Index Reguli

Ce este un observator și cum lucrează observatorii Fiecarevot?

Ce este un observator?

Observatorii interni, internaționali şi reprezentanţii mass media sunt persoane neafiliate politic, care pot monitoriza ce se întâmplă în secția de votare fără a interveni direct în activitățile biroului electoral. Observatorii pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6:00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă.

Cum lucrează observatorii Fiecarevot?

  1. Un observator electoral este o persoană independentă politic acreditată de o asociație neguvernamentală.
  2. Observatorul nu trebuie să facă propagandă electorală în favoarea unui competitor electoral pe durata campaniei și în ziua alegerilor și nu poate face parte dintr-un partid politic.
  3. Un observator trebuie să cunoască procedura organizării alegerilor. Vor fi organizate traininguri în București și în alte orașe și vom distribui materiale informative (Manualul Observatorului, informații pe platforma www.votcorect.ro și altele)
  4. Observatorilor li se cere să completeze un set de formulare (în aplicația mobilă sau pe hârtie) care vor fi transmise spre centralizare organizațiilor de acreditare.
  5. Observatorul poate asista la toate operațiunile din cadrul procesului de vot, începând cu deschiderea secțiilor de votare, continuând cu votarea propriu-zisă și terminând cu numărarea voturilor și redactarea proceselor verbale.
  6. Observatorul nu poate interveni direct în organizarea procesului electoral decât prin sesizarea Biroului Electoral și prin metodele aprobate de echipa de coordonare. Echipa de coordonare va oferi asistență electorală observatonă perilor în ziua alegerilor.
  7. Pentru abateri grave, acreditarea poate fi retrasă de către organizația care a emis-o.

Ce prevede legea electorală pentru alegerile parlamentare?

Se aplică prevederile art 89 și 90 din Legea 208/2015.

 

Art 89

(1) La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a personalului de pază, candidații, persoanele acreditate în condițiile prezentei legi, reprezentanții Autorității Electorale Permanente, membrii birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai Biroului Electoral Central.

(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se înțelege următoarele:

a) observatori interni, desemnați de către asociații sau fundații, care desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă;

b) reprezentanți ai instituțiilor mass-media românești, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă;

c) observatori internaționali, desemnați de către organizații străine sau internaționale pentru observarea alegerilor ori invitați de către autoritățile române, acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă;

d) reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine, acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă;

e) delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, acreditați de către birourile electorale de circumscripție, conform legii.

(3) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, asociația sau fundația care dorește să își desemneze observatori interni trebuie să depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să fie însoțită de documente din care rezultă că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor.

(4) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, instituția mass-media care dorește să își desemneze reprezentanți trebuie să depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să fie însoțită de documente din care rezultă că instituția desfășoară activități în domeniul mass- media.

(5) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația, fundația sau instituția mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanți, după caz, numai persoane care nu au apartenență politică.

(6) Acreditarea observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine care solicită acest lucru se face de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(7) Contestația privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare se soluționează de către Curtea de Apel București, în termen de două zile de la data înregistrării. Hotărârea dată este definitivă.

(8) Acreditarea emisă de Autoritatea Electorală Permanentă asociațiilor, fundațiilor și instituțiilor mass-media românești dă dreptul acestora de a desemna observatori interni și reprezentanți interni pe lângă toate birourile electorale ale secțiilor de votare.

(9) Observatorii interni și reprezentanții instituțiilor mass- media românești pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociația, fundația sau instituția mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.

(10) Procedura de acreditare, modelele documentelor de acreditare și ale ecusoanelor sunt stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.

(11) Acreditarea delegaților partidelor politice se face de către birourile electorale de circumscripție, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, la cererea scrisă a conducerilor organizațiilor județene ale partidelor politice, ale alianțelor politice și ale alianțelor electorale sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care nu au reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare, făcută cu cel puțin 5 zile înaintea datei alegerilor.

(12) Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.

(13) Delegații acreditați ai partidelor politice pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către biroul electoral de circumscripție, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.

Art. 90. – 

(1) Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.

(2) Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei legi atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.

(3) La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare.

Dacă vrei să te înscrii ca observator intră pe www.fiecarevot.ro

 

Cât se plătește?

FiecareVot este o inițiativă civică independentă, susținută de mai multe organizații neguvernamentale. Activitatea de observator este una voluntară, care nu se remunerează.

Până când se fac înscrierile?

Cei care vor să devină observatori se pot înscrie pe pagina www.fiecarevot.ro începând cu luna noiembrie până pe 3 decembrie.

Cum particip la training?

Observatorii vor participa la sesiuni de pregătire online, vor avea acces la Manualul Observatorului şi la fișele de observare, dar și la asistență pe toată perioada procesului. În plus, vor putea sesiza rapid orice fel de nereguli observate în cele două zile de vot prin aplicaţia pentru smartphone Monitorizare Vot, dezvoltată de echipa Code4Romania.

 


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *