Reguli Reguli generale (euro+locale)Liste electorale și Registrul Electoral

Cum pot verifica cu ce date figurez în Registrul Electoral și unde pot face sesizări?

Înscrierea în Registrul Electoral este pasivă. Cetăţenii români care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor sunt înregistrați din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. După dobândirea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani împliniţi sunt înscrise în Registrul electoral, din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Radierea din Registrul electoral a unui alegător se face în caz de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de interzicere a exercitării dreptului de a alege sau de punere sub interdicţie.

Unde verific datele cu care sunt înregistrat în Registrul Electoral?

Alegătorii pot verifica la sediul primăriei sau pe site-ul www.registrulelectoral.ro care este statutul lor în Registrul Electoral. Datele nu pot fi furnizate persoanelor care nu sunt autorizate conform Legii 208/2015 să gestioneze aceste date. Pot face cereri atât alegătorii cu domiciliu și reședința în țară, cât și cei din străinătate.

(1) Orice alegător poate solicita primarului unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reședința, după caz, prin cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, dacă are domiciliul sau reședința în străinătate, informații cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral.

(2) Răspunsurile la cererile prevăzute la alin. (1) se comunică în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Art. 27 din Legea 208/2015

Modele de cereri (sursa AEP)

Unde pot face sesizări dacă există erori?

Dacă există erori cu privire la înscrierea în Registrul Electoral, se pot face sesizări la birourile judeţene sau la filialele Autorităţii Electorale Permanente.

(1) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în Registrul electoral. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din Registrul electoral se depun la birourile judeţene sau la filialele Autorităţii Electorale Permanente, aceasta fiind obligată să se pronunţe, prin decizie, în cel mult 3 zile de la data înregistrării.

(2) Contestaţiile împotriva deciziilor date conform alin. (1) se soluţionează, în cel mult 3 zile de la data înregistrării, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul, prin hotărâre definitivă.

(3) Contestaţiile împotriva deciziilor privind alegătorii cu domiciliul în străinătate, date conform alin. (1), se soluţionează, în cel mult 3 zile de la data înregistrării, de către Judecătoria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre definitivă.

Art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015

    Ultima actualizare: 02/26/24 18:02
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *