Reguli Reguli generale (euro+locale)Administrația electorală

Interdicții pentru componența birourilor electorale și pentru operatorii de calculator

Conform Legii 115/2015, art 25,  birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot, iar membrii acestora exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Legea impune și mai multe restricții:

Candidatul, soțul, soția, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.(3) În realizarea atribuțiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a acestei funcții este obligatorie.

Legea 115/2015 mai menționează la art. 25, faptul că:

(4) Prin excepție de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice pot face parte din birourile electorale.

Reglementări se regăsesc și în art 21 al Legii 33/2007, care stabilește că:

(2) […] Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

(4) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multe birouri electorale.

Conform OUG 21/2024, art 4:

(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, candidatul, soțul, soția, rudele sau afinii până la gradul III inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(2) După rămânerea definitivă a candidaturilor, persoanele aflate în situația de incompatibilitate prevăzute de alin. (1) sunt înlocuite de îndată din calitatea de membru în biroul electoral, la solicitarea celor care le-au propus.

(3) În cazul în care membrul biroului electoral este chemat să participe la adoptarea unei decizii sau hotărâri care privește în mod direct sau indirect un candidat cu care are relații de rudenie de gradul IV, este obligat să informeze despre aceasta ceilalți membri ai biroului electoral și să nu ia parte la adoptarea hotărârii.

Legat de operatorii de calculator, OUG 21/2024, art. 4 stabilește că:

(4) La alegerile din data de 9 iunie 2024, candidații nu pot fi desemnați operatori de calculator ai birourilor electorale.

    Ultima actualizare: 03/18/24 11:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *