Observatori, delegați și reprezentanți – ce face fiecare?

Reprezentanții candidaților sunt membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare. Aceștia iau parte, împreună cu preşedintele și locţiitorul, la administrarea întregului proces – deschiderea secţiilor, votare, numărarea voturilor şi întocmirea procesului verbal de consemnare a rezultatelor. În birourile electorale ale secţiilor de votare pot avea reprezentanți doar partidele care au candidați în circumscripția respectivă.

Delegații partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt acreditaţi, la propunerea acestora și prin decizie a biroului electoral de circumscripție, pentru secțiile de votare unde competitorii respectivi nu au reprezentanți în biroul electoral. Delegaţii pot asista doar la numărarea voturilor și centralizarea rezultatelor la nivel de secție de votare și nu pot interveni în organizarea şi desfăşurarea procesului.

Observatorii interni, internaționali şi reprezentanţii mass media sunt persoane neafiliate politic, care pot monitoriza ce se întâmplă în secția de votare fără a interveni direct în activitățile biroului electoral. Observatorii pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6:00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă.

Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei legi atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

Art. 90 din Legea 208/2015

Pentru încălcări ale legislației de către categoriile de persoane de mai sus puteţi sesiza președintele biroului electoral al secției de votare pentru a lua măsuri. Sesizarea poate fi verbală sau scrisă, iar dacă preşedintele nu ia măsuri, vă puteţi adresa biroului electoral de circumcripție județeană.

 obs

Înapoi la cuprins