Reguli LocaleInformații generale

Ce votăm la alegerile locale?

La alegerile locale care se vor organiza pe 9 iunie vom alege:

  • primari/primari de sector/  – scrutin uninominal, într-un tur. Mandatul primarului este de 4 ani.
  • consilieri locali – sistem electoral proporțional, cu liste închise (candidații și ordinea acestora pe liste sunt decise de partide)
  • consilieri județeni/generali – sistem electoral proporțional, cu liste închise (candidații și ordinea acestora pe liste sunt decise de partide). Mandatul primarului este de 4 ani.
  • președinți ai consiliilor județene/primarul general  – scrutin uninominal, într-un tur. Mandatul primarului este de 4 ani.

Mandatele nu vor fi preluate în luna iunie, ci după 27 septembrie, când se termina în mod normal mandatul celor aleși în 2020.

Consilierii, primarii și președinții consiliilor județene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Viceprimarii, precum și vicepreședinții consiliilor județene se aleg prin vot indirect de către consiliile locale, respectiv consiliile județene. Din 2012 nu s-au mai organizat alegeri în 2 tururi de scrutin. Turul al doilea al alegerilor se organizează doar în caz de balotaj, la două săptămâni după data alegerilor și doar pentru primar și președintele consiliului județean.

Pragul electoral

Nu există niciun prag minim pentru validarea alegerilor și nici pentru validarea mandatelor de primar sau președinte al consiliului județean. Adică un primar poate fi ales cu 30% (dacă este cel mai mare procent) din 40% alegători prezenți la urne. Pentru repartizare mandatelor de consilier se stabilește întâi un prag electoral pe circumscripție: 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripția respectivă, la care se adaugă 2% pentru al doilea membru al unei alianțe politice sau electorale, respectiv încă 1% pentru orice alianță care are cel puțin trei membri.

Pentru candidații independenți la consiliul local se aplică coeficientul electoral, ”care este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din împărțirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidați și pentru candidații independenți care au întrunit pragul electoral la numărul total de consilieri din circumscripția electorală respectivă”. Dacă nu trece peste acest prag, nu obține un mandat.

Pentru consiliile locale și județene se aplică sistemul proporțional pe liste, ceea ce înseamnă că un partid primește atâtea mandate proporțional cu numărul de voturi obținute. La primari și președinții consiliilor județene se aplică principiul majoritar, adică obține mandatul cel/a care a obținut cele mai multe voturi.

Cum funcționează instituțiile?

La nivelul unei UAT, cum se împart atribuțiile între primărie și consiliu? Simplu spus, primăria e executivul, consiliul local e legislativul. E important de știut că primăria e constituită din primar, viceprimar, administratorul public, consilierii / cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului.

Până la noul Cod Administrativ din 2019, administratorul public era selectat prin concurs, pe criterii stabilite de consiliul local; acum numirea e la discreţia primarului. Administratorul e un fel de „manager” al localității, coordonând diverse departamente de specialitate sau servicii publice în baza unui contract de management. În aparatul de specialitate al primăriei intră funcționari publici sau personal contractual. Consiliul local votează legislație (hotărâri de consiliu), care este apoi pusă în practică de executiv.

Primăria poate avea multe instituții subordonate, de la servicii care țin de activitatea de bază, ca încasarea taxelor sau evidența persoanelor, și până la servicii sau utilități diverse, precum teatre sau cluburi sportive. Foarte importante sunt companiile municipale sau regiile autonome. E important de reținut că în ultimă instanţă consiliul local are ultimul cuvânt de spus asupra funcționării acestora: ele sunt înființate, desființate, bugetate ș.a.m.d. prin hotărâri de consiliu local.

Pe scurt, atribuțiile se împart astfel:

  1. Primarul este puterea executivă și asigură punerea în aplicare a legislației, care include și norme emise de prefecți sau președinții consiliilor județene. Dintre atribuțiile importante se numără faptul că este ordonator principale de credite, întocmește bugetul, poate contracta împrumuturi, poate iniția propuneri de hotărâri de consiliu local. Primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, situațiile de urgență, asigură elaborarea planurilor urbanistice, emite avize sau autorizații.
  2. Consiliul local este puterea legislativă și hotărâște în toate problemele de interes local asupra cărora are dreptul. Are atribuții legate de administrarea unității administrativ teritoriale, dezvoltarea economico-socială, administrarea domeniul privat și public, gestionarea serviciilor de inters local sau cooperare cu alte instituții. Dintre atribuții importante se numără: aprobă bugetul sau contractarea de împrumuturi, hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, aprobă documentaţiile tehnico- economice pentru lucrările de investiţii de interes local, stabilește taxe și impozite etc. Consiliul alege viceprimarii și aprobă organizarea aparatului de specialitate din subordinea primarului.
  3. Consiliul județean poate fi compus din 30 până la 30 de consilieri și are atribuții similare cu cele ale consilului local. Dintre cele mai importante se numără: aprobă bugetul, stabilește strategiile de dezvoltare, aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, are atribuții legate de administrarea bunurilor din proprietatea județului etc.
  4. Președintele consiliului județean exercită funcţia de ordonator principal de credite, întocmește bugetul, conduce ședintele consiliului județean, emite avize, acorduri şi autorizaţii și coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene. De asemenea, coordonează realizarea serviciilor publice de interes judeţean furnizate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean și poate numi sau demite șefii instituțiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

 

 

Puteți citi mai multe despre rol fiecărui tip de ales local în ghidul elaborat de Expert Forum

    Ultima actualizare: 05/07/24 12:05
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *