Reguli Reguli generale (euro+locale)Ziua alegerilor

Care este diferența între observator și delegat?

Observatorii și delegații au roluri distincte, dar la fel de importante într-o secție de votare.

Delegații sunt persoane nominalizate de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale care participă la alegeri și nu au reprezentanți în birourile electorale. Conform art 89 din Legea 208/2015,

Acreditarea delegaților partidelor politice se face de către birourile electorale de circumscripție, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, la cererea scrisă a conducerilor organizațiilor județene ale partidelor politice, ale alianțelor politice și ale alianțelor electorale sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care nu au reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare, făcută cu cel puțin 5 zile înaintea datei alegerilor.

Observatorii interni, internaționali şi reprezentanţii mass media sunt persoane neafiliate politic, care pot monitoriza ce se întâmplă în secția de votare fără a interveni direct în activitățile biroului electoral. Observatorii interni sunt autorizați de organizații neguvernamentale care desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și sunt legal constituite cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor și care sunt acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă. Observatorii pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6:00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă.

Reprezentanții instituțiilor mass-media românești, observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine sunt acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă.

 

 

    Ultima actualizare: 03/12/24 16:03
Categorii:


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *