Index Reguli

[VOT CORESPONDENȚĂ] Procedura de vot prin corespondență

Ce materiale primesc?

Dacă sunteți înregistrat pentru votul prin corespondență, veți primi un pachet prin poștă, care include:

Alegătorii vor primi următoarele materiale (Legea 288/2015, art 10)

 • un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior și certificatul de alegător; 
 • un plic interior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opțiunea sau opțiunile de vot, după caz; plicul interior va conține un autocolant cu mențiunea «VOTAT», prevăzut cu elemente de siguranță stabilite prin hotărâre a Guvernului; alegătorul lipește autocolantul pe opțiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondență; 
 • certificatul de alegător; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
 • instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică datele de utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegătorul își poate descărca buletinele de vot și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege.
 • un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior.
 • pentru alegerile parlamentare, există opțiunea tipăririi buletinului de vot, conform informațiilor transmise de către Autoritatea Electorală permanentă, însă în setul de materiale primite, veți găsi și buletinele de vot pentru Camera Deputaților și Senat în original.

Conform Hotărârii nr 20/2020 a AEP:

 • În cazul în care buletinele de vot prin corespondență sunt tipărite în timp util, Compania Națională „Poșta Română“ – S.A. va asigura transmiterea către fiecare alegător prin corespondență a unui buletin de vot pentru alegerea Senatului și a unui buletin de vot pentru alegerea Camerei Deputaților, împreună cu documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, prevăzute la art. 10 din Legea nr. 288/2015,
 • Alegătorii prin corespondență care descarcă buletinele de vot de pe site-ul www.votstrainatate.ro, pot să le utilizeze conform procedurii prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 288/2015. 

Descarcă buletin CDEP / buletin Senat

 • Buletinele de vot prevăzute la alin. (2) sunt valabile și în situația în care conțin numai pagina pe care a fost exprimată opțiunea alegătorului prin corespondență prin lipirea autocolantelor cu mențiunea „VOTAT“.
 • Alegătorul prin corespondență va introduce în plicul interior un buletin de vot prin corespondență pentru Senat și un buletin de vot pentru Camera Deputaților
 • În cazul în care în același plic interior au fost introduse 2 sau mai multe buletine de vot pentru Senat, respectiv Camera Deputaților acestea sunt declarate nule de biroul electoral. În cazul în care în același plic interior au fost introduse un buletin de vot pentru Camera Deputaților și două sau mai multe buletine de vot pentru Senat, buletinele de vot pentru Senat sunt declarate nule de biroul electoral. În cazul în care în același plic interior au fost introduse un buletin de vot pentru Senat și două sau mai multe buletine de vot pentru Camera Deputaților, buletinele de vot pentru Camera Deputaților sunt declarate nule de biroul electoral.

Vezi aici procedura privind votul prin corespondență.

Citește și aici instrucțiunile AEP.

 

Unde trimit documentele?

Alegătorul poate opta pentru trimiterea plicului

 • în țară (unde se înființează birouri electorale pentru fiecare 10.000 de alegători). În țară, costurile sunt acoperite de stat, iar dacă se optează pentru transmiterea la birourile electorale din străinătate sau prin curier, costurile sunt acoperite de alegător. Puteți depune plicul la orice cutie poștală sau oficiu poștal.
 • în străinătate. Plicul se poate depune și la secțiile deschise în ambasade sau consulate. În acest caz, trebuie să primiți o dovadă scrisă a depunerii plicului.

Având în vedere eventualele probleme legate de transportul documentelor, vă recomandăm să trimiteți la reprezentanța diplomatică din țara respectivă, mai ales dacă distanța față de România este semnificativă, și există riscul ca plicul să nu ajungă. În unele țări, Poșta Română va asigura transportul plicurilor cu ajutorul mașinilor.

Conform Hotărârii nr 20/2020 a AEP:

 • Până la data constituirii birourilor electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în străinătate (cu 15 zile înaintea alegerilor), respectiv până la data stabilirii prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții privind votul prin corespondență, plicurile exterioare conținând documentele de vot prin corespondență transmise sau depuse de alegători la misiunile diplomatice și oficiile consulare se vor înregistra în Registrul special pentru înregistrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență
 • Recepționarea și înregistrarea de misiunile diplomatice și oficiile consulare a primului plic exterior conținând documentele de vot prin corespondență se notifică, de îndată, pe e-mail, biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.
 • După înregistrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență, acestea se vor depozita într-un spațiu securizat din sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular, fără a fi desigilate.
 • Alegătorilor care depun personal plicurile exterioare conținând documentele de vot prin corespondență la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, li se înmânează o dovadă scrisă a recepționării plicurilor exterioare, conform modelului de mai jos
 • După data constituirii birourilor electorale pentru votul prin corespondență, respectiv după data stabilirii prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții privind votul prin corespondență, misiunile diplomatice și oficiile consulare predau președinților acestora plicurile exterioare conținând documentele de vot prin corespondență și registrul special în care acestea au fost înregistrate, pe bază de proces-verbal
 • În cazul în care, după efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (5), plicurile exterioare conținând documentele de vot prin corespondență sunt în continuare transmise sau depuse de alegători la misiunile diplomatice și oficiile consulare, acestea se vor preda de îndată președintelui biroului electoral competent, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

 

Când trebuie să ajungă plicurile?

Plicurile exterioare sigilate trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondență. Termenul este joi, 3 decembrie. Plicurile ajunse după această dată nu vor mai fi luate în calcul. Alegătorii vor și înștiințați de către AEP atunci când plicurile lor au ajuns la birourile electorale pentru votul prin corespondență și vor primi codurile de tracking poștal pentru a urmări traseul plicului – codurile sunt cele alocate de serviciile poștale din țara respectivă.

Conform Hotărârii nr 20/2020 a AEP:

 • AEP va transmite notificări prin poșta electronică către alegătorii prin corespondență cu privire la recepționarea documentelor de vot prin corespondență de birourile electorale competente.

Care este traseul plicului meu? Cum aflu dacă votul meu a fost primit şi înregistrat?

* secțiune preluată de pe pagina web a Biroului electoral de circumscripție 43

În cazul plicurilor expediate la biroul electoral pentru votul prin corespondenţă cu sediul în România:

 • În momentul în care plicul expediat de dumneavoastră soseşte la biroul electoral pentru votul prin corespondenţă cu sediul în România, codul de bare imprimat pe plic va fi scanat (fiecare cod de bare asigură identificarea unică a alegătorului înscris în lista electorală permanentă cu opţiunea vot prin corespondenţă).
 • Odată scanat plicul exterior, în listele electorale se va înregistra faptul că v-aţi exprimat dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.
 • În baza scanării codului de bare şi a înregistrării exercitării dreptului de vot, veţi primi o notificare de la Autoritatea Electorală Permanentă, pe e-mail, că documentele trimise de dumneavoastră au fost notificate şi că v-aţi exercitat dreptul de vot.
 • După scanarea codului de bare, se verifică starea plicului exterior.

ATENŢIE! Dacă plicul exterior este desigilat (deschis) sau deteriorat (rupt sau degradat în asemenea măsură încât documentele pe care le conţine nu ar putea fi citite), plicul exterior se anulează.

 • Plicurile exterioare sigilate sunt desigilate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, care va proceda la verificarea certificatelor de alegător şi la verificarea integrităţii plicurilor interioare şi a sigiliilor acestora.

ATENŢIE! Plicurile exterioare care nu conţin certificatul de alegător sunt anulate. Plicurile interioare desigilate (deschise) sau deteriorate (rupte sau
degradate în asemenea măsură încât buletinele de vot pe care le conţin nu ar putea fi citite) vor fi anulate.

 • Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la sfârşitul fiecărei zile de activitate şi desigilate, dacă este cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.
 • Urnele de vot sunt păstrate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă în condiţii de siguranţă şi sub pază asigurată de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

In cazul plicurilor expediate sau depuse la sediile misiunilor diplomatice:

 • În cazul în care trimiteţi sau depuneţi personal plicul exterior la sediul misiunii diplomatice, acesta va fi înregistrat într-un registru special, va fi păstrat în siguranţă, într-un spaţiu special destinat până la momentul constituirii biroului electoral pentru votul prin corespondenţă din cadrul respectivei misiuni diplomatice.
 • Dacă optaţi să depuneţi personal la sediul misiunii diplomatice plicul exterior, veţi primi şi o dovadă scrisă că aţi predat plicul.
 • După constituirea biroului electoral pentru votul prin corespondenţă din cadrul misiunii diplomatice respective, toate plicurile exterioare vor fi predate acestui birou, care asigură verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare şi înregistrarea primirii acestora.
 • Odată scanat plicul exterior, în listele electorale se va înregistra faptul că v-aţi exprimat dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.
 • În baza scanării codului de bare şi a înregistrării exercitării dreptului de vot, veţi primi o notificare de la Autoritatea Electorală Permanentă, pe e-mail, că documentele trimise de dumneavoastră au fost notificate şi că v-aţi exercitat dreptul de vot.

ATENŢIE! Dacă plicul exterior este desigilat (deschis) sau deteriorat (rupt sau degradat în asemenea măsură încât documentele pe care le conţine nu ar putea fi citite), plicul exterior se anulează.

 • Plicurile exterioare sigilate sunt desigilate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, care va proceda la verificarea certificatelor de alegător şi la verificarea integrităţii plicurilor interioare şi a sigiliilor acestora.

ATENŢIE! Plicurile exterioare care nu conţin certificatul de alegător sunt anulate. Plicurile interioare desigilate (deschise) sau deteriorate (rupte sau degradate în asemenea măsură încât buletinele de vot pe care le conţin nu ar putea fi citite) vor fi anulate.

 • Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la sfârşitul fiecărei zile de activitate şi desigilate, dacă este cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.
 • Urnele de vot sunt păstrate în condiţii de siguranţă într-un spaţiu special dedicat din sediul misiunii diplomatice.

Mai pot vota în ziua alegerilor?

Alegătorul pentru care biroul electoral pentru votul prin corespondență a înregistrat primirea plicului exterior nu își poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secției de votare. Dacă plicul nu ajunge în timp util, alegătorul poate vota în secția de votare din străinătate. În ziua alegerilor, SIMPV va verifica dacă alegătorul a votat prin corespondență.

În ce condiții se anulează plicurile/buletinele?

Pentru votul prin corespondență se aplică prevederile din Legea 288/2015, art 15

 • Plicul exterior nu se mai deschide dacă ajunge după termenul limită, ci este anulat în totalitate.
 • Plicurile exterioare desigilate sau deteriorate astfel încât să fie compromisă integritatea votului sunt anulate.
 • Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt anulate.
 • Plicurile interioare deteriorate astfel încât să afecteze integritatea votului sunt anulate.
 • În condițiile de mai sus, se consideră că alegătorul nu a votat prin corespondență.
 • De asemenea, în cazul în care în același plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot, acestea sunt declarate nule de către biroul electoral pentru votul prin corespondență. – art 16, Legea 288/2015

Conform Hotărârii nr 20/2020 a AEP:

 • Prin plic exterior desigilat se înțelege plicul exterior deschis.
 • Prin plic exterior deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență se înțelege, în sensul prezentei hotărâri, plicul exterior rupt și/sau degradat în asemenea măsură încât documentele pe care le conține nu ar putea fi citite.
 • Prin plic interior desigilat se înțelege, plicul interior deschis.
 • Prin plic interior deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență se înțelege, în sensul prezentei hotărâri, plicul interior rupt și/sau degradat în asemenea măsură încât buletinele de vot pe care le conține nu ar putea fi citite.
 • În cazul în care în același plic interior au fost introduse 2 sau mai multe buletine de vot pentru Senat, respectiv Camera Deputaților acestea sunt declarate nule de biroul electoral. În cazul în care în același plic interior au fost introduse un buletin de vot pentru Camera Deputaților și două sau mai multe buletine de vot pentru Senat, buletinele de vot pentru Senat sunt declarate nule de biroul electoral. În cazul în care în același plic interior au fost introduse un buletin de vot pentru Senat și două sau mai multe buletine de vot pentru Camera Deputaților, buletinele de vot pentru Camera Deputaților sunt declarate nule de biroul electoral.

Conform Legii 288/2015, art 15

 • În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență, biroul electoral pentru votul prin corespondență anulează prin decizie plicul exterior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de alegător și extragere a plicului interior și introducerea acestuia în urna de vot.

Vezi și

 

Legislația principală care se aplică votului prin corespondență, este Legea 288/2015, pe care o veți găsi aici.

Detalii despre Biroul electoral de circumscripție 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara ţării


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *