Index Reguli

Cum pot vota la alegerile parlamentare cei cu adresă de reședință / viză de flotant (în țară)?

 1. Cum aflu unde sunt arondat?
 2. Care sunt regulile pentru alegerile parlamentare?
 3. Cum îmi stabilesc reședința (viza de flotant)?
 4. Care este diferența dintre domiciliu și reședință?
 5. De ce trebuie să îmi iau viza de flotant?

La alegerile parlamentare din 6 decembrie puteți vota în localitatea unde sunteți înscris/ă în Registrul Electoral cu domiciliul sau reședința (viză de flotant) sau, ca excepție, în orice altă secție de votare din aceeași circumscripție, dar în altă localitate.

Dacă aveți viza de flotant, dar nu v-ați înscris în Registrul Electoral, puteți vota la adresa de domiciliu pe liste permanente sau unde aveți reședința, pe liste suplimentare. Nu puteți vota la altă secție de votare din aceeași localitate.

 


Cverificare circumscriptie in registrul electoralum aflu unde sunt arondat?

De regulă, alegătorii votează la secția de votare unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței și care poate fi aflată de pe site-ul registrulelectoral.ro

 

 

 

 

 

Vezi modelul cererii

Pentru detalii despre depunerea cererii, căutați informații pe site-ul primăriei dumneavoastră de domiciliu (conform vizei de flotant).

Exemple: Oradea, Râmnicu Vâlcea, Cluj-Napoca.


Care sunt regulile de vot la alegerile parlamentare?

Regulile pentru votarea la parlamentare în țară sunt similare și pentru alegerile locale.
Spre deosebire de alegerile locale, la alegerile parlamentare se poate vota și din afara țării, iar o circumscripție din țară este un județ și nu o localitate, ca în cazul alegerilor locale.

 


Legea 208/2015, art 42

(1) Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, alegătorul înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu poate să adreseze primarului unității administrativ- teritoriale de reședință, prin poștă sau personal, o cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând numele, prenumele și adresa de domiciliu, pentru înscrierea sa cu adresa de reședință în Registrul electoral pentru scrutinul respectiv, însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a dovezii de reședință.

(3) Fiecare alegător înscris în Registrul Electoral (…) este arondat unei singure secții de votare.

(4) Modelele cererilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.

(5) Alegătorii înscriși în Registrul Electoral (…) votează numai la secția de votare unde au fost arondați, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.

Un alegător poate vota pe listele suplimentare dacă și-a schimbat reședința și nu a făcut cerere de înscriere în Registrul Electoral.

Art. 51.

(2) În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din țară vor fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare, următoarele persoane:

a) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare respective, însă au fost omise din lista electorală permanentă;

b) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au reședința pe raza secției de votare respective, însă nu au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință;

c) persoanele care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își au domiciliul sau reședința și care fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă; […]

(3) În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din străinătate vor fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare, următoarele persoane:

a) persoanele care se prezintă la vot la secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate ale României și fac dovada că au domiciliul sau reședința în străinătate și care nu figurează în listele electorale permanente ale secțiilor de votare din străinătate; […]


Cum îmi stabilesc reședința (viza de flotant)?

Procedurile privind stabilirea reședinței sunt reglementate prin HG nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 și normele metodologice aferente.

Normele metodologice, Art. 86.

(1) Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate, persoana interesată se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia locuiește temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19, la care anexează următoarele documente:

a) actul de identitate în care urmează a se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;

b) documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

(2) În situația în care solicitantul nu deține un act privind titlul locativ, încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal își va exprima consimțământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, sau printr-o declarație dată în fața polițistului de ordine publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

(3) În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în fața polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Art. 89.

(1) Pentru persoanele care solicită stabilirea reședinței în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, instituții de ocrotire și protecție socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, destinată găzduitorului, se menționează datele administratorului imobilului, care semnează și aplică ștampila administrației.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), în rubrica din Cererea pentru stabilirea reședinței, destinată găzduitorului, vor fi menționate datele administratorului imobilului, care va semna și va aplica ștampila administrației.

(3) Studenții cazați în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor, sens în care se completează tabelul întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20.


Care este diferența dintre domiciliu și reședință?

Adresa secundară (conform vizei de flotant) este necesară, de exemplu, pentru studenții care stau la cămin sau atunci când stați în chirie în alt oraș.
Conform OUG 97/2005, art 30, Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu.

Domiciliul, conform art. 87 din Codul Civil, „este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală”. Astfel, deoarece domiciliul este necesar pentru exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești, adresa de domiciliu va fi cea trecută pe actele de identitate.

Reședința, conform art. 88 din Codul Civil, „este în locul unde îşi are locuinţa secundară”. Pentru declararea locuinței secundare, este necesară obținerea vizei de flotant (viza de stabilire a reședinței).
Vezi și: Procedură privind obținerea vizei de flotant (viza de stabilire a reședinței)


De ce trebuie să îmi iau viza de flotant?

Spre deosebire de prezidențiale sau europarlamentare, la parlamentare (și la locale), alegătorul este direct legal de autoritățile locale din localitatea respectivă, iar la parlamentarele listele sunt județene. Cu alte cuvinte, un alegător cu domiciliul sau reședința în județul Constanța nu poate vota pentru parlamentarii de pe listele din Maramureș, chiar dacă parlamentarii ar trebui să reprezinte toți cetățenii în mod egal. Mai mult, la prezidențiale există o circumscripție unică, iar alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați sau la orice altă secție în afara localității respective, pe când la parlamentare fiecare județ/ străinătatea reprezintă o circumscripție diferită, cu candidați specifici și buletine de vot diferite.

Oricum, potrivit OUG 97/2005, dacă locuiți mai mult de 15 de zile la o adresă diferită față de cea din domiciliu, puteți iniția procedurile pentru obținerea vizei de flotant.

Art. 31.

(1) Mențiunea privind stabilirea reședinței se înscrie la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară.

(2) Mențiunea privind stabilirea reședinței se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, și are valabilitate pe timpul cât persoana locuiește în mod efectiv la adresa declarată ca reședință. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi mențiuni privind stabilirea reședinței.

Vezi mai multe despre obținerea vizei de flotant în București pe site-ul Declic.

Pe 7 septembrie MAI a anuntat o serie de măsuri privind obținerea vizei de flotant.

Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a introdus noi măsuri de verificare suplimentară pentru adresele unde se constată un număr mai mare de cereri pentru stabilirea reședinței. Acestea au fost transmise și către Serviciile de Evidență a Persoanelor din teritoriu pentru a fi aplicate.

Astfel, în toate situaţiile în care se înregistrează cereri pentru stabilirea reşedinţei, solicitantul va declara pe propria răspundere că locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. Declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor.

Solicitantul va declara pe propria răspundere scopul/motivul stabilirii reşedinţei. Declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor.

În practică, la primirea cererilor pentru stabilirea reşedinţei, la nivelul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se vor efectua următoarele activităţi:

 1. Se va verifica în baza de date numărul menţiunilor de reşedinţă valabil înscrise la adresa respectivă.
 1. Dacă la adresa respectivă sunt înscrise cel puţin 2 menţiuni de reşedinţă valabile se va proceda la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.

În situaţia în care, din verificările efectuate de către polițiști rezultă faptul că persoanele respective nu locuiesc efectiv la adresa declarată, cererile lor vor fi respinse.

Aceste verificări vor fi dispuse şi în situaţia în care se înregistrează un număr mare de solicitări la aceeaşi adresă/adrese distincte.

Practic, se vor avea în vedere şi cazurile în care cererile  s-au depus, succesiv, la intervale relativ scurte de timp, pentru aceeaşi adresă.

Prin „număr mare de solicitări” se înţelege un număr care depăşeşte media zilnică, săptămânală sau lunară.

 


Înapoi la cuprins

34 comentarii

 1. Sunt din Timisoara, dar in 6 .12.2020 voi fi in alta localitate, pot sa votez pentru alegerile parlamentare?

 2. Buna seara,

  Sunt din Focsani, in prezent locuiesc in Bucuresti si doresc sa stiu daca in cazul in care Bucurestiul va intra in carantina eu ma voi putea deplasa cu declaratie pe proprie raspundere in Focsani pentru a vota la alegerile din 6 decembrie.

  1. Buna ziua. Deocamdata nu exista o reglementare clara in acest sens. Premierul Ludovic Orban a transmi public că probabil vor fi reglementări specifice. O să cerem și noi clarificări și revenim.

 3. Buna ziua. Daca viza de flotant a expirat in noiembrie voi putea vota la adresa de resedinta trecuta pe ea sau doar la domiciliul din buletin? E adevarat ca daca a expirat viza intre 1 martie si 6 decembrie se poate vota si in locul de resedinta?

  1. Bună ziua,

   Da, puteți vota cu viza expirata, conform Deciziei BEC nr. 85/23.11.2020:
   Alegătorul care deţine o dovadă de reşedinţă al cărei termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 în circumscripţia electorală unde şi-a stabilit reşedinţa, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (4) sau (5) ultima teză, după caz.

 4. Eu daca sunt din Cluj-Napoca, dar domiciliul meu este intr-o comuna din judetul Cluj, si nu am viza de flotant, pot sa votez in Cluj-Napoca?

  1. Buna ziua.

   Da, puteți vota – În cazul în care, în ziua votării, alegătorul se află într-o altă unitate administrativ-teritorială, decât cea unde şi-a stabilit domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare, sub condiţia ca aceasta să se afle în cadrul circumscripţiei electorale judeţene unde şi-a stabilit domiciliul sau reşedinţa. în acest caz, alegătorul este înscris în lista electorală suplimentară (Decizia BEC nr. 85/23.11.2020)

   1. o persoana cu dezabilitati sau o persoana in varsta ,daca distanta dintre sectia de votare unde este arondata este mare poate vota la o sectie de votare cea ai apropiata din aceeasi localitate

 5. Buna ziua,

  Daca am viza de resedinta in Bucuresti facuta recent (mai putin de 30 de zile pana la alegeri) si nu am facut nicio cerere la primarie ca sa ma puna pe lista permanenta/suplimentara, pot vota in bucuresti? sau trebuie sa votez la adresa de domiciliu (unde apar in lista permanenta roaep)?

 6. Bună seara,
  voi fi plecată pe motiv de serviciu, 2 săptămâni la Timișoara inlcuzând ziua de 6 dec.
  Reședința mea e în mun. Gherla, jud. Cluj.
  Am înțeles că nu se poate vota decât în județul din care aparțin.
  De ce? Nu mai sunt disponibile listele suplimentare sau înțeleg eu greșit?
  Cum aș putea să votez fără deplasare?
  Vă mulțumesc!

  1. Bună ziua,

   Puteți vota, în primul rând, la secția de votare unde sunteți arondată cu domiciliul sau reședința. Dacă nu sunteți în localitate, puteți vota oriunde altundeva în județ. Avaând în vedere că listele se întocmesc la nivel de circumscripție/județ, nu puteți vota în alt județ întrucât nu există la secțiile de votare liste pentru alte județe. Cu alte cuvinte, nu puteți vota în Timiș.

 7. Am un apartament in Zarnesti,voi fi în Zarnesti la data votului.Domiciliul meu pe buletin este in Bucuresti.Pot vota in Zarnesti?

 8. Buna ziua,

  In cazul in care am domiciliul in Bucuresti, insa ma aflu in izolare la o adresa din Ilfov, pana dupa data alegerilor, pot vota prin urna speciala? Si daca da, unde ar trebui sa trimit cererea? La sectia de votare din raza domiciliului meu din Bucuresti sau la sectia de votare din raza imobilului in care sunt izolat in Ilfov?

  Mentionez ca izolarea este confirmata de DSP in urma unei testari pozitive, iar data de sfarsit pentru izolare depaseste data alegerilor.

  1. Din păcate, puteți solicita urna specială doar dacă vă aflați în circumscripția unde aveți drept de vot conform domiciliului sau reședinței. Cu alte cuvinte, nu puteți solicita urna specială în București, dacă acum sunteți în Ilfov.

 9. Daca nu am viza de flotant dar am contract de inchiriere la camin pot vota in localitatea respectiva?daca arat contractu de inchiriere..sau trebuie neaparat viza de flotant?

 10. Buna ziua,
  Am domiciliul in strainate si ma aflu temporar in Romania. Cum pot vota pe 6 Dec? Trebuie sa ma înscriu pe un registru electoral in avans?.
  va multumesc.

  1. Bună ziua,

   Dacă aveți domiciliul în străinătate nu puteți vota în România. În România puteți vota doar dacă aveți domiciliu sau reședință înregistrate în țară.

 11. Eu sunt din Pașcani, județul Iași și lucrez în București de 4 ani, am votat în București acum 4 ani, dar acum pot vota din nou, nu am cum să plec la mine în oraș pentru că muncesc momentan, am posibilitatea să votez? Mulțumesc.

 12. Buna ziua ,
  Astazi am depus actele pentre a-mi schimba domiciliu in sect 6.
  Doniciliu anterior ester din Calarasi.
  Mi s-a spus sa vin pe 16 dec pentru a ridica CI si ca pot vota cu vechea CI.
  Pot vota in Bucuresti cu vechea CI de Calarasi?
  Multumesc.

  1. Buna ziua.

   Nu puteti vota in Bucuresti daca aveti domiciliul in Calarasi. La alegerile parlamentare puteti vota doar in circumscriptia (judetul) unde aveti resedinta sau domiciliul. Si nu puteti vota in alt judet, intrucat fiecare sectie de votare are buletine de vot doar pentru judetul/Municipiul Bucuresti unde se afla.

  1. Dacă aveți viza de flotant și nu v-ați înregistrat în Registrul Electoral, puteți vota la secția de votare unde sunteți arondat conform domiciliului sau la secția de votare unde sunteți arondat conform reședinței. În afara acestor localități, puteți vota în orice secție de votare din județele respective. Nu puteți vota în afara județelor unde aveți domiciliu sau reședință

 13. Locuiesc in Bragadiru de puțin timp dar nu am încă viza de flotant…pot vota pe listele suplimentare din Bragadiru?

 14. Buna seara! Daca am resedinta in Galati dar pe data de 6 decembrie voi fi in Polonia pot vota acolo? Mentionez ca nu am viza de flotant sau resedinta inregistrata in Polonia si ca sederea mea din Polonia nu depaseste 3 luni.

 15. Draga Vot Corect,

  Sotul meu are domiciliul in buletin in sectorul 3,
  adresa arondata la sectia de votare X, dar nu locuieste acolo. Are si o viza de flotant pentru alta adresa tot din sectorul 3 arondata la sectia Y.
  Pe listele de pe siteul registrulelectoral.ro el apare ca arondat la sectia X.

  Poate sa mearga sa voteze pe baza vizei de flotant la sectia Y?

  Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *