Index Reguli

Regulile de siguranță sanitară pentru ziua votului în străinătate

Citește aici despre măsurile generale de protecție impuse prin legislația electorală și cele referitoare la campania electorală.

Citește aici despre etapele votării

Regulile privind ziua votului în țară au fost reglementate prin Ordinul comun al MAI și MS nr. 2.009/166/2020privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

Regulile privind ziua votului în străinătate au fost reglementate prin Ordinul comun al MAE și MS nr. 2.010/2.308/2020privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

I. Reguli de bază pentru prevenirea contaminării și limitarea riscului de îmbolnăvire:

1. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către participanții la procesul electoral pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot;
2. asigurarea distanțării fizice de minimum un metru între participanții la procesul electoral;
3. dezinfecția periodică și după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanților la procesul electoral;
4. dezinfecția sau nebulizarea, după caz, a sediilor secțiilor de votare, înainte și după terminarea votării, în ambele zile de votare;
5. dezinfecția periodică a suprafețelor și a instrumentelor necesare votării, pe durata derulării procesului electoral;
6. aceste măsuri au un caracter minimal și vor fi coroborate cu măsurile în vigoare în statul de reședință/localitatea în care este organizată secția de votare din străinătate.

II. Măsuri și acțiuni organizatorice pentru sediul secției de votare (imobilul în care este amplasat localul de vot/sunt amplasate localurile de vot) și localul de vot (sala sau încăperea unde se votează):

1. afișarea în locuri vizibile a regulilor de protecție individuală, de distanțare fizică, de igienă și de acces în sediul secției de votare și în localul de vot;
2. stabilirea, pe cât posibil, a unor circuite separate de intrare și de ieșire în sediul secției de votare și în localul de vot, precum și marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare;
3. marcarea locurilor de staționare în sediul secției de votare și în afara acestuia, astfel încât să se asigure menținerea distanței fizice de minimum un metru între participanții la procesul electoral;
4. amplasarea, în sediul secției de votare și în localul de vot, a flacoanelor cu dezinfectant pe bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum și a recipientelor cu saci menajeri (ce vor fi schimbați periodic) în care se vor arunca măștile și mănușile folosite;
5. asigurarea în permanență a uneia sau mai multor persoane, care pot fi membri ai biroului electoral al secției de votare sau al unei firme contractate în acest sens, care va/vor măsura temperatura participanților la procesul electoral, la intrarea în sediul secției de votare, și care va/vor îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieșirea din sediul secției de votare, astfel încât aceștia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia, precum și pentru aplicarea unor măsuri privind persoanele aflate la rând în afara sediului secției de votare, cum ar fi respectarea distanței minime sau portul măștii de protecție;
6. dezinfecția sediilor secțiilor de votare și asigurarea dotării grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun și prosoape de hârtie;
7. localurile de vot vor fi amenajate în sălile cu cele mai mari dimensiuni din cadrul sediilor secțiilor de votare, astfel încât să se poată asigura distanțarea fizică;
8. la amenajarea localurilor de vot va fi eliminat mobilierul care nu este necesar;
9. birourile sau băncile la care vor sta membrii biroului electoral al secției de votare vor fi dispuse astfel încât să fie obținută o distanță de minimum un metru între persoane, fără a bloca accesul în localul de vot, la urna de vot sau la cabinele de vot; în cazul în care distanțarea nu este posibilă, se va asigura montarea de separatoare transparente;
10. locurile membrilor biroului electoral al secției de votare în localul de vot vor rămâne fixe pe toată durata votării, aceștia trebuind să evite, pe cât posibil, să schimbe locurile între ei;
11. la intrarea în localul de vot va fi organizat un spațiu dedicat pentru dezinfecția mâinilor alegătorilor, dotat cu flacoane cu dezinfectant pe bază de alcool și șervețele de hârtie;
12. pe toată durata votării și a desfășurării activității biroului electoral al secției de votare se va asigura aerisirea localului de vot, prin menținerea deschisă a ferestrei/ferestrelor; în cazul în care aerisirea permanentă a localului de vot nu este posibilă, acesta va fi aerisit prin deschiderea ferestrei/ferestrelor cel puțin 10 minute la fiecare două ore; dacă imobilul unde este amenajat localul de vot nu permite deschiderea ferestrelor și este prevăzut cu instalație centralizată de ventilație, se vor lua măsuri împreună cu administratorul imobilului ca instalația să nu fie setată pe recircularea aerului.

III. Măsuri și acțiuni organizatorice pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanele acreditate, candidații, delegații acreditați, personalul de pază al birourilor electorale ale secțiilor de votare:

1. se vor supune unui triaj observațional și termometrizării, cu termometru noncontact, atât în preziua votării (unde este cazul), cât și la începerea activității; persoanele febrile (cu temperatură de peste 37,3°C sau peste limita impusă pe plan local, dacă este cazul) sau cu simptome respiratorii evidente (tuse, rinoree, dificultăți în respirație) nu vor avea acces în sediul secției de votare și vor fi înlocuite de către autoritățile și/sau organismele competente;
2. vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot;
3. vor menține o distanță fizică de minimum un metru față de celelalte persoane care participă la procesul electoral;
4. își vor spăla și/sau dezinfecta frecvent mâinile sau vor purta mănuși; în cazul în care vor utiliza mănuși, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea feței;
5. vor evita pe cât posibil contactul direct cu alte persoane, își vor dezinfecta mâinile după fiecare contact direct cu alte persoane care participă la procesul electoral și își vor schimba masca la fiecare 4 ore sau ori de câte ori este nevoie;
6. își vor putea da masca jos pentru a consuma, cu precauție, băuturi sau alimente, asigurându-se că mențin o distanță de minimum un metru și jumătate față de alte persoane;
7. în cazul în care, în timpul desfășurării activității în sediul secției de votare, dezvoltă febră și/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată) vor anunța președintele biroului electoral al secției de votare, care va dispune măsurile prevăzute de reglementările de protecție sanitară aplicabile la nivelul localității/statului de reședință și va contacta serviciul local abilitat; printre măsurile recomandate ar putea fi: persoana simptomatică va fi izolată într-o sală separată (dacă este posibil), evitând contactul cu alegătorii sau cu alte persoane, și va fi supravegheată, de la distanță, până când va fi preluată de personalul medical; locul și obiectele atinse de persoana simptomatică vor fi dezinfectate imediat, prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool și prin ștergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire; de asemenea, președintele biroului electoral va lua măsuri pentru înlocuirea persoanei simptomatice, dacă este cazul;
8. președintele biroului electoral al secției de votare sau locțiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, exceptând alegătorii și delegații acreditați, nu va fi mai mare de 15.

IV. Accesul și fluxul alegătorilor în sediul secției de votare:

1. accesul alegătorilor în sediul secției de votare se va face eșalonat spre a evita aglomerările din interiorul acestuia. Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și la ieșirea din acesta;
2. în situația în care se formează aglomerări la intrarea în sediile secțiilor de votare, unul sau mai mulți membri ai biroului electoral sau personalul de pază, acolo unde este cazul, va acționa pentru asigurarea distanțării de minimum un metru între persoane; pentru persoanele aflate la rând este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura. Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de exemplu, vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, dar și alte categorii de persoane vulnerabile, de exemplu, femei însărcinate, persoane cu dizabilități, familii cu copii mici) pot solicita acces prioritar în localul de vot. Accesul va fi dispus de președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare prin măsuri organizatorice;
3. distanțarea de minimum un metru trebuie asigurată și prin marcarea acesteia între persoanele ce așteaptă în curtea sau în fața sediului secției de votare. Este obligatoriu ca și în curtea sau în fața sediului secției de votare alegătorii să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura;
4. la intrarea în sediul secției de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul de pază sau membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, dotat cu termometru, materiale de protecție sanitară și flacon cu dezinfectant;
5. alegătorii vor fi supuși unui triaj observațional și vor fi termometrizați cu ajutorul unui termometru noncontact;
6. dacă nu sunt evidențiate temperatură de peste 37,3°C (sau peste limita impusă pe plan local, dacă este cazul) și/sau simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație), alegătorul își va dezinfecta mâinile, va intra în sediul secției de votare, păstrând distanța de minimum un metru față de celelalte persoane și evitând atingerea pe cât posibil a suprafețelor;
7. personalul de pază sau membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare se vor asigura că alegătorii vor respecta distanțarea fizică, vor purta corect masca și nu se vor abate de la traseul indicat către localul de vot. În cazul în care un alegător nu dispune de mască de protecție, acestuia i se va pune la dispoziție o mască de protecție, pe care o va purta pe tot parcursul prezenței în interiorul sediului secției de votare și în localul de vot;
8. după exprimarea votului, alegătorii nu vor staționa în interiorul localului de vot sau al sediului secției de votare și vor părăsi imediat sediul secției de votare, urmând traseele indicate;
9. în cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste 37,3°C sau peste limita impusă pe plan local, dacă este cazul), personalul de pază sau membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare vor organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot după cum urmează:
a) alegătorul va purta mască, astfel încât să acopere nasul și gura, și va fi menținut la distanță de celelalte persoane în exteriorul sediului secției de votare;
b) în localul de vot se vor face pregătirile necesare, astfel încât respectivul alegător să petreacă cât mai puțin timp în interiorul acestuia;
c) alegătorul își va dezinfecta mâinile la intrarea în sediul secției de votare;
d) alegătorul va fi condus în interiorul sediului secției de votare până la intrarea în localul de vot, evitând contactul fizic cu suprafețele sau cu alte persoane;
e) după îndeplinirea cu celeritate a formalităților prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina de vot care este mai apropiată de intrarea în localul de vot;
f) după finalizarea procedurilor de votare prevăzute de lege, alegătorul va fi condus în afara sediului secției de votare;
g) cabina de vot va fi dezinfectată prin ștergerea suprafețelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool și prin ștergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire; acolo unde este posibil, după primul alegător febril și/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată până la sfârșitul zilei de votare doar alegătorilor febrili și/sau cu simptome respiratorii;
h) alegătorului i se va recomanda purtarea măștii de protecție până la domiciliu, evitarea transportului în comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului local abilitat, după caz, precum și orice alte măsuri prevăzute de procedura aplicabilă în statul respectiv pentru astfel de situații;
i) în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se vor dispune măsurile prevăzute de protocoalele sanitare aplicabile la nivelul localității/statului de reședință și se va contacta serviciul local abilitat, iar acesta va fi izolat într-o sală separată, dacă acest lucru este posibil, evitând contactul cu alți alegători sau cu alte persoane, și va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical.

