BULETIN DE VOT valabil exprimat și nul

Conform Art 92 din Legea 208/2015

Sunt nule buletinele de vot:

 • pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare
 • buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat
 • buletinele de vot la care ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora;

Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ștampila „VOTAT”. Nici aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

 

Buletine valabil exprimate

Buletine nule

Buletin alb

Pentru votul prin corespondență se aplică prevederile din Legea 288/2015, art 15

  • Plicul exterior nu se mai deschide dacă ajunge după termenul limită, ci este anulat în totalitate.
  • Plicurile exterioare desigilate sau deteriorate astfel încât să fie compromisă integritatea votului sunt anulate.
  • Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt anulate.
  • Plicurile interioare deteriorate astfel încât să afecteze integritatea votului sunt anulate.
  • În condițiile de mai sus, se consideră că alegătorul nu a votat prin corespondență.
  • De asemenea, în cazul în care în același plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot, acestea sunt declarate nule de către biroul electoral pentru votul prin corespondență. – art 16, Legea 288/2015