Index Reguli

Ce votăm la alegerile prezidențiale?

Pe 8-10 și 22-24 noiembrie (dacă va avea loc al doilea tur) votăm președintele României. Mandatul este de 5 ani și este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente. Dacă nu se obține numărul necesar de voturi, se organizează un al doilea tur la care participă doar primii doi clasați. Candidatul care primește mai multe voturi câștigă mandatul. O persoană nu poate deține funcția de mai mult de 2 ori consecutiv.

Ce face președintele? 

Conform Constituției:

Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naționale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. – Art 80. 

Președintele are următoarele atribuții:

  • Numește premierul și guvernul –  desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru si numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament. În caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului, revoca si numeste, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Daca prin propunerea de remaniere se schimba structura sau compozitia politica a Guvernului, va putea exercita atributia anterioară numai pe baza aprobarii Parlamentului, acordata la propunerea primului-ministru. Poate dizolva Parlamentul, dacă refuză de două ori investitura Guvernului
  • Politica externă – încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului. La propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
  • Apărarea țării – comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. În caz de agresiune armată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.
  • Acordarea de decorații și numiri în posturi publice – conferă decoraţii şi titluri de onoare, acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral, numeşte în funcţii publice sau acordă graţierea individuală. Președintele numește trei judecători la Curtea Constituțională, magistrați, propune șeful SRI etc.
  • Promulgă legile sau poate întoarce o singură dată un act normativ la Parlament. Poate sesiza și Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea unor legi
  • Consultă guvernul cu privire la teme de importanță majoră
  • Poate participa la unele ședințe ale Guvernului;
  • Poate propune organizarea de referendumuri de interes național, după consultarea prealabilă a Parlamentului.

 


Înapoi la cuprins