V. Accesul și fluxul alegătorilor în localul de vot:

1. accesul alegătorilor în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează numărul total al persoanelor prezente simultan să nu depășească numărul maxim de persoane admis de reglementările locale, dacă acestea prevăd o asemenea limitare, și să se respecte distanțarea de minimum un metru între persoane; alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot și la ieșirea din acesta;
2. alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, membrul-operator al biroului electoral al secției de votare va realiza această procedură, după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănușile; ulterior, alegătorul va poziționa actul doveditor al domiciliului și al reședinței, după caz, pe biroul sau banca membrului-operator al biroului electoral al secției de votare, astfel încât atingerea acestuia să nu fie necesară;
3. în vederea identificării de către membrul-operator al biroului electoral al secției de votare, alegătorul va fi instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum un metru și jumătate față de membrul-operator al biroului electoral al secției de votare;
4. alegătorul va fi îndrumat să preia instrumentul de semnat de pe biroul sau banca membrului-operator al biroului electoral al secției de votare pentru a semna pe tabletă, după care îl va depune în același loc, fără intervenția membrului-operator al biroului electoral al secției de votare; în cazul în care este necesară înscrierea alegătorului în lista suplimentară pe format tipărit, alegătorul va avea la dispoziție un pix pe care îl va prelua singur și îl va depune în același loc după utilizare, fără intervenția membrului-operator al biroului electoral al secției de votare;
5. se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secției de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea „VOTAT“. Pe cât posibil, buletinele de vot, ștampila cu mențiunea „VOTAT“, pixurile și instrumentele ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secției de votare, sub supravegherea și la indicația acestora. Ștampila cu mențiunea „VOTAT“, pixul, tableta și instrumentul de semnat electronic și orice alte obiecte atinse de alegător vor fi dezinfectate periodic, la fiecare 15 minute sau mai des, ori de câte ori situația de fapt o impune;
6. după exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor biroului electoral al secției de votare, timbrul autocolant ori ștampila cu mențiunea „VOTAT“, după caz, pe actul de identitate.

VI. Măsuri de protecție la numărarea voturilor:

1. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și persoanele acreditate vor purta mască și mănuși pe tot parcursul numărării voturilor și vor menține o distanță de minimum un metru față de celelalte persoane;
2. numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20, respectiv numărul total al persoanelor prezente simultan nu trebuie să depășească numărul maxim de persoane admis de reglementările locale, dacă acestea prevăd o asemenea limitare;
3. după finalizarea procesului și sigilarea sacilor cu buletinele de vot, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și persoanele acreditate își vor scoate mănușile și își vor dezinfecta mâinile.
–-


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *