Index Reguli

Care sunt documentele care atestă domiciliul sau reședința în străinătate?

Lista este stabilită prin Ordinul MAE nr. 1627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

  • Pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de identitate eliberate de autoritățile locale ale statului de reședință (carte de identitate, pașaport, certificat de naturalizare/cetățenie etc.) reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.
  • Documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.
  • Lista avizată de serviciul personal al Ministerului Apărării Naționale/Ministerului Afacerilor Interne care să ateste calitatea de militar în misiune reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.
  • Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma un tratament medical, de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reședință în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.
  • Pentru cetățenii români cu reședința pe teritoriile altor entități nerecunoscute ca state, documentele deținute pe plan local reprezintă dovada de reședință în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.
  • În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate mai jos.

Ordinul a fost modificat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.365/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

  • Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma unul sau mai multe programe de studii, documentele emise ori avizate de o instituție de învățământ ori formare profesională, pe plan local, ori de autoritățile statelor acestor entități reprezintă dovada de reședință.
Nr.
crt.
Țara Documentele
1 Afganistan 1. Viză de lungă ședere
2. Pașaport de serviciu însoțit de NATO Travel Order (individual sau colectiv)
2 Africa de Sud 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
3 Albania 1. Document care atestă domiciliul
2. Permis de ședere pentru străini
4 Algeria 1. Carte de reședință
2. Permis de ședere
5 Andorra 1. Titlu de sejur eliberat străinilor
2. Permis de conducere
6 Angola 1. Permis de ședere permanentă
2. Permis de ședere temporară
3. Viză de muncă aplicată în pașaport
4. Carte de rezidență pentru cetățeni străini
7 Antigua și Barbuda 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
8 Arabia Saudită 1. Permis de rezident
2. Adeverință care să ateste adresa
9 Argentina 1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie: română și argentiniană)
2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
3. Adeverință privind rezidența temporară
10 Armenia 1. Permis de rezidență temporară
2. Document de călătorie pentru străini
3. Permis de ședere permanentă
11 Australia 1. Viză de rezidență temporară
2. Viză de rezidență permanentă
3. Permis de conducere
4. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Australiei
12 Insula Christmas 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
13 Insulele Cocos 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
14 Insula Norfolk 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
15 Austria 1. Dovadă de înscriere sau înregistrare (Bestatigung der Meldung sau Meldezettel)
2. Adeverință de înregistrare pentru cetățenii SEE și ai Confederației Elvețiene
(Anmeldebescheinigung fur EWR Burgern-innen und Schweizer Burger-innen)
3. Certificat privind libera circulație în UE (EU Freizugigkeitsbestatigung)
4. Titlu de ședere sau dovadă de stabilire (Aufenthaltstitel)
5. Document de identitate cu fotografie pentru cetățenii comunitari (EU – Lichtbildausweis)
6. Adeverință de lungă ședere (Bescheinigung des Daueraufenthalts)
16 Azerbaidjan 1. Permis de rezidență temporară
2. Permis de rezidență permanentă
17 Bahamas 1. Permis de ședere permanentă
2. Permis de ședere temporară (annual permit)
18 Bahrain 1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere
19 Bangladesh Conform pct. 1 și 2 din notă
20 Barbados 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
21 Belarus 1. Permis de ședere
22 Belgia 1. Permis de ședere temporară, tip E
2. Permis de ședere permanentă, tip E+
3. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere temporară
4. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere permanentă
5. Carte de identitate pentru străini
6. Certificat de înregistrare în registrul străinilor
7. Certificat de înregistrare
23 Belize 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
24 Benin 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
25 Bhutan 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
26 Bolivia Conform pct. 1 și 2 din notă
27 Bosnia și Herțegovina 1. Colant privind reședința aplicat în pașaport
2. Card pentru rezidenți străini
3. Decizie de acordare a rezidenței
28 Botswana 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
29 Brazilia 1. Carte de identitate pentru străini
2. Carte de domiciliu
3. Document de rezidență temporar
30 Brunei Darussalem 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
2. Carte de identitate violet pentru rezidenții care au depășit vârsta de 12 ani
4. Carte de identitate verde pentru persoanele care stau mai mult de 3 luni în Brunei Darussalem
31 Bulgaria 1. Certificat/Permis de ședere continuă pentru cetățenii UE – cu valabilitate de până la 5 ani
2. Certificat/Permis de ședere permanentă pentru cetățenii UE – cu valabilitate de 10 ani
3. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE – cu valabilitate de până la 5 ani
4. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE – cu valabilitate de 10 ani
5. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere continuă) – cu valabilitate de la 5 ani
6. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere permanentă) – cu valabilitate de 10 ani
7. Permis de ședere pentru persoana cu ședere continuă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC – cu valabilitate de până la 5 ani
8. Permis de ședere pentru persoana cu ședere permanentă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC – cu valabilitate de până la 5 ani
9. Card de ședere temporară/permanentă pentru cetățean străin
10. Card de ședere pentru cetățean străin, care beneficiază de statutul de azilant
11. Card de ședere pentru cetățean străin cu statut umanitar (persoană care beneficiază de protecție subsidiară)
12. Card de ședere pentru refugiat
13. Adeverință eliberată, la cerere, de autoritățile bulgare locale (document prin care se menționează domiciliul sau reședința)
32 Burkina Faso 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
33 Burundi 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
34 Cambodgia 1. Viză aplicată în pașaport
35 Camerun 1. Permis de ședere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
36 Canada 1. viză de rezident permanent
2. formularele de rezidență permanentă IMM 5292/IMM 5688 (formulare de landed immigrant)
3. carte de rezident permanent
4. viză de rezident temporar
5. permis de studii
6. permis de muncă
7. confirmare de trimitere (Confirmation of Referral) către Immigration Refugee Board
8. titlu de călătorie pentru refugiați
9. certificat de identitate
10. permis de conducere
37 Capul Verde 1. Permis de ședere permanentă
38 Republica Centrafricană Conform pct. 1 și 2 din notă
39 Republica Cehă 1. Permis de rezidență temporară
2. Permis de rezidență permanentă
3. Colant aplicat în pașaport privind permisiunea de ședere temporară/permanentă
4. Adeverință privind reședința
40 Chile 1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere permanentă
41 China 1. Permis de ședere
2. Dovadă de stabilire a reședinței eliberată de secțiile de poliție:
a) tipizatul model 2008;
b) tipizatul model 2009;
c) dovadă de stabilire a reședinței temporare;
d) dovadă de stabilire a reședinței temporare pentru vizitatori
3. Permis de ședere permanentă eliberat de Hong Kong și Macao
Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Chinei
42 Hong Kong 1. Permis de ședere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
43 Macao 1. Permis de ședere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
44 Ciad 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
45 Cipru 1. Certificat de înregistrare
2. Permis de ședere temporară
3. Carte de identitate pentru străin
4. Permis de ședere „RTCN” sub forma unei vize/ștampile aplicate în pașaport
5. Permis de conducere cipriot
46 Coasta de Fildeș 1. Certificat de rezidență
2. Permis de ședere temporară
47 Comore 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
48 Congo 1. Viză de ședere
2. Atestat de rezidență
49 R.D. Congo 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
50 Costa Rica 1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
2. Conform pct. 1 și 2 din notă
51 Columbia 1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere temporară
52 Croația 1. Pașaportul croat
2. Cartea de identitate croată
3. Certificatul de cetățenie croată
4. Cardul de rezidență
5. Adeverință de înregistrare a șederii temporare în Republica Croația
53 Cuba 1. Carte de identitate pentru străini (completată olograf)
54 Danemarca 1. Permis de ședere/rezidență
2. Dovadă a dreptului de ședere având forma unei adeverințe
3. Certificat de înregistrare
4. Permis de conducere
5. Card de sănătate
Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Danemarcei
55 Insulele Feroe 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
56 Groenlanda 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
57 Djibouti 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
58 Dominica 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
59 Republica Dominicană 1. Carte de identitate pentru străini
60 Ecuador 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
61 Egipt 1. Viza de ședere emisă de autoritățile egiptene
2. Reședința pe teritoriul egiptean, care se aplică pentru o perioadă mai mare de 3 luni
3. Pentru persoanele cu dublă cetățenie este valabil pașaportul românesc pe care se află ștampila de intrare pe teritoriul egiptean, în paralel cu prezentarea documentului de identitate egiptean.
62 El Salvador 1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
2. Conform pct. 1 și 2 din notă
63 Elveția 1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: pașaportul; cartea de identitate
2. Pentru străini: – permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
– adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință; – cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
64 Emiratele Arabe Unite 1. Viză de reședință
2. Permis de rezidență
65 Eritreea 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
66 Estonia 1. Card de identitate pentru cetățenii UE
67 Etiopia 1. Permis de ședere temporară
68 Fiji 1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
3. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
69 Filipine 1. Certificat de înregistrare pentru străini
2. Permis de muncă pentru străini
3. Viză de reședință
70 Finlanda 1. Permis de rezidență
2. Card de rezidență
3. Permis de reședință sub formă de colant aplicat în pașaport
4. Atestat de reședință eliberat de evidența populației
5. Atestat de reședință eliberat de poliție
6. Permis de conducere
7. Cartea de identitate emisă de autoritățile finlandeze pentru cetățenii din țările UE, cu valabilitate de 5 ani, fără drept utilizare ca document de călătorie
71 Franța 1. Titlu de sejur (modelul electronic și carte de rezident)
2. Recipisă temporară care înlocuiește titlul de sejur expirat sau pierdut
3. Adeverință, certificat și atestat prin care primarul/funcționarul primăriei certifică și semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franța
4. Certificat sau adeverință de școlarizare
5. Atestat care conține numărul național de asigurare medicală
6. Ultimul aviz de impozitare
7. Dovadă a calității de șomer (cu valabilitate de un an)
8. Permis de conducere
9. Card de asigurare medicală
10. Atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez
11. Declarație de domiciliu dată pe propria răspundere, cu legalizarea semnăturii de către primar sau ofițerul de stare civilă
12. Adeverință privind alegerea domiciliului, în măsura în care din conținutul acesteia reiese că este eliberată de către o autoritate a statului francez, fapt confirmat prin ștampilă și semnătura reprezentantului legal
13. Cărți individuale de acordare a ajutorului medical de stat sau cărți pentru persoane cu handicap, găzduite de autoritățile franceze
14. Extrase de cont bancar cu intrări/ieșiri de fonduri recente
15. State salarizare
16. Factură electricitate
17. Factură de internet și telefon fix
18. Asigurări domiciliu
Franța – Departamente de peste mări:
72 Guyana Franceză 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
73 Guadelupa 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
74 Martinica 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
75 Mayotte 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
76 Reunion 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
Franța – Teritorii de peste mări:
77 Polinezia Franceză 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
78 Noua Caledonie 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
79 Saint Barthelemy 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
80 Saint Martin 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
81 Saint Pierre și Miquelon 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
82 Wallis și Futuna 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
83 Gabon 1. Permis de ședere
84 Gambia Conform pct. 1 și 2 din notă
85 Germania 1. Adeverință privind domiciliul permanent/reședința
2. Adeverință privind dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului în UE
3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care dețin și cetățenia germană)
4. Permis de ședere pe durată determinată
5. Permis de ședere
6. Permisiune de stabilire permanentă
7. Permisiune de ședere permanentă UE
86 Georgia 1. Permis electronic de ședere temporară
2. Permis de ședere permanentă
87 Republica Elenă 1. Adeverință de înregistrare
2. Adeverință privind domiciliul
3. Adeverință de înregistrare ca membru de familie al unui cetățean european
4. Carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean european
5. Documente emise de autoritățile elene de resort, inclusiv Ministerul elen al Afacerilor Externe, pentru cetățenii români cu statut special (diplomați, polițiști-FRONTEX, militari, funcționari internaționali, persoane asimilate acestora)
6. Cartea de identitate elenă eliberată de serviciile locale de evidență a populației
7. Permisul de conducere elen, eliberat de direcțiile regionale ale Ministerului Transporturilor
8. Numărul individual de identificare fiscală atribuit de autoritățile elene (AFM)
9. Contractul de închiriere a unei locuințe în Republica Elenă, înregistrat la autoritățile locale
10. Document care conține numărul de asigurare medicală (AMKA)
11. Facturi de plată utilități pe teritoriul Republicii Elene.
88 Grenada 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
89 Ghana Conform pct. 1 și 2 din notă
1. Viză de ședere temporară
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
90 Guatemala 1. Viză aplicată în pașaport
2. Permis de ședere
91 Guineea Bissau 1. Permis de ședere
92 Guineea Conakry Conform pct. 1 și 2 din notă
93 Guineea Ecuatorială 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
94 Guyana Conform pct. 1 și 2 din notă
95 Haiti 1. Permis de ședere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
96 Honduras 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
97 India 1. PIO Card
2. Certificat de înregistrare
3. Viză aplicată în pașaport
98 Indonezia 1. Permis de ședere temporară
2. Permis de ședere permanentă
99 Insulele Cook 1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
100 Insulele Marshall 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
101 Insulele Solomon 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
102 Iordania 1. Permis de ședere
2. Permis de muncă
3. Pașaportul și cartea de identitate eliberate de autoritățile iordaniene pentru persoanele cu dublă cetățenie româno-iordaniană
103 Irak 1. Document care atestă dreptul de ședere
2. Document care atestă domiciliul
104 Iran 1. Viza de muncă
2. Viza de rezidență
105 Irlanda 1. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie
2. Certificat de naturalizare
3. Documente eliberate de autoritățile irlandeze prin care se atestă încadrarea în muncă și plata taxelor și impozitelor (formularele P45 și P60)
4. Documente care conțin numărul de înregistrare socială – Personal Public Service Number – PPS Card sau adeverința care conține numărul de înregistrare socială – PPSN
5. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale – PRTB (Private Residential Tenancies Board)
6. Contract de proprietate a unui imobil rezidențial
7. Permis de conducere irlandez
8. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Irlanda
9. Facturi de plată utilități în Irlanda
10. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie
106 Islanda 1. Orice documente islandeze valabile care conțin numărul unic de identificare, kennitala.
107 Israel 1. Carte de identitate emisă pentru persoanele care urmează să primească cetățenia
2. Carte de identitate emisă pentru cetățenii străini rezidenți
3. Viză de reședință sau de muncă
108 Italia 1. Carte de identitate pentru cetățenii străini
2. Atestat de ședere/de înscriere în registrul populației
3. Certificat de rezidență emis de primăria locală
4. Certificat privind componența familiei – dacă pe acesta este înscrisă reședința titularilor
5. Certificat cumulativ privind reședința și alte drepturi
6. Permis de ședere
7. Carte de identitate pentru membrii corpului diplomatic și NATO ID CARD
8. Cărțile de identitate electronice
109 Jamaica 1. Permis de conducere
2. Permis de muncă
3. Carte de identitate (Elector Registration Identification Card)
4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
110 Japonia 1. Card de rezidență
2. Certificat de rezidență
3. Certificat de atestare a rezidenței
4. Viză aplicată în pașaport
111 Kazahstan 1. Permis de ședere
2. Certificat de rezidență eliberat de primăria locală
3. Carte de migrațiune
4. Atestat de înscriere în registrul de populație
5. Permis de muncă
112 Kenya 1. Carte de identitate pentru străini
2. Viză de reședință aplicată în pașaport
113 Kiribati 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
114 Kuweit 1. Carte de identitate pentru străini
2. Viză de reședință aplicată în pașaport
115 Kârgâzstan 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
116 R.P.D. Laos 1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
2. Viza tip I-B3_P-B3_LA-B2
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
117 Lesotho 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
118 Letonia 1. Permis de ședere de tip card
2. Permis de ședere electronic de tip card
3. Permis de ședere permanentă
4. Permis de ședere de scurtă durată
119 Liban 1. Permis de ședere
2. Extras individual de stare civilă cu datele personale
3. Permisul de muncă
4. Dovada de rezidență eliberată de primării
120 Liberia 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
121 Libia 1. Carte de familie pentru persoanele căsătorite cu cetățeni libieni
2. Viză de reședință
3. Adeverință de reședință
122 Liechtenstein 1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate:
a) pașaportul;
b) cartea de identitate.
2. Pentru străini:
a) permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
b) adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință;
c) cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.
123 Lituania 1. Permis de ședere de tip card
2. Permis de ședere electronic de tip card
3. Permis de ședere permanentă
4. Permis de ședere de scurtă durată
5. Acreditare eliberată de Ministerul Afacerilor Externe lituanian sub formă de card pentru personalul diplomatic și tehnico-adminsitrativ al misiunii diplomatice și pentru angajații din Institutul European de Egalitate de Gen (Vilnius)
124 Luxemburg 1. Certificat de înregistrare pentru rezidență sub 5 ani (eliberat de către municipalitatea locului de reședință – primării/comune)
2. Permis de ședere permanentă pentru rezidențe mai mari de 5 ani (eliberat de către Direcția imigrări/Ministerul Afacerilor Externe local)
125 Macedonia de Nord 1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere temporară sub forma unui card
3. Permis de ședere temporară sub forma unei vize aplicate în pașaport
4. Permis de ședere permanentă sub forma unui card
126 Madagascar 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
127 Malaysia 1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere
3. Viză de lungă ședere
4. Viză de reședință
5. Colant aplicat în pașaport care atestă reședința temporară
128 Malawi 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
129 Maldive 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
130 Mali 1. Certificat de rezidență
131 Malta 1. Carte de reședință permanentă pentru cetățenii UE
2. Carte de reședință temporară pentru cetățenii UE
132 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 1. Colant/Ștampilă aplicat(ă) în pașaport care atestă reședința
2. Colant/Vinietă aplicat(ă) în pașaport privind dreptul de ședere
3. Certificat de înregistrare
4. Autorizație de muncă
5. Document care atestă reședința permanentă
6. Document care atestă înregistrarea la autoritățile locale privind confirmarea și stabilirea taxelor locale, respectiv adeverința de plată a impozitelor la autoritățile centrale sau locale
7. Permis de conducere
8. Document care conține numărul național de asigurare
9. Document care conține numărul de asigurare medicală
10. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale
11. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
12. Facturi de plată utilități în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
13. Scrisoare de confirmare a statutului Pre-Settled (EUSS Outcome Letter)
14. Scrisoare de confirmare a statutului Settled (EUSS Outcome Letter)
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – Teritorii de peste mări
133 Anguilla 1. Ștampilă/Permis care atestă reședința
2. Ștampilă/Permis de muncă
3. Certificat de apartenență
4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
134 Bermuda 1. Permis de muncă
2. Certificat de reședință
3. Permis de intrare
4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
135 Insulele Virgine 1. Permis de muncă
2. Certificat de reședință
3. Permis de intrare
4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
136 Insulele Cayman 1. Permis de muncă
2. Certificat de reședință
3. Permis de intrare
4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine
5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
137 Insulele Falkland 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
138 Gibraltar 1. Permis de ședere
2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Gibraltar, contract de muncă, contract de închiriere
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
139 Montserrat 1. Permis de ședere
2. Permis de muncă
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
140 Insulele Pitcairn 1. Viză de lungă ședere
2. Permis de ședere
3. Autorizație de muncă
4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
141 Insulele Georgia de Sud și Sandwich de Sud 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
142 Insulele Turks și Caicos 1. Certificat emis de Turks și Caicos și Caicos Islander
2. Permis de ședere
3. Certificat de rezident permanent
4. Permis de muncă
5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
143 Teritoriul Antarctic Britanic 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – Dependențele Coroanei Britanice
144 Guernsey 1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Guernsey, contract de muncă, contract de închiriere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
145 Insula Man 1. Permis de muncă
2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Man, contract de închiriere
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
146 Jersey 1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Jersey, contract de închiriere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
147 Maroc 1. Permis de ședere/carte de rezidență
2. Carte națională de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie – română și marocană)
3. Carte de înregistrare (carte d’immatriculation)
4. Recipisă de depunere a cererii de obținere/reînnoire a cărții de înregistrare (echivalentul certificatului de înregistrare)
148 Mauritania 1. Carte de rezidență
2. Carte/Titlu de sejur
3. Carte de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie – română și mauritaneză)
149 Mauritius 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
150 Mexic 1. Atestat de reședință temporară
2. Atestat de reședință permanentă
3. Document unic de migrare
151 Micronesia 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
152 Mongolia 1. Permis de ședere
2. Autorizație de muncă
3. Viză de muncă
153 Republica Moldova 1. Permis de ședere temporară
154 Monaco 1. Titlu de sejur
2. Permis de conducere
155 Mozambic 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
156 Muntenegru 1. Permisul de ședere temporară
2. Permisul de ședere temporară și muncă
3. Permisul de ședere permanentă
4. Cartea de identitate pentru străini (pentru șederea permanentă)
157 RU Myanmar 1. Permis de conducere
2. Viză – un an
3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
158 Namibia 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
159 Nauru 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
160 Nepal 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
161 Nicaragua 1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
2. Conform pct. 1 și 2 din notă
162 Niger 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
163 Nigeria 1. Permis de ședere
164 Niue 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
165 Norvegia 1. Certificat de înregistrare a domiciliului (Bostedattest)
2. Certificat de înregistrare a reședinței pentru cetățenii SEE (Registreringsbevis for E∅-borgere)
3. Certificat de înregistrare a reședinței permanente pentru cetățenii SEE (Varig Oppholdsbevis for E∅-borgere)
4. Viză tip permis de ședere permanentă (Permanent oppholdstillatelse)
5. Permis de conducere norvegian (FΦrerkort), cu mențiunea că documentul atestă reședința în Norvegia numai dacă titularul deține un pașaport românesc valabil cu menționarea domiciliului în străinătate și nu poate prezenta documentele menționate la punctele de la 1 la 4 sau pașaport norvegian valid, emis pe numele său.
6. Contract de muncă (valid)
166 Noua Zeelandă 1. Viză de rezidență sub forma unui colant aplicat în pașaport
2. Permis de conducere
3. Card de asigurare socială și medicală și de protecție socială, care include adresa de reședință a posesorului și numărul de referință al persoanei
4. Notificare a autorităților/administrației pentru taxe/impozite
5. Contract de închiriere a locuinței
6. Factură de plată a utilităților
7. Extract bancar care să includă și adresa persoanei
8. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
167 Tokelau 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
168 Olanda 1. Permis de ședere (Verblijfstitel sau Verblifskaart)
2. Card eliberat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut privilegiat (Identiteitbewijs geprivilegieerden – Ministerie van Buitenlandse Zaken)
3. Extras internațional al înregistrării persoanelor în registrul populației eliberat de primărie (Publiekszaken, Extract from the register of population)
4. Extras (Uittreksel) înregistrare la primărie și obținere cod numeric propriu burgerservicenummer (BSN) (documentele conțin și specificarea adresei de reședință, woonadres, adresgegevens, verblijfplaats)
5. Pașaport sau carte de identitate olandeze, numai împreună cu documentul românesc valabil solicitat pentru exercitarea votului
6. Permis de conducere valabil, eliberat de autoritățile olandeze (Rijbewijs)
7. Poliță de asigurare de sănătate, națională, valabilă pentru anul în curs, emisă de o firmă de asigurare olandeză (Polis Verzekering)
8. Card de student, eliberat de universități din Olanda, valabil pentru anul în curs (Studentenkaart, Student card)
9. Abonament de transport, personalizat (cu fotografie) valabil pentru anul în curs (Persoonlijke OV chipkaart)
Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Olandei
169 Aruba 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
170 Curacao 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
171 Sint Maarten 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
172 Bonaire 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
173 Saba 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
174 St. Eustatius 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
175 Sultanatul Oman 1. Card de rezidență
2. Viză aplicată în pașaport
176 Palau 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
177 Palestina 1. Viză de lungă ședere acordată cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni palestinieni
178 Pakistan 1. Card pentru persoane de origine pakistaneză
179 Papua Noua Guinee 1. Permis de rezidență permanentă
2. Viză de lucru cu multiple intrări
180 Panama 1. Carte de identitate pentru străini
181 Paraguay 1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie)
2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
3. Adeverință privind rezidența temporară
182 Peru 1. Carte de identitate pentru străini
2. Carnet de străin
183 Polonia 1. Adeverință privind înregistrarea șederii cetățeanului UE
2. Document care confirmă dreptul de ședere sau reședință
184 Portugalia 1. Permis de reședință permanentă
2. Titlu de reședință
3. Certificat de cetățean european
4. Cetățenii români cu dublă cetățenie pot prezenta documentele de identitate eliberate de autoritățile locale (carte de identitate, pașaport, permis de conducere etc.) pentru a face dovada rezidenței pe teritoriul Republicii Portugheze.
185 Qatar 1. Carte de identitate pentru străini
2. Colant privind reședința
186 Republica Populară Democrată Coreeană 1. Permis de reședință
187 Republica Coreea 1. Card de înregistrare pentru străini
2. Certificat de înregistrare pentru străini
3. Viză de lungă ședere (care conferă drept de ședere legal în Republica Coreea mai mare de 90 de zile)
188 Federația Rusă 1. Permis de ședere pentru cetățenii străini
2. Permis de reședință temporară pentru cetățenii străini
3. Ștampilă aplicată în pașaport cu menționarea adresei de domiciliu și/sau a termenului de ședere
4. Viză de lungă ședere
5. Talon separat de viză de lungă ședere
189 Rwanda 1. Viză aplicată în pașaport
190 Regatul Eswatini 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
191 Samoa 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
192 San Marino 1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de reședință
3. Permis de ședere
4. Permis de ședere special
5. Carte verde
6. Permis de muncă
7. Certificat de înscriere sau de rezidență
193 Saint Kitts și Nevis 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
194 Saint Vincent și Grenadine 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
195 Saint Lucia 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
196 Sao Tome și Principe 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
197 Seychelles 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
198 Serbia 1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de ședere permanentă aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză
3. Viză de ședere temporară aplicată în pașaport
4. Adeverință care atestă adresa de domiciliu
5. Permis de ședere kosovar
199 Senegal 1. Permis de ședere
2. Viză de lungă ședere
3. Autorizație de ședere
200 Sfântul Scaun 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
201 Sierra Leone 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
202 Singapore 1. Carte de identitate pentru rezidenți permanenți (National Registration Identity Card, NRIC)
2. Permis de angajat „Employment Pass”
3. Permis pentru antreprenori „Entre Pass”
4. Permis de angajat personalizat „Personalised Employment Pass”
5. Permis de muncă tip „S Pass”
6. Permis de muncă pentru lucrători străini „Work Permit for Foreign Worker”
7. Permis de muncă pentru lucrători domestici „Work permit for foreign domestic worker”
8. Permis de muncă pentru persoane care lucrează în localuri de divertisment „Work permit for performing artists”
9. Permis de angajat pentru stagiar „Training Employment Pass”
10. Permis de muncă tip „Work Holiday Pass”
11. Permis de muncă pentru stagiar „Training work permit”
12. Permis de muncă tip „Miscellaneous work pass”
13. Permis pentru studenți „Student Pass”
14. Permis de aparținător „Dependant’s pass”
15. Permis de vizită pe termen lung „Long term visit pass”
16. Permis diplomatic „Diplomatic Pass”
203 Siria 1. Document de reședință
2. Permis de ședere
3. Viză de reședință aplicată în pașaport
4. Permis de muncă
204 Slovacia 1. Carte de identitate pentru străini
2. Permis de reședință permanentă
3. Adeverință de domiciliu
205 Slovenia 1. Permis de ședere sub formă de carnet
2. Permis de ședere permanentă sub formă de card
3. Permis de ședere temporară sub formă de card
4. Permis de ședere sub formă de viză
5. Certificat de înregistrare a cetățeanului UE
6. Adeverință de domiciliu
206 Somalia 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
207 Spania 1. Certificat de înregistrare ca cetățean comunitar
2. Adeverință de înregistrare în Registrul municipal
3. Permis de conducere
4. Card de sănătate
5. Carnet de elev/student
6. Documente care conțin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv: a) carte de muncă, b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă, c) certificat de înscriere la asigurările sociale.
208 Sri Lanka 1. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
209 Statele Unite ale Americii (SUA) 1. Permis de reședință permanentă
2. Permis de muncă
3. Viză aplicată în pașaport, în perioadă de valabilitate, cu excepția vizei B1/B2
4. Formular I-797 sau I-797A
5. Permis de conducere
6. ID-card
Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea SUA
210 Guam 1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
211 Insulele Mariane de Nord 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
212 Insulele Virgine 1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
213 Puerto Rico 1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
214 Samoa Americană 1. Permis de conducere
2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
215 Sudan 1. Permis de ședere
2. Permis pentru străinii de origine sudaneză
3. Viză care atestă dreptul de ședere aplicată în pașaport
216 Sudanul de Sud 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
217 Suedia 1. Orice act emis de Agenția de Taxe (Skatteverket), indiferent de forma și titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul este înregistrat ca rezident în Suedia, respectiv deține un număr personal suedez
2. Permis de conducere emis de autoritățile suedeze (deținerea unui permis de conducere emis de autoritățile statului de reședință pentru toate cazurile în care se recomandă folosirea permisului de conducere)
3. Adeverință de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverință de deținere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenția de Taxe
4. Document emis de universitatea la care studiază – pentru studenții care nu sunt înregistrați ca rezidenți și se află la studii pentru o perioadă mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 12 luni
218 Suriname 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
219 Tadjikistan 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
220 Tanzania 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
221 Thailanda 1. Pașaport special eliberat cetățenilor străini
2. Permis de ședere având forma unei vize aplicate în pașaport
3. Permis de muncă
4. Permis de conducere
222 Timorul de Est 1. Permis de ședere permanentă
2. Viză de lucru
223 Togo 1. Permis de rezidență
224 Tonga 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
225 Trinidad și Tobago 1. Certificat de înregistrare a șederii
226 Tunisia 1. Permis de ședere
2. Viză aplicată în pașaport
227 Turcia 1. Permis de ședere
2. Permis de muncă
228 Turkmenistan 1. Adeverință eliberată de Serviciul pentru Migrație care confirmă dreptul de ședere
2. Permis de ședere
3. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
229 Tuvalu 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
230 Ucraina 1. Permis de ședere temporară
2. Permis de ședere permanentă
3. Viză de lungă ședere
231 Uganda 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
232 Ungaria 1. Card de domiciliu
2. Card de înregistrare pentru cetățenii SEE
3. Permis de ședere permanentă
4. Permis de ședere
5. Adeverință de stabilire a domiciliului
6. Carte de identitate
233 Uruguay 1. Carte de identitate pentru străini
2. Carte de identitate provizorie
234 Uzbekistan 1. Drept de ședere permanentă sub formă de viză aplicată în pașaport
2. Drept de ședere temporară sub formă de viză aplicată în pașaport însoțit de un document care atestă adresa la care este înregistrată persoana
235 Vanuatu 1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
236 Venezuela 1. Carte de identitate pentru străini
2. Viză de lungă ședere
3. Dovadă privind domiciliul sau înregistrarea în Registrul unic de informare fiscală (RIF)
237 Vietnam 1. Permis de ședere temporară
2. Permis de ședere permanentă
3. Viză aplicată în pașaport
238 Yemen 1. Viză aplicată în pașaport
239 Zambia 1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
4. Permis de rezidență permanentă
240 Zimbabwe 1. Permis de rezidență
2. Viză aplicată în pașaport
3. Permis de ședere temporară
4. Permis de ședere permanentă
5. Permis de muncă temporar


Tabelul a fost modificat prin Ordin 1787/2020,  Ordin 2204/2020,  Ordin 2311/2020, Ordin 2365/2020, Ordin 2376/2020


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *