Index Reguli

Pot verifica dacă cineva a votat în locul meu?

Am întrebat Autoritatea Electorală Permanentă dacă un cetățean poate verifica dacă a semnat cineva în locul ei/lui pe listele de la referendum. Răspunsul mai jos:

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră. înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 13139/03.10.2018, referitoare la posibilitatea pe care o are un cetăţean cu drept de vot de a verifica şi contesta existenţa unei semnături in listele electorale utilizate la referendum în situaţia în care acesta nu şi-a exercitat dreptul de vot în cadrul scrutinului respectiv, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – Regulamentul general privind protecţia datelor, cetăţenii au drept de acces la datele cu caracter personal care îi privesc, prelucrate de Autoritatea Electorală Permanentă în baza art. 431 alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin urmare, având în vedere şi prevederile art. 12 din Regulamentul general privind protecţia datelor, instituţia noastră poate pune la dispoziţia cetăţenilor, pe baza unei cereri semnate olograf (care poate fi transmisă şi prin e-mail) şi întemeiate pe dispoziţiile art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor, conţinând numele, prenumele şi codul numeric personal, un extras din lista electorală permanentă utilizată la referendumul naţional cuprinzând numai datele personale care îi privesc.

În cazul referendumului local, cetăţenii pot înainta o cerere de acelaşi tip prefecţilor, întrucât, în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 3/2000. cu modificările şi completările ulterioare. în cazul arhivării materialelor rezultate ca urmare a referendumului local sunt incidente dispoziţiile art. 121 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care cetăţeanul nu şi-a exercitat dreptul de vot. iar ca urmare a comunicării extrasului din lista electorală permanentă constată prezenţa unei semnături în dreptul numelui său. acesta poate sesiza organele de urmărire penală.

 

Articolul 431 (4) stabilește că:

Biroul Electoral Central va transmite listele electorale permanente, respectiv listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente. La sesizarea persoanelor interesate, făcută în cel mult 15 zile de la data constatării valabilității referendumului național (18 octombrie) și însoțită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale permanente și listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori. În situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care au votat fără a avea drept de vot sau și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal.

LIMITARE: AEP îți trimite datele doar de pe listele permanente, nu și cele suplimentare. Având în vedere că se poate vota la orice secție în afara localității unde este domiciliat alegătorul, înseamnă că numele unei persoane poate apărea ilegal pentru orice altă listă

 


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *