Cu ce documente pot vota?

Dacă aveți domiciliul sau reședința în România, iar în ziua votării vă aflați în țară vă puteți exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

 1. cartea de identitate;
 2. cartea electronică de identitate;
 3. cartea de identitate provizorie;
 4. buletinul de identitate;
 5. pașaportul diplomatic;
 6. pașaportul diplomatic electronic;
 7. pașaportul de serviciu;
 8. pașaportul de serviciu electronic;
 9. carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Dacă aveți domiciliul în România, dar v-ați înscris în Registrul electoral cu adresa de reședință în străinătate, vă puteți exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării, însoțite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reședinței:

 1. cartea de identitate;
 2. cartea electronică de identitate;
 3. cartea de identitate provizorie;
 4. buletinul de identitate;
 5. pașaportul diplomatic;
 6. pașaportul diplomatic electronic;
 7. pașaportul de serviciu;
 8. pașaportul de serviciu electronic;
 9. pașaportul simplu;
 10. pașaportul simplu electronic;
 11. pașaportul simplu temporar.

Dacă aveți  domiciliul în străinătate vă puteți exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

 1. pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu;
 2. pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu;
 3. pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.

Legea 208/2015 – art 83

Prin reședință în străinătate se înțelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu, și unde posedă un drept legal de ședere mai mare de 90 de zile. Documentele care atestă reședința în străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin.  

Pentru cetăţenii români care deţin şi cetăţenia statului de reşedinţă, documentele de identitate eliberate de autorităţile locale ale statului de reşedinţă (carte de identitate, paşaport, certificat de naturalizare/cetăţenie etc.) reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv.

– Vezi aici Ordinul 500 MAE

Militarii, polițiștii și personalul civil român din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională trimiși în misiune în teatre de operațiuni din străinătate își exercită dreptul de vot la orice secție de votare constituită în țara în care își desfășoară misiunea, pe liste suplimentare.

Înapoi la cuprins