Reguli EuroReguli votSesizări

Cum se pot anula rezultatele într-o secție de votare din motive de fraudă?

Conform art 25 din Legea 33/2007, soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală este de compentența Biroului Electoral Central.

  • Cererea de anulare a alegerilor  se poate face numai de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum şi de candidaţii independenţi. Cetățenii nu pot înainta astfel de plângeri.
  • Cererea se depune la BEC în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, sub sancţiunea decăderii.
  • Cererea trebuie temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. Lipsa probelor atrage respingerea cererii.
  • Cererea poate fi admisă numai dacă aceasta a fost de natură să modifice atribuirea mandatelor.
  • Soluţionarea cererii de anulare a alegerilor de către Biroul Electoral Central trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la înregistrare.
  • În termen de cel mult 10 zile de la data admiterii cererii de anulare a alegerilor se organizează un nou scrutin în secţiile de votare unde s-a constatat frauda electorală. Acesta va avea loc numai în secţiile de votare unde s-a constatat frauda, în baza listelor electorale utilizate şi cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi.
  • Biroul electoral judeţean, biroul electoral de sector al municipiului Bucureşti sau biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi autorităţile publice locale sau, după caz, Ministerul Afacerilor Externe vor asigura buna desfăşurare a noului scrutin.
  • Operaţiunile electorale privind numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor se suspendă până la obţinerea noilor rezultate.
    Ultima actualizare: 02/26/24 20:02
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *