Index Reguli

Pot partidele politice cere copii după listele suplimentare?

Conform legii, reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare pot primi, la cerere, copii ale listelor electorale suplimentare. Biroul Electoral Central a emis Decizia 84/2019 pentru a defini condițiile prin care aceștia pot primi date:

 

Art. 1. – (1) După încheierea votării, reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare pot realiza în secţia de votare, prin orice mijloace, inclusiv prin fotografiere sau filmare, pe cheltuiala lor, copii ale listelor electorale suplimentare utilizate în procesul de votare.

  • în acest sens, reprezentantul formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare trebuie să depună, în prealabil, o cerere scrisă la preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, care va cuprinde următoarele elemente:
  1. denumirea formaţiunii politice care solicită copiile listelor electorale suplimentare şi datele de contact ale acesteia, ale reprezentantului legal şi ale responsabilului pentru protecţia datelor;
  2. numele şi datele de contact ale reprezentantului formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare care va realiza copiile listelor electorale suplimentare;
  3. descrierea interesului legitim urmărit de formaţiunea politică prin realizarea copiilor listele electorale suplimentare;
  4. modalitatea de realizare a copiilor listelor electorale suplimentare;
  5. termenul de stocare a datelor personale înscrise în listele electorale suplimentare, care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  6. semnătura conducerii formaţiunii politice.

Art. 2. – (1) Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate pot solicita biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate o copie electronică a listei electorale suplimentare, cu respectarea art. 1 alin. (2).

Art. 3. – Cererile care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (2) nu sunt luate în considerare.

Dacă vi se pare că drepturile voastre au fost încălcate, puteți înainta o sesizare către

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Email:
anspdcp[at]dataprotection.ro
Telefon:  +40.318.059.211
+40.318.059.212


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *