Index Reguli

OBSERVATORI și reprezentanți ai partidelor – ce face fiecare?

Observatorii și delegații au roluri distincte, dar la fel de importante într-o secție de votare.

Reprezentanții (delegatii) partidelor politice sunt membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare/birourilor electorale de circumscriptie sau pentru votul in strainatate. Aceștia iau parte, împreună cu preşedintele, la administrarea întregului proces – deschiderea secţiilor, votare, numărarea voturilor şi întocmirea procesului verbal de consemnare a rezultatelor. În birourile electorale ale secţiilor de votare pot avea reprezentanți partidele parlamentare.

(1) În cazul referendumului național, birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București și birourile electorale ale secțiilor de votare din țară se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului;

Art 26 (1)

(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului.

Art. 271   

Observatorii interni, internaționali şi reprezentanţii mass media sunt persoane neafiliate politic, care pot monitoriza ce se întâmplă în secția de votare fără a interveni direct în activitățile biroului electoral. Observatorii pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6:00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă.

Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei legi atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

Art. 90 din Legea 208/2015

Pentru încălcări ale legislației de către categoriile de persoane de mai sus puteţi sesiza președintele biroului electoral al secției de votare pentru a lua măsuri. Sesizarea poate fi verbală sau scrisă, iar dacă preşedintele nu ia măsuri, vă puteţi adresa biroului electoral de circumcripție județeană.

 Observatorii sunt acreditați de organizații neguvernamentale care au o vechime mai mare de 6 luni și au statut obiective legate de drepturile omului. Pentru a obține acreditări puteți să vă adresați organizațiilor din campania Fiecarevot. [vezi și Hotărârea AEP 452/2018]

Procedura de acreditare, conform art. 89 din Legea 208/2015 este următoarea:

(3) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, asociația sau fundația care dorește să își desemneze observatori interni trebuie să depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să fie însoțită de documente din care rezultă că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor.

(4) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, instituția mass-media care dorește să își desemneze reprezentanți trebuie să depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să fie însoțită de documente din care rezultă că instituția desfășoară activități în domeniul mass- media.

(5) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația, fundația sau instituția mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanți, după caz, numai persoane care nu au apartenență politică.

(7) Contestația privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare se soluționează de către Curtea de Apel București, în termen de două zile de la data înregistrării. Hotărârea dată este definitivă.

(8) Acreditarea emisă de Autoritatea Electorală Permanentă asociațiilor, fundațiilor și instituțiilor mass-media românești dă dreptul acestora de a desemna observatori interni și reprezentanți interni pe lângă toate birourile electorale ale secțiilor de votare.

(9) Observatorii interni și reprezentanții instituțiilor mass- media românești pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociația, fundația sau instituția mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.

(10) Procedura de acreditare, modelele documentelor de acreditare și ale ecusoanelor sunt stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.

Vezi procedura de acreditare

 

[vezi și Hotărârea AEP 452/2018 pentru mai multe detalii]

Ce e un observator?

Observatorul electoral este un cetățean independent, care nu face parte din vreun partid politic și care are drept de vot. Rolul lui este să fie prezent în secția de votare și să urmărească desfășurarea corectă a alegerilor sau referendumurilor, fără a interveni în desfășurarea operațiunilor electorale. Există și un Cod de Conduită care detaliază tot ce ține de statutul de observator.

Ce poate face un observator?

Observatorul poate participa la toate operațiunile ce se desfășoară în secția de votare (de la deschidere și votare, până la închidere, numărare și raportare), în baza unei acreditari acordate de una dintre organizațiile civice (Expert Forum, Funky Citizens, CSD etc.). De asemenea, poate sesiza eventuale nereguli birourilor electorale, motivul pentru care rolul lui devine foarte important în condițiile în care legea nu este respectată.

Cum decurge ziua unui observator?

Ziua unui observator arată diferit, în funcție de varianta pentru care optează. Poate participa la monitorizare individual sau în echipă cu un alt observator, poate fi staționar (adică își petrece toată ziua într-o secție) sau mobil (adică monitorizează activitatea în mai multe secții, într-o echipă de 2 observatori, minimum 45 de minute per secție).

Cum mă pregătesc pentru a fi observator?

Cerințele care țin de rolul de observator nu sunt complicate și se pot învață ușor în urmă unui training de câteva ore (offline sau online). Fiecare voluntar va avea acces la Ghidul Observatorului și alte materiale informative pentru ziua referendumului, inclusiv prin platforma www.votcorect.ro.

Cum raportez nereguli?

Raportarea neregulilor se va face prin intermediul platformei www.votcorect.ro sau la hotline-ul 0800080200 (funcțional în ambele zile ale votării, între ore 6-22). Pentru a completa fișa de observare, vei dispune și de o aplicație de smartphone pe nume „Monitorizare Vot”, dezvoltată de echipa Code4Romania. (AndroidiOS)

 


Înapoi la cuprins