  • alegătorii care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri, care nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
  • cetățenii Uniunii Europene omiși din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective;
  • cetățenii UE care și-au schimbat reședința după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secției de votare
  • membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalul tehnic auxiliar şi cel însărcinat cu menţinerea ordinii, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială în care se află secția de votare. Pentru București, fiecare sector este o unitate administrativ teritorială diferită

(3) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă: […]

c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secție de votare;

d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință;

e) persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin.

(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare: […]

b) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secție de votare;

c) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare unde a fost arondat conform reședinței, în cazul în care acesta face parte dintre persoanele prevăzute la art. 18  (1);

d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective și nu face parte dintre persoanele prevăzute la art. 18  (1); în cazul în care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secție de votare, președintele biroului electoral al acelei secții de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens și va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;

Art 85 din Legea 115/2015

În plus, prin OUG 21/2024 s-a stabilit că pe listele suplimentare pot vota și persoanele cu mobilitate redusă, care sunt persoanele a căror mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, fără a se limita la acestea.

Astfel, conform art 13:

(1) Pentru scrutinul privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, în cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, din secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:

d) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul cu mobilitate redusă semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;

Vezi și Hotărârea AEP nr. 3 din 22 ianuarie 2016
pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale

Listele complementare

Listele electorale complementare au caracter permanent și îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și au domiciliul sau reședința în localitatea pentru care se întocmește lista. Listele sunt actualizate de primari și formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, cu 45 de zile înaintea zilei votării. Cetățenii UE pot verifica înscrierile din listele complementare.

Citește aici mai multe despre cum se întocmesc listele complementare și copiile după acestea, care se folosesc în ziua alegerilor.

Vezi și Hotărârea AEP nr. 11 din 2 martie 2016
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale

Extrasul pentru urna specială

Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriși într-un extras din listele electorale de la secția de votare respectivă.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție.

Art 91 din Legea 115/2015

Vezi aici modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale
(
Hotărârea AEP nr. 4/22.01.2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale)

    Ultima actualizare: 03/16/24 12:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *