Index Reguli

Cine organizează alegerile?

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP)

Spre deosebire de birourile electorale, Autoritatea funcționează permanent, independent de perioada specială a alegerilor. Este instituția care veghează asupra calității procesului electoral și asigură sprijin logistic. Produce rapoarte, studii, proiecte de lege, pentru îmbunătățirea regulilor și procedurilor de vot. Activitatea AEP cuprinde toate tipurile de alegeri, inclusiv referendumul. De asemenea, AEP menține registrul electoral și registrul secțiilor de votare.

La parlamentare, Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlalți participanți la procesul electoral, precum și a alegătorilor și asigură instrumentele și aplicațiile tehnice necesare desfășurării ședințelor BEC prin mijloace electronice.

AEP are rol de control asupra finanțării partidelor și campaniilor electorale. Pentru partidele politice, AEP este instituția care le virează subvențiile, sursa primară de venituri, și le rambursează costurile de campanie, cu anumite condiții prevăzute de legea 334/2006.

Potrivit legii care o guvernează, titlul II din Legea 208/2015, AEP este independentă. Președintele ei este numită de parlament, iar cei 2 vicepreședinți de Președintele României, respectiv de primul-ministru. Detalii despre AEP găsiți pe www.roaep.ro.

Biroul Electoral Central

Birourile electorale se formează pentru fiecare scrutin. Site-ul BEC-ului pentru parlamentarele din 2020 este www.parlamentare2020.bec.ro/. Biroul Electoral Central (BEC) este biroul care ocupă cea mai înaltă poziție în administrația electorală. Potrivit legii 208/2015 privind alegerile locale, BEC-ul este format din din 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și din cel mult 12 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților.

BEC-ul are mai multe atribuții. În primul rând, BEC poate interpreta legislația și emite hotărâri care pot clarifica anumite proceduri din timpul procesului electoral. De asemenea, soluționează întâmpinări, sesizări de fraudă și contestații referitoare la activitatea birourilor electorale de nivel inferior. Deciziile BEC sunt obligatorii pentru competitori, alegători, administrația electorală sau alte entitățiți implicate în procesul electoral. totalizează rezultatele alegerilor și le publică în Monitorul Oficial.

Birourile electorale de circumscripție

Se formează în fiecare județ, la nivel de București și pentru străinătate. Ele veghează la organizarea alegerilor, înregistrează și comunică listele cu candidați la nivelul circumscripției, rezolvtă întâmpinări, distribuie materialele electorale către secțiile de votare și stabilesc mandatele pentru circumscripție. Totodată, totalizează voturile în circumscripția lor și stabilesc rezultatul alegerilor. Consilierii și primarii aleși primesc de la biroul lor de circumscripție un certificat ce atestă alegerea lor. Birourile de circumscripție soluționează contestațiile împotriva activităților birourilor la nivel de secție de votare. Datele lor de contact pot fi găsite aici.

Birourile electorale ale secțiilor de vot

Fiecare dintre cele aproape 19.000 de secții de votare din țară are un birou aferent, care se ocupă de organizarea procesului de votare și centralizare a rezultatelor. Primesc și administrează ștampilele și buletinele de vot, și asigură desfășurarea alegerilor în secție, inclusiv numărarea voturilor și trimiterea rezultatelor după ora 21.00, când se închid urnele. Birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile din 2020 sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor și 8 reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeri.. Președintele și locțiitorul sunt trași la sorți din rândul experților electorali gestionați de AEP.

Prefecții

Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

 • asigură întocmirea și transmiterea către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, în vederea imprimării, a machetelor buletinelor de vot
 • asigură imprimarea tipizatelor și formularelor necesare desfășurării activității birourilor electorale ale secțiilor de votare
 • asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, ale oficiilor electorale și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;
 • asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;
 •  asigură transportul și distribuirea materialelor de protecție sanitară, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne și al primarilor; 
 •  asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator.

Primarii

Primăria asigură dotarea birourilor la nivel de secție de votare.  Totodată, primarul stabilește locațiile pentru afișele electorale și montează panourile, și are grijă să nu le distrugă nimeni.

Primarii mai duc la îndeplinire și alte sarcini, cum ar fi:

 • întocmesc și tipăresc listele electorale permanente, 
 • asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot, precum și alte materiale necesare votării 
 • informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;
 • asigură dezinfectarea secțiilor de votare

 

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură infrastructura (servere, tabletele, personal suport) pentru SIMPV, sistemul de prevenire a votului dublu, și pentru sistemul de centralizare a proceselor-verbale. Operatorii de tabletă la secțiile de votare nu sunt angajați STS și nu fac parte din biroul electoral al secției de votare.

 • asigură dezvoltarea aplicației informatice pentru verificarea dreptului la vot, precum și a aplicației informatice pentru centralizarea rezultatelor votării utilizate de BEC, conform cerințelor operaționale furnizate de AEP
 • asigură echipamente informatice și de comunicații pentru implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum și pentru asistența tehnică necesară acestora;
 • asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;
 • asigură tabletele SIMPV
 • asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator;
 • asigură împreună cu Institutul Național de Statistică instruirea informaticienilor;

În organizarea alegerilor mai sunt implicate și ale instituții, cum ar fi Institutul Național de Statistică sau Ministerul Afacerilor Interne. Organizarea alegerilor este coordonată de Comisia Tehnică Centrală.

Poți vedea toate atribuțiile instituțiilor implicate în organizarea alegerilor parlamentare din 2020  Hotărârea Guvernului nr. 745/2020.


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *