Index Reguli

Care sunt regulile pentru campania stradală?

Se consideră materiale de campanie doar cele produse și distribuite după 6 noiembrie, ora 00:00. Astfel, legal vorbind, bannerele, posterele sau orice alte materiale realizate și distribuite înainte de această dată nu sunt considerate materiale electorale, ci sunt produse prin care se promovează partidul; un partid se poate promova oricând, chiar și între alegeri, urmând ca sumele respective să fie declarate către Autoritatea Electorală Permanentă în raportul anual. De asemenea, reglementările legate de materialele electorale, din Legea 208/2015, nu se aplică materialelor distribuite până la începerea campaniei electorale – cum ar fi: utilizarea de bannere sau meshuri, utilizarea culorilor tricolorului etc.

Perioada de campanie

Campania începe pe 6 noiembrie, ora 00:00 și se termină pe 5 decembrie 2020, ora 7,00. Campania nu este interzisă în zilele votului în avans, dar se aplică regulile privind interdicțiile din secția de votare (în interiorul și exteriorul secțiilor, propaganda electorală este interzisă).

Tipuri de materiale care pot fi folosite în campania electorală

În campania electorală, partidele politice pot achiziţiona şi utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă:

a) afişe cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură;
b) afişe prin care se convoacă o reuniune care vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
c) materiale de propagandă audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
d) publicitate în presa scrisă;
e) materiale de propagandă online;
f) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie (art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016).

Este considerat material de propagandă orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
b) este utilizat în perioada campaniei;
c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului (art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006.

Partidele politice au obligaţia de a imprima sau de a utiliza pe materialele de propagandă tip afiș, broșuri, pliante, alte materiale tipărite și cele din presa scrisă, cel puţin următoarele date:

a) denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care le-a comandat;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;
d) tirajul, în cazul afișelor, broşurilor, pliantelor şi a altor materiale tipărite din aceeaşi categorie (art. 39 alin. (3) și art. 40 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016).

Partidele politice nu pot produce materiale de propagandă în regie proprie (art. 36 alin. (7) și art. 40 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016).

Afișarea materialelor offline

din art. 79 din Legea nr. 208/2015:

(1) Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziție locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați, precum și de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective.

(2) Primarii sunt obligați să monteze cel puțin un panou electoral și în fiecare sat aparținător sau localitate componentă din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți.

(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori de către un candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, o altă alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizației a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afișe electorale.

(5) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este interzis.

(7) Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

(8) Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, în localitățile unde poliția locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor și a afișelor electorale amplasate în locuri autorizate.

Art. 80

(1) Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în circumscripția în care funcționează.

(2) Birourile electorale de circumscripție soluționează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania electorală în condițiile prevăzute de lege, precum și plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 și 79.

(3) Dacă biroul electoral de circumscripție consideră, cu ocazia soluționării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori penale, sesizează autoritățile competente.

(4) Împotriva hotărârilor pronunțate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.

(5) Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă și se afișează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.

(6) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale, candidații independenți sau primarii, după caz, au obligația de a duce la îndeplinire hotărârile birourilor electorale, în materia campaniei electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la data rămânerii definitive a acestora.


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *