Index Reguli

Cu ce DOCUMENTE pot vota?

Lista de documente este stabilită prin art. 83 din Legea 208/2015.

Pentru alegerile din decembrie 2020, potrivit Deciziei 35/2020 a BEC, alegătorii pot vota cu documente al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie.

Art. 1. – Alegătorul care deţine un act de identitate dintre cele prevăzute la art. art. 83 alin. (1) – (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 în baza acestuia.


Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară

 • cartea de identitate;
 • cartea electronică de identitate;
 • cartea de identitate provizorie;
 • buletinul de identitate;
 • pașaportul diplomatic;
 • pașaportul diplomatic electronic;
 • pașaportul de serviciu;
 • pașaportul de serviciu electronic;
 • carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Cetățenii români cu domiciliul în România, dar care au fost înscriși în Registrul electoral cu adresa de reședință în străinătate

își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării, însoțite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reședinței:

 • cartea de identitate;
 • cartea electronică de identitate;
 • cartea de identitate provizorie;
 • buletinul de identitate;
 • pașaportul diplomatic;
 • pașaportul diplomatic electronic;
 • pașaportul de serviciu;
 • pașaportul de serviciu electronic;
 • pașaportul simplu;
 • pașaportul simplu electronic;
 • pașaportul simplu temporar.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate

își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate conform prezentei legi, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

 • pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu;
 • pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu;
 • pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.

(4) Prin reședință în străinătate se înțelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu, și unde posedă un drept legal de ședere mai mare de 90 de zile. Documentele care atestă reședința în străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin.

(5) Militarii, polițiștii și personalul civil român din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională trimiși în misiune în teatre de operațiuni din străinătate își exercită dreptul de vot la orice secție de votare constituită în țara în care își desfășoară misiunea. Aceștia vor fi înscriși în lista electorală suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare și vor vota în baza pașaportului de serviciu.

 

Nu se poate vota pe baza titlului de călătorie!

Conform Deciziei BEC nr. 85/23.11.2020 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot

Îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare din străinătate, pe baza unui act de identitate, dintre cele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,  iar în cazul cetăţenilor români cu reşedinţa în străinătate şi a unui document care atestă reşedinţa în străinătate, dintre cele prevăzute în anexa la Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 1627/2019, următoarele categorii de alegători:

 1. persoanele care se prezintă la vot la secţiile de votare organizate în străinătate şi care fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
 2. membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
 • Documentul care atestă reşedinţa în străinătate poate fi prezentat biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, în original, în copie sau în format electronic, după caz.
 • Alegătorul cu reşedinţa în străinătate care deţine un document ce atestă reşedinţa în străinătate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie — 6 decembrie 2020 îşi poate exercita dreptul de vot conform alin. (1). în cazul în care, conform comunicării Ministerului Afacerilor Externe către toate secţiile de votare din străinătate, prevederile legislaţiei statului care a emis documentul ce atestă reşedinţa sunt mai favorabile, acestea se aplică cu prioritate.
 • Până cel mai târziu cu 48 de ore înaintea primei zile a votării, MAE întocmeşte şi aduce la cunoştinţă publică lista documentelor ce atestă reşedinţa în străinătate ale căror termene de valabilitate au expirat anterior datei de 1 martie 2020 şi care sunt considerate valabile de statul emitent.
 • Condiţia domiciliului sau a reşedinţei în străinătate, respectiv a prezentării unui document ce atestă reşedinţa în străinătate, nu se aplică următoarelor categorii de alegători care se prezintă la vot la secţiile de votare din străinătate:
 1. candidaţilor, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării;
 2. personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
 3. militarilor, poliţiştilor şi personalului civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate.


Înapoi la cuprins

2 comentarii

 1. Dacă un român locuiește cu soțul (soția)in străinătate dar nu are decât acte românești poate vota ? Dacă nu poate vota atunci să vă fie rușine!. PNL +PSD =hoți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *