Reguli Reguli generale (euro+locale)Administrația electorală

Care sunt indemnizațiile pe care le primesc membrii birourilor electorale?

Valoarea indemnizațiilor este stabilită prin art 23 din OUG 21/2024. Mai mult, numărul maxim de zile pentru care se plătesc indemnizațiile este stabilit și prin Hotărârea nr. 206/2024 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024.

 • pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator- 330 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile, respectiv nu mai mult de 3 zile în situaţia organizării unui nou tur de scrutin la alegerile locale;
 • pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, alţii decât cei prevăzuţi la punctul anterior – 240 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile, respectiv nu mai mult de 3 zile în situaţia organizării unui nou tur de scrutin la alegerile locale;
 • pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi pentru preşedintele Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai acestor birouri electorale – 300 de lei pe zi de activitate;
 • pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală, precum şi pentru locţiitorii acestora – 300 de lei pe zi de activitate;
 • pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală – 170 de lei pe zi de activitate;
 • pentru informaticieni – 170 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile, respectiv nu mai mult de 3 zile în situaţia organizării unui nou tur de scrutin la alegerile locale;
 • pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru statisticienii acestora, acolo unde este cazul – 170 de lei pe zi de activitate;
 • pentru preşedintele Biroului Electoral Central, locţiitorul acestuia şi ceilalţi membri ai Biroului Electoral Central – 350 de lei pe zi de activitate;
 • pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, precum şi pentru statisticienii acestuia – 250 de lei pe zi de activitate; 
 • pentru preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pentru locţiitorul acestuia, precum şi pentru ceilalţi membri ai acestui birou electoral – 330 de lei pe zi de activitate; 
 • pentru personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi pentru statisticienii acestuia – 250 de lei pe zi de activitate;
 • pentru preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate- 730 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile;
 • pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc şi atribuţiile operatorilor de calculator – 660 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. 
 • pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, alţii decât cei prevăzuţi la lit. l) şi m) – 600 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. 

(2) Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activităţile specifice din competenţă în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române, au dreptul la o indemnizaţie de protocol de 35 de lei de persoană pentru fiecare zi de activitate.A se vedea şi Hotărâre 206/2024.

(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activităţile specifice din competenţă în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române, beneficiază de o indemnizaţie pe zi de activitate de 250 de lei.

(4) Personalul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, inclusiv personalul unităţilor subordonate acesteia, care asigură centralizarea, manipularea, transportul, livrarea, distribuirea, restituirea şi/sau predarea hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot, respectiv preluarea hârtiei rămase neutilizată, au dreptul la o indemnizaţie de 170 de lei pe zi de activitate.

(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se datorează şi se virează numai impozitul pe venit, conform legii.

    Ultima actualizare: 03/23/24 09:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *