Index Reguli

Unde și când votez (în țară și în străinătate)?

Alegerile se desfășoară pe 26 mai, iar secțiile de votare sunt deschise între orele 7:00 și 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegătorii care se află în sala unde se votează. În străinătate se votează în 7 și 21 ora locală.

În țară
Veţi vota la secția unde sunteţi arondat/ă conform domiciliului sau reședinței, pe care o puteți afla pe de pagina web www.registrulelectoral.ro. Dacă nu vă aflaţi în localitatea de domiciliu, puteți vota la orice secție, pe lista suplimentară.

Alegătorii resortisanți care în ziua de referință se află în altă localitate decât cea de domiciliu își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare, fiind înscriși de către președintele biroului electoral al secției de votare în listele electorale suplimentare.

Art 13, Legea 33/2007

Dacă sunteţi omis/ă din lista permanentă, veţi fi înscris/ă pe lista suplimentară. În București, trebuie să votezi la secția unde ești arondat/ă, nu poți vota pe listă suplimentară în alt sector.

Lista cu secțiile de votare poate fi găsită aici. Citește mai multe despre listele electorale.

Puteți găsi secțiile și pe harta dezvoltată de Autoritatea Electorală Permanentă 

În străinătate
Puteți vota la oricare din secțiile de votare deschise pe lângă ambasade, consulate sau institute culturale, pe liste suplimentare. Votul nu este condiționat de înscrierea în Registrul electoral. Dacă în ziua respectivă sunteți turist, puteți vota la orice secție. Nu se organizează secții la cerere.

(7) Pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe secții de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua de referință.

(8) În afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (7), pot fi organizate, cu acordul guvernului din țara respectivă, secții de votare și în alte localități decât cele în care își au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

(9) Numerotarea secțiilor de votare din străinătate se stabilește de către ministrul afacerilor externe, prin ordin. În termenul prevăzut la alin. (5), ministrul afacerilor externe aduce la cunoștință publică numerotarea fiecărei secții de votare din străinătate, precum și locurile de desfășurare a votării.

(10) Sediile secțiilor de votare prevăzute la alin. (7) și (8) se organizează și se dotează prin grija Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop, Ministerul Finanțelor Publice alocă fondurile necesare.

Art 34, Legea 33/2007

Pot vota și alegătorii comunitari care s-au înscris în listele speciale pentru a vota pentru reprezentanții României. Lista este comunicată de AEP cu cel târziu cinci zile înaintea zilei alegerilor.

Dacă un cetățean este înscris în listele electorale ale altui stat membru EU poate vota pentru România după ce dă o declarație conform căreia nu a mai votat pentru reprezentanții țării în ale cărei liste este înscris.

Fiecare alegător poate vota o singură dată, pentru reprezentanții unei singure țări! Un cetățean român înscris în listele electorale ale unui alt stat membru nu pot vota pentru reprezentanții României, ci doar pentru cei ai statului respectiv. 

Lista secțiilor de votare din străinătate
Vezi aici unde se vor organiza sectii la alegerile din 26 mai.

 

Dar poți vedea lista de secții de la alegerile trecute pe platforma MAE

Vezi și Vot Diaspora, dezvoltată de Code for Romania.

Vezi și platforma dezvoltată de Geeks for Democracy

Cu urna mobilă (inclusiv în spitale, penitenciare sau din arest la domiciliu, doar în țară)


Înapoi la cuprins