Index Reguli

Cum pot circula organizatorii alegerilor și observatorii după ora 23, precum și alegătorii în localități carantinate?

Guvernul a modificat pe 4 decembrie Hotărârea Guvernului nr 967/2020, pentru a introduce excepții de la restricțiile privind deplasarea în localitățile carantinate, respectiv după ora 23:

textele modificate sunt marcate în căsuțe

Art. 2. 

(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

  • 1. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
  • 2. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

21. prin excepție de la interdicția prevăzută la pct. 2 este permisă circulația, fără restricții, a:

a) membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic- auxiliar al acestora, a candidaților, a persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în toate localitățile, în intervalul 6 decembrie 2020, ora 23,00-7 decembrie 2020, ora 5,00;

b) persoanelor, în intervalul 6 decembrie 2020, ora 5,00- 7 decembrie 2020, ora 1,00, la nivel național, cu excepția celor izolate și/sau carantinate, la domiciliu sau la locația declarată, potrivit legii.

3. […]

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. b) -d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(31) Pentru verificarea motivului deplasării în situația prevăzută la alin. (1) pct. 21 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în organizarea sau observarea alegerilor.

(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2), (3) și (31), trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(41) În situația prevăzută la alin. (1) pct. 21 lit. b) nu este necesară prezentarea documentelor doveditoare ale motivului deplasării, prevăzute la alin. (2) și (3).

(5) În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la alin. (1) pct. 3 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.

 

HOTĂRÂRE nr. 56 din 04.12.2020 ora 12:00 a CNSU

Art.4 (1) Se propune permiterea circulației membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic-auxiliar al acestora, a candidaților, a persoanelor acreditate și a
oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, fără restricții, în toate localitățile, în perioada 06.12.2020 ora 23.00 – 07.12.2020 ora 05.00.
(2) La nivelul național, se propune ca circulația persoanelor să fie permisă în perioada 06.12.2020 ora 05.00 – 07.12.2020 ora 01.00, fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului deplasării.


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *