Sistemul electronic de prevenire a votului multiplu – ce este și cum funcționează

Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) are rolul de a verifica condiţiile legale pentru exercitarea dreptului de vot, de a semnala tentativele de vot multiplu şi de a aduna date statistice în timp real.

La secția de votare vi se va cere actul de identitate pentru a fi scanat de către un operator de calculator. Sistemul verifică dacă aveţi drept de vot, dacă aţi mai votat, dacă sunteţi la secția unde sunteţi arondat, dacă sunteţi omis din lista permanentă și dacă aţi formulat o cerere pentru a fi inclus în Registrul Electoral.

 

Dacă sistemul arată că un alegător a mai votat, sunt întreprinși următorii pași:

1) Președintele biroului electoral va aduce la cunoștinta alegătorului că SIMPV a semnalat că și-a mai exercitat o dată dreptul de vot la aceste alegeri și că votul multiplu se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
2) Dacă alegătorul insistă după aceste precizări, președintele va comunica cu secția unde se presupune că ar fi votat alegătorul, pentru a i se confirma semnătura. Dacă secția de votare din străinătate este închisă din cauza diferenței de fus orar, alegătorului i se va permite să voteze.
3) Va solicita președintelui celuilalt birou electoral să confirme dacă alegătorul pentru care s-a primit mesajul a semnat într-una dintre listele electorale. Dacă se infirmă, i se permite să voteze. Dacă se confirmă, alegătorul poate vota doar după ce semnează un proces verbal. În țară, acesta din urmă este transmis de agentul de pază care asigură siguranța secției pe cale ierarhică. Toate procesele verbale sunt transmise către Ministerul Afacerilor Interne, pentru a se începe cercetările.

Vezi și Decizia 79 (republicată) a Biroului Electoral Central.

IMPORTANT: Votarea se va desfășura chiar dacă sistemul nu va funcționa. Datele alegătorilor vor fi notate pe hârtie, urmând a fi actualizate când sistemul își reia funcționalitatea.

Vezi mai jos explicațiile AEP despre SIMPV:

Înapoi la cuprins
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/votcorect/public_html/wp-content/themes/votcorect/single-reguli.php on line 26