Reguli Reguli generale (euro+locale)Liste electorale și Registrul Electoral

Ce fac dacă observ numele unor persoane decedate înscrise pe lista electorală?

Fiecare persoană cu drept de vot este înscrisă în Registrul electoral automat. Radierea în caz de deces pentru alegătorii cu domiciul în România se poate face:

  • din oficiu: se face de către persoanele autorizate din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială s-a întocmit actul de deces, inclusiv pentru alegătorii care nu au domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, în termen de 48 de ore de la data emiterii actului de deces.
  • pe baza comunicării Autorităţii Electorale Permanente efectuate prin intermediul Registrului electoral.
  • la cerere:

(4) Orice persoană interesată poate solicita primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială alegătorul decedat cu domiciliul în România a avut ultimul domiciliu radierea acestuia din Registrul electoral, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, însoţite de certificatul de deces în copie, depuse personal sau prin poştă. Radierea se realizează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(5) Orice persoană interesată poate adresa primarului o sesizare scrisă, datată şi semnată, privind cazul în care în listele electorale permanente se regăseşte un alegător decedat cu ultimul domiciliu în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Cererea va cuprinde numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei decedate sau alte date relevante privind identitatea persoanei decedate.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), primarul, prin aparatul de specialitate al acestuia, are obligaţia de a verifica informaţiile existente în registrul de stare civilă, precum şi în celelalte evidenţe gestionate. Radierea se realizează, dacă este cazul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării. – Art. 37 din Legea 208/2015

Radierea pentru persoanele cu domiciliul în străinătate este similară. 

 

    Ultima actualizare: 02/26/24 13:02
Categorii:


Înapoi la cuprins