Reguli Reguli generale (euro+locale)Sesizări

Infracțiuni electorale și ce pot face în cazul în care observ că se comite una

Unde se depune plângerea penală?

Există mai multe situații legate de locul unde se depune o plângere penală:

  • dacă se știe unde a avut loc infracțiunea – la parchetul competent pentru raza teritorială. De exemplu, dacă are loc la Timișoara, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Lista instanțelor se regăsește aici.
  • dacă nu se știe unde s-a săvârșit infracțiunea, se depune la Parchetul din raza teritorială unde își are domiciliul cel care a săvârșit infracțiunea
  • dacă nu se știe nici informația de la punctul 2, în raza teritorială unde aveți domiciliul.
  • la poliție

Depunerea la un parchet greșit nu anulează plângerea, întrucât va fi transmisă către organul care are competența necesară.

Cum se depune plângerea?

Plângerea se depune în scris, dar dacă nu aveți posibilitatea să o faceți, o puteți depune și oral la un pachet sau la poliție.

Când se depune plângerea?

Plângerea se depune cât mai curând după sesizarea unei infracțiuni, mai ales dacă ține de ziua alegerilor sau dacă este legată de vătămare corporală, amenințări și alte situații similare. Pentru anumite tipuri de infracțiuni, trebuie să depuneți plângerea în cel mult 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei (plângere prealabilă – art 295 din Codul Penal).

Ce trebuie să cuprindă plângerea penală?

  • Datele persoanei vătămate – nume, prenume, CNP, domiciliu/reşedinţa
  • Descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul plângerii – cu indicarea datei (ziua şi intervalul orar), a locului, a modului în care a fost comisă, alte împrejurări relevante
  • Cine este făptuitorul– dacă este cunoscut; se va indica orice element de fapt care ar putea conduce la identificarea acestuia/acestora

Nu este obligatoriu ca plângerea penală să cuprindă:

  • mijloacele de probă – dar este util ca acestea să fie atașate, dacă le aveți
  • încadrarea juridică / indicarea temeiului de drept care incriminează şi pedepseşte infracţiunea descrisă (articolul din Codul penal) este facultativă

Model de plângere penală

Domnule/Doamnă Prim – Procuror,

Subsemnatul/subsemnata, ____________________1, CNP ____________________2, domiciliat în ____________________3
legitimat cu (CI/BI)____________________4,
în calitate de ____________________5.

În baza art. _______ din Legea _____________6, formulez următoarea:

Plângere penală

Prin care vă solicităm să dispuneți începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de
___________, prevăzute de art. ______________6.

Pentru următoarele considerente:

În data de ….. , în cadrul secției de votare nr. _____/Localitatea: _____________, la ora _____, am constatat7:

….

Data / Ora, Semnătura,

________________
1Nume/prenume, ·  2CNP,   · 3adresa, ·  4tip document (CI/BI) / nr,   · 5organizația care v-a acreditat. ·  6 vezi votcorect.ro/europarlamentare-2024/reguli/legislatia · 7 descrieți fapta/faptele ce formează obiectul întâmpinării; încercați să detaliați toate aspectele care definesc neregula, așa cum este prevăzută în lege


 

Infracțiunile electorale și alte infracțiuni relevante

Sunt specificate în Legea 286/2009 privind noul Cod Penal:

Electorale 

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Art. 385.
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Coruperea alegătorilor

Art. 386.
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

Frauda la vot

Art. 387.
(1) Fapta persoanei care votează:

a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Violarea confidenţialităţii votului

Art. 389.
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.

(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Nerespectarea regimului urnei de vot

Art. 390.
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale

Art. 391.
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează în această listă.

(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Sancţionarea tentativei

Art. 393.  Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte.

Vezi și alte infracțiuni care pot apărea în timpul procesului electoral

Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii

Distrugerea şi tulburarea de posesie

    Ultima actualizare: 02/26/24 19:02
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *