Index Reguli

BULETIN DE VOT valabil exprimat și nul

Sunt nule buletinele de vot:

  • pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare
  • buletinele de alt model decât cel legal aprobat
  • buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila „VOTAT” sau la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere

Votul este valabil în cazul în care, deși ștampila aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Art 49 din Legea 33/2007

(9) După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât pagina netipărită care poartă ștampila de control să rămână în afară, și le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

Art 46 din Legea 33/2007

(3) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a secției de votare, buletinele de un alt model decât cel legal aprobat, cele pe care ștampila „Votat” a fost aplicată în ambele pătrate sau nu a fost aplicată pe nici unul dintre ele. Dacă ștampila depășește laturile pătratului, însă opțiunea este evidentă, buletinul nu va fi socotit nul.

(4) Buletinele nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Art 41 din Legea 3/2000

 


Înapoi la cuprins