Index Reguli

Se pot implica funcționarii publici în campania electorală?

Conform Codului Administrativ,

 

Art 436 Interdicții și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică

(1) Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdicțiilor și limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) și art. 420.

(4) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție.
Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți într-o funcție de demnitate publică, în condițiile prezentului cod și cu respectarea condițiilor prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Funcționarii publici au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.

(3) În exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, a fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, precum și pentru activitatea candidaților independenți;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;

c) să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla și/sau denumirea partidelor politice, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, ale candidaților acestora, precum și ale candidaților independenți;

d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice;

e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

Cine este funcționar public?

Sursa și informații suplimentare

Funcţionarul public este persoana numită, printr-un act administrativ, în condiţiile legii, într-o funcţie publică.

Care sunt categoriile de funcţionari publici în funcţie de nivelul atribuţiilor?

– înalţi funcţionari publici
– funcţionari publici de conducere
– funcţionari publici de execuţie (grad: debutant/ asistent/ principal/ superior)

Ce înseamnă funcţionar public debutant? Dar funcţionar public definitiv?

Sunt numiţi funcţionari publici debutanţi:
· persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant
· persoanele numite în urma transformării posturilor de natură contractuală până la 1 ianuarie 2020 în posturi aferente funcţiilor publice şi care nu îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitate necesare exercitării unei funcţii publice de execuţie definitive

Sunt numiţi funcţionari publici definitivi:
· funcţionarii publici debutanţi care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare;
· persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin modalităţile prevăzute de lege şi care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minimum un an.

Nu toți bugetarii sunt funcționari publici. Cine nu este funcționar public?

– personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere- reparaţii şi de deservire, pază, precum şi alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică
– personalul salariat încadrat la cabinetul demnitarului
– magistraţii, personalul asimilat acestora şi, după caz, categorii de personal auxiliar din cadrul instanţelor
– cadrele didactice şi alte categorii de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ;
– persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică
– personalul din unităţile sanitare
– personalul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al societăţilor din sectorul public
– personalul militar
– membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul contractual încadrat pe funcţii specifice ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